skam

De positive sider ved skam:

  • Skam opstår for at hjælpe dig til at moderere din adfærd, og sørge for at du ikke sårer andre, gør andre flove, gør andre ustabile eller umenneskeliggør dig selv eller andre.
  • Skam gendanner vores integritet og helhed. 
  • Skam giver os forsoning, integritet, selvrespekt og evnen til at ændre vores adfærd. 
  • Skam er forbundet med vores samvittighed - en god og sund kontakt til sin skamfølelse, vil hjælpe os til at gøre det, der sikrer at vi har god samvittighed.

Skam er en tricky følelse, fordi de fleste af os har lært om skam, ved at blive påført skam af andre, på en ubehagelig måde.

Det helbredende arbejde i forhold til skam, består i at udrydde uægte skam og skam påført af andre, og at tilskynde ægte, passende og sund skam (og anger) i dig selv og i andre.

Selv om mange mennesker mener, at skam primært er usundt, er det i virkeligheden en afgørende social følelse, og den er direkte forbundet med det empatiske aspekt af omsorg for andre.

Sund og autentisk skam er den primære følelse, der gør dig ærefuld og i stand til at være en værdig partner, ven, kollega, og menneske.

Skam er helt sikkert en følelse, der kan virke ubehagelig og overvældende, men hvis du kan skabe et sundt, empatisk forhold til den, kan skam blive din bedste ven. Sund og autentisk skam kan hjælpe dig med at leve op til dit indre moralkodeks, så du kan tage dig godt af dig selv. Sund skam kan gøre dig meget mere socialt følsom, så du bedre vil være i stand til at stoppe dig selv (blidt og hensigtsmæssigt), før du siger eller gør noget der sårer andre. Sund og hensigtsmæssig skam vil også hjælpe dig til at gøre det godt igen, hvis du indser, at du har såret nogen, gjort noget pinligt, eller brudt en social regel.

Tricket med skam er at navngive den, for det, den er (det er ikke skyld, det er skam), anerkende og værdsætte følelsen i sin autentiske, indre form, og reducere mængden af gift, som udefra påført skam, har opmagasineret i dit system.

skam

Hvor konstruktiv er du til at tackle skam?

De næste udsagn handler om evnen til at være i sund og naturlig kontakt med sin skamfølelse. Hvor sande er disse udsagn for dig?

  • Jeg har forholdsvis nemt ved at ændre en uhensigtsmæssig adfærd eller gamle vaner
  • Når jeg laver en social fadæse, har jeg let ved at undskylde og korrigere mig selv
  • Jeg er i stand til at bede om hjælp og støtte fra andre
  • Jeg kan tackle mine intense følelser, uden at angribe eller såre andre
  • Jeg lever op til mine løfter (eller jeg laver nye aftaler, hvis jeg ikke kan leve op til dem)

Disse egenskaber udvikler sig med modenhed, men de kommer også fra skam, som hjælper dig med at overvåge og ændre din adfærd. Det er interessant, at når din skam flyder naturligt, føles det ikke som skam. I stedet opfører du dig bare på en måde, der gør at du føler dig tryg og stolt af dig selv. For eksempel, børster du tænder, fordi du kan lide at have rene tænder, du undgår tyveri og vold, fordi det ikke føles rigtigt, og du er opmærksom på at behandle andre med respekt, fordi du respekterer andre menneskers grundlæggende rettigheder. 

Funktionen hos sund og konstruktiv skam

Skam opstår, når dine grænser bliver brudt indefra - af noget, du har gjort eller sagt forkert, eller af noget andre har overbevist dig om er forkert. Mens vrede er den vagtpost, der beskytter dine grænser mod det der kommer udefra, er skam den vagtpost, der beskytter dine grænser (og andre menneskers grænser) fra din egen forkerte eller ubetænksomme adfærd.

Sund skam kan betragtes som en vagtpost, der vender sig indad og holder øje med dig og din adfærd, så du ikke unødigt udfordrer, krænker, eller sårer andre.

De centrale spørgsmål: Hvem er blevet såret? Hvad skal der rettes op på?

Skam er en vital og uerstattelig følelse, der hjælper os med at modne til et bevidst og velreguleret menneske. Med en sund skamfølelse, vil du være i stand til at ære overvågelsen af dine følelser, dine tanker, dine ønsker og din adfærd. Men hvis du ikke har bevidst adgang til din egen sunde, autentiske skam, vil du ikke forstå dig selv, og du vil blive plaget af forkert adfærd.

Selvom mange af os har et dårligt forhold til skam, fordi den er blevet os påført af andre som straf, er en sund og passende skam helt afgørende for alle aspekter af vores sociale adfærd.

Kilde: Embracing guilt and shame af Karla McLaren


Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder