underbevidstheden

Når immunsystemet fungerer som det skal, er det i stand til at heale snart sagt alt. Men en vis form for stress vil deaktivere immunsystemet, eller svække det i en grad, så man udvikler helbreds- eller andre problemer.

Fysisk stress er årsagen til alle vores problemer og sygdomme, men hvad kommer fysisk stress af? Den kommer som en reaktion fra vores underbevidsthed, som er lagret i vores cellehukommelse.

Hvad er cellehukommelse?

Hvad er cellehukommelse? Det er et minde lagret i dine celler. Hvilke celler? Dem alle sammen.

Alle data, alt hvad der sker med os, indkodes i form af cellulære minder. I mange år mente videnskaben at vores minder var lagret i hjernen. I forsøg på at finde ud af hvor i hjernen, fjernede man snart sagt det meste af hjernen - og tænk, minderne var stadig stort set intakte! Selvom minder kan stimuleres fra forskellige dele af hjernen - for eksempel behagelige minder, når nydelsescenteret bliver stimuleret - er selve lagringen tilsyneladende ikke begrænset til hjernen.
Hvor er de så? Svaret blev måske først fundet, da man begyndte at foretage organtransplantationer. Der er mange eksempler på, at personer der har modtaget donor-organer, er begyndt at have tanker, følelser, drømme, personlighed og sågar trang til bestemt mad som så at sige er kommet fra organdonoren. I dag er mange videnskabsfolk overbeviste om, at minder er lagret i celler i hele kroppen, og ikke kun i hjernen, eller et begrænset område af kroppen.

Cellulære minder kan være konstruktive, eller de kan være destruktive. Ifølge dr. Bruce Lipton vil de minder der er destruktive eller fejlagtige overbevisninger, aktivere kroppens stressrespons når den ikke burde blive aktiveret, hvilket afbryder immunsystemet og er årsag til snart sagt alle former for problemer i vores liv - fysiske problemer, problemer i vores forhold til andre mennesker og sågar påvirker om vi får succes eller fiasko i livet.

Man kan sammenligne cellulære minder med små Post-It-noter, der fortæller cellen hvad den skal gøre - det er bare sådan at når minderne er destruktive, bliver cellerne bedt om at gøre det forkerte. 

Videnskabelige undersøgelser har vist, at når en organismes cellulære minder fungerer som de skal, vil de være med til at skabe og opretholde sundhed i kroppen.

Det betyder at en person med sunde og sande cellulære indkodninger, vil trives, selv i situationer hvor man ikke ville forvente, at man skulle kunne klare sig.

Det betyder også, at en person, et dyr eller en plante, som har destruktive, fejlagtige cellulære indkodninger, vil have et svækket helbred, uanset kost, omgivelser og andre påvirkninger udefra.

Vores erfaringer fra vores liv, lagres i vores hukommelse

I den menneskelige computer er alt hvad vi har registreret, lagret i form af minder. Dette er psykologi for begyndere. Selvom du ikke bevidst kan huske det, eller aldrig har været bevidst om det, da det skete, fordi du havde din opmærksomhed et andet sted, er det alligevel registreret. Der findes mange dokumenterede tilfælde af, at folk under hypnose eller hjerneoperation, når visse områder af hjernen blev aktiveret, kan huske ting helt tilbage til fosterstadiet - ting der aldrig har været bevidste eller ikke har været det i lang, lang tid.
Af alle de minder vi har - om alt hvad der nogensinde er sket os - er 95 % noget der ligger i vores underbevidsthed. Det betyder at det vil være enten meget vanskeligt eller helt umuligt for os at huske. Det kan for eksempel være minder om din fødsel, dit første bad, eller dengang du lige var begyndt at lære at gå, og væltede en af mors vaser på gulvet.

Man mener at højst 5 % af vores minder er bevidste, dvs. at vi kan genkalde dem, hvis vi forsøger. Disse minder omfatter ikke blot hvad vi fik til frokost i dag, men også din tiårs fødselsdagsfest, da du fik dit kørekort, første gang du var ude med en kæreste, den dag du blev gift, da dit barn blev født... al den slags. 

I psykologien illustreres dette forhold mellem bevidste og ubevidste minder ofte med et isbjerg. Isbjerget står for 100 % af vores minder. De 5 % over vandlinjen repræsenterer bevidste minder, mens de 95 % under vandlinjen repræsenterer underbevidste minder.

 

underbevidstheden

 

Problemet under vandlinjen

Med dit bevidste sind kan du vælge om du vil tænke på de gode, glade, sunde tanker og minder; men da dit ubevidste sind er netop ubevidst, kan du ikke kontrollere eller vælge hvad du vil tænke på.

Det ubevidste sind arbejder via associationer, i form at billeder, dufte, smag og lyde - som igen forbindes med følelser. Følelserne kan være mere eller mindre behagelige eller ubehagelige. Det vil sige at hvis du bliver bedt om at tænke på jul, og hvis du har nogle meget negative minder fra julen, risikerer dit ubevidste sind at aktivere et af dine negative juleminder, hvorpå du begynder at føle ubehag, sorg eller vrede - ofte uden at være bevidst om sammenhængen. Det kan også være at lugten af gran gør dig trist, fordi den luft minder dig om en trist jul. Den type reaktion er helt normal, og sker hele tiden.

Det er derfor nogen mennesker kan have utrolig nemt ved at blive hidsige, i en grad der er helt ude af proportioner, uden selv at kunne se det. Eller man kan være ked af det, uden at kunne finde ud af årsagen. Eller man kan sabotere sig selv på arbejdet, hver gang man har en mulighed for at blive forfremmet. Der er mange måder det kan vise sig på. Grunden til at disse ting sker, er at der er ubevidste minder der bliver aktiveret, og man genoplever følelserne omkring det oprindelige minde. Dette kan selvsagt volde store problemer i dit liv.

Healing af cellehukommelsen

Hvis man ønsker at heale årsagen til sygdom eller problemer, bør man heale de cellulære minder. Og det kan man faktisk godt, det er slet ikke svært. Forsøg viser, at de fleste har evnen, til at gøre det.

HeartMath har lavet en undersøgelse, hvor de fyldte menneskelig DNA i reagensglas, lod forsøgspersonerne holde dem i hænderne og gav personerne besked på at tænke ubehagelige tanker og genkalde destruktive minder. Da forsøgspersonerne havde gjort dette, tog forskerne DNA’et ud af reagensglassene og undersøgte det. DNA’et var bogstavelig talt beskadiget.

Derefter hældte de den samme DNA tilbage i glassene, gav dem til forsøgspersonerne, som denne gang blev bedt om at tænke gode, glade tanker og genkalde gode minder. Forskerne undersøgte igen DNA’et, og opdagede at der var sket en healende effekt med det.

Hvad betyder det? Det betyder at aktivering af nogle minder tilsyneladende skader DNA’et, mens aktivering af sunde minder, bogstavelig talt kan heale det.

Nåda! 

Kilde: The healing codes af Alex Loyd. Bogen findes også på dansk og hedder næsten det samme: The Healing Code - Helbred dig selv af Alexander Loyd, kan købes hos Saxo, eller lånes på biblioteket.

Artiklen afspejler min fortolkning af Alex Loyds bog, og de principper som jeg baserer min måde at arbejde med healing og regressionsterapi på.


Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder