kan skam tackles positivt

Skam opstår når vi opdager at det vi har gjort, ikke var så smart endda. Når vi virkelig skammer os, ville vi ønske vi kunne gemme os, og at vi kunne skrue tiden tilbage, og handle anderledes. Skam er forbundet med vores samvittighed - en god og sund kontakt til vores skamfølelse, vil hjælpe os til at gøre det, der sikrer at vi har god samvittighed.

De fleste af os har ikke lært at anerkende og arbejde konstruktivt med vores autentiske skam og anger, men har i stedet lært om skam, ved at blive påført skam af andre - på ydmygende, nedværdigende og respektløse måder. Autoritetsfigurer som forældre, lærere, kammerater og medier forsøger ofte at undervise og kontrollere os ved at påføre os skam udefra, i stedet for at arbejde med et hvert menneskes naturlige evne, til at moderere sin egen adfærd.

Resultatet er, at mange lukker af og ikke har kontakt til deres egen skam, som faktisk er fornuftig, øjeblikkelig, og kraftfuld: Din hånd rækker ud efter en småkage, men du minder dig selv om at du har spist nok, og du lader kagen ligge. Det er ægte, fritflydende skam som fungerer konstruktivt. Bagefter føler du dig stærk og bevidst, og du lever efter et moralkodeks. Du børster tænder og undgår narkotika, utroskab og kriminalitet, fordi det er uinteressant, og du behandler folk godt, fordi det føles rigtigt. Det er sådan din fritflydende skam føles.

De centrale spørgsmål: Hvem er blevet såret? Hvad skal der rettes op på?

Disse spørgsmål hjælper dig til at bruge skam konstruktivt, og du vil ikke blive fyldt af skam på en smerteligt eller skyldig måde, men i stedet vil du have en medfølende sans for etik, modet til at bedømme og overvåge din egen adfærd, og styrken til at ændre din adfærd uden at oppuste eller punktere dit selvværd unødigt. Når du med succes navigerer gennem din autentiske skam, vil du føle dig stolt af dig selv, og du vil bevæge dig naturligt ind i lykke og tilfredshed.

Når skam opstår som reaktion på dine egne fejltrin, flyder den sunde skam naturligt (og er ofte et skridt eller to foran din adfærd). Hvis du anerkender din sunde skam, vil du stoppe dig selv, før du gør eller siger noget sårende, eller før du starter usunde venskaber. Vi har alle brug for hjælp til at regulere vores adfærd i den sociale verden - og sund skam er lige præcis den følelse, der tilbyder denne hjælp.

Autentisk og passende skam vil hjælpe dig til at vende dig væk fra din egen ondskabsfuldhed, charlataneri og tyveri - selv når ingen kigger. Den vil holde dig punktlig, høflig og ærlig, og den vil navigere dig omhyggeligt, men bestemt væk fra stien af fristelse. Autentisk skam vil stå ved din indre grænse og overvåge alt, hvad du gør. Med sin ærefulde assistance, vil du blive et samvittighedsfuldt og godt modereret aktiv for dig selv og for verden. Som resultat, vil du opleve ægte selvrespekt - som igen og igen vil føre dig til sand tilfredshed og lykke. Sund skam er din ven, så værdsæt den og lær at arbejde med den.

skam

Sådan reagerer du konstruktivt på din sunde skam

Det første man skal gøre, er at værdsætte sin sunde skam. Din skam kommer fra din samvittighed, og den er værd at lytte til. Når din skam opstår i overværelse af andre, (den starter som regel med en indre fornemmelse i maven, en gennemstrømning af varme, et øjeblik hvor man føler sig mundlam, eller en følelse af intens forsigtighed), er det vigtigt at lytte til det skammen fortæller. Hvis din skam stopper dig, før du siger eller gør noget skamfuldt, kan du takke den og gøre den nødvendige, for at forebygge at du kommer til at gøre det forkerte.

Hvis du ikke ved, hvorfor din skam er opstået, kan du spørge dig selv eller mennesker omkring dig, om du har gjort noget forkert (Hvem - eller hvad - er blevet såret?), og undskylde og hvis det er nødvendigt, gøre det godt igen (Hvad skal der rettes op på?).

Hvis du åbenlyst kan værdsætte din sunde skam, vil følelsen forsvinde naturligt og hurtigt, når den har hjulpet dig, til at korrigere dine handlinger. Derefter vil din tilfredshed og lykke genopstå naturligt, og du vil bevæge dig fremad som et klogere og stærkere menneske.

Ja, skam kan være en giftig og invaliderende følelse. Det er en voldsom følelse for mange af os, men når en følelse er stærk, betyder det ikke nødvendigvis at den er farlig. Som naturlige og empatiske mennesker, har vi udviklet os til at være i stand til at håndtere følelser og den sociale verden. Vi har bare glemt det igen.

Kilde: Embracing guilt and shame af Karla McLaren


Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder