Hvad er sundhed

Sundhed er defineret af WHO (World Health Organization), som en "tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom eller svagelighed."

Sundhed er en dynamisk tilstand, hvor kroppens konstant tilpasser sig og bearbejder påvirkninger og ændringer, og på den måde opretholder en indre ligevægt.

Det som bestemmer vores sundhedstilstand, er vores krops evne til at regulere sig selv til balance, når den udsættes for forskellige former for belastning.

Normalt tænker vi ikke videre over det, men vi bliver konstant udsat for påvirkninger udefra, som aktiverer vores immunforsvar. Der er fx forurening gennem vand, luft og mad, mental og fysisk stress, elektriske, magnetiske og radioaktive strålinger, bakterier, svampe og virus. Og indefra forstyrres vi af vores egne tanker og følelser.

Når vores krop bliver belastet, vil den forsøge at regulere sig ud af situationen.

Kroppen tager ikke skade af mindre belastninger, de er tværtimod med til at holde immunforsvaret aktivt. Først når belastningerne bliver så store, at immunforsvarets evner overskrides, opstår egentlig disharmoni, som giver sygdomme.

Sygdommenes mission

Smerte er det tydeligste signal, som kroppen giver for at gøre opmærksom på ubalance. Enhver smerte viser, at der er noget, der kræver vores fulde opmærksomhed - noget der skal ændres, eller noget der skal korrigeres. Ligegyldigt på hvilken måde smerten viser sig, er den altid et tegn på, at der er brug for forandring. Brænder vi fingrene, må vi flytte dem fra ilden. Smerten er det signal, der giver os mulighed for at korrigere vores tanker, følelser og handlinger - og her igennem udvikle os.

På den måde kan man sige, at der faktisk kan være noget positivt ved smerte, utilfredshed og frustration. Hvad skulle ellers motivere os til forandring og udvikling?

Modstand mod forandring

Jeg har hørt mange mennesker sige, at de ønsker at få det bedre, men ikke ønsker forandringer i deres liv. Det er vigtigt at erkende det selvmodsigende i dette. Hvis man er fuldt ud tilfreds med sit liv, er der ingen grund til at ændre noget.

Men hvis man ønsker at få det bedre, må man indse, at det er nødvendigt at noget bliver forandret. Man må træffe en beslutning om at ville ændre noget og derpå finde den viljestyrke og det mod, der skal til. Frem for alt må man ikke give op for tidligt.

Når du begynder at skabe forandringer i dit liv, er det vigtigt at gøre det i et tempo, der føles rigtigt. Vær opmærksom på eventuel modstand, og tag stilling til, om du vil lade den styre din adfærd.


Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder