følelser påvirker

Den dag videnskaben begynder at studere ikke-fysiske fænomener, vil den gøre flere fremskridt på ét årti, end i alle de foregående århundreder af sin eksistens. For at forstå den sande natur af universet, må man tænke i termer som energi, frekvens og vibration.
- Nikola Tesla

Det er forholdsvist nyt, at fysikere er begyndt at undersøge samspillet mellem menneskets bevidsthed og strukturen i fysiske ting. Forskerne er begyndt at erkende, at alt i universet er lavet af energi. Kvantefysikere har opdaget, at de fysiske atomer består af vibrerende energi, der er i konstant bevægelse. Fysisk stof er på sit allermindste observerbare niveau, energi, og den menneskelige bevidsthed er forbundet til det - og den menneskelige bevidsthed kan påvirke dets adfærd - og endda omstrukturere det.

Denne artikel handler om, hvordan tanker, intentioner, bøn og andre former for fokuseret bevidsthed, påvirker vores fysiske, materielle verden. Jo mere vi forstår dette, jo bedre vil vi også forstå, at vi som mennesker, har en stor kraft, der er med til at skabe den forandring på planeten, der hele tiden sker. For eksempel kan det at sende healing, bøn, kærlige tanker og gode intentioner, have en stærk indflydelse på det, som du retter dine intentioner mod.

Alt, hvad vi kalder virkeligt består af noget, der ikke kan betragtes som virkeligt.
- Niels Bohr

# 1. Placeboeffekten

Der er et hav af undersøgelser der viser, at vi kan styrke vores helbred, blot ved at tro på noget. Placebo-effekten er defineret som målbar, observerbar eller følt forbedring, i helbred eller adfærd, der ikke kan henføres til en given medicinsk eller operativ behandling.

Der er mange forsøg der viser, at man kan behandle stort set alle lidelser, ved hjælp af healende tanker. Mange undersøgelser har vist, at placebo-effekten er virkelig og yderst effektiv - selv på sygdomme, som man ellers ville vælge at operere.

I en Baylor School of Medicine undersøgelse, undersøgte man effekten af at operere patienter, med svære smerter i knæet, på grund af betændelse.
Patienterne blev inddelt i tre grupper;

  1. Hos patienter i gruppe 1, behandlede man med den traditionelle metode: kirurgerne åbnede knæet, og barberede den beskadigede brusk i knæet af.
  2. Hos patienter i gruppe 2, åbnede man også knæet, men nøjedes med at skylle knæleddet ud, for at fjerne al den betændelse, som man mente var årsag til smerten. Begge disse processer (1 og 2) er standard operationer for mennesker, der har alvorligt gigtplagede knæ.
  3. Hos patienter i gruppe 3, lavede man en 'falsk' operation. Det vil sige, at patienterne blev bedøvet, fik foretaget et lille snit, og sprøjtet saltvand ind i knæet. Her efter syede man snittet sammen, så det ikke var til at se forskel på denne gruppe og gruppe 1 og 2. På den måde narrede man patienter, til at tro, at de rent faktisk havde fået en rigtig knæ operation. 


Alle tre grupper gennemgik samme genoptrænings proces, og resultaterne var forbavsende. Placebogruppen forbedrede sig lige så meget, som de to andre grupper, der var blevet opererede.

En anden undersøgelse har vist, at 80 % af virkningen af antidepressive midler, målt i kliniske forsøg, kommer fra placebo-effekten. Undersøgelsen er offentliggjort i en artikel i 2002 i The American Psychological Association’s Prevention & Treatment by University of Connecticut psykologi professor Irving Kirsch med titlen “The Emperor’s New Drugs.

# 2. Tanker og intentioner ændrer den fysiske struktur i vand

Menneskets krop består af 60-80% vand, og gennem mere end 40 år, har man arbejdet på at undersøge, om menneskets intention alene, kan påvirke vands egenskaber. På Institute of Noetic Sciences, mener forskere som blandt andet Masaru Emoto, at det kan påvises, at vand påvirkes af bevidsthed, ved at se på de iskrystaller der dannes, af det påvirkede vand.

Konsekvente resultater peger på den idé, at positive intentioner har tendens til at producere symmetriske, velformede, æstetisk tiltalende krystaller, og negative intentioner har tendens til at producere asymmetriske, dårligt formede og utiltrækkende krystaller.

Hvis tanker og følelser kan gøre dette ved vand, så prøv at forestille dig, hvordan de kan påvirke os som mennesker.

Undersøgelsens resultat stemmer overens med en anden undersøgelse, der undersøgte den rolle som intention og tro havde på humøret, på personer der drak te. I undersøgelsen havde man to forsøgsgrupper - den ene gruppe fik almindelig te at drikke, og den anden gruppe, fik te, der var blevet 'behandlet' af munke, der projekterede gode intentioner ind i teen. Undersøgelsen viste at teen der var lavet med positive intentioner, løftede personernes humør mere, end den te der var lavet uden.

# 3. Det globale bevidstheds eksperiment /Random Number Generator

Random Number Generator - forkortet til RNG - er et computerprogram, der er designet til at komme op med en række af tilfældige tal. Man kan sammenligne det med at slå plat eller krone, slå med en terning eller trække et spillekort.

The Global Consciousness Project (Det globale bevidstheds eksperiment) er et internationalt, tværfagligt projekt mellem flere forskere og ingeniører, som startede på Princeton University, i samarbejde med Institute of Noetic Sciences. Det indsamler konstant data fra et verdensomspændende netværk af fysiske Random Number Generatorer, der er placeret over hele kloden. Man har samlet disse data siden 1998.

Vores formål er at undersøge subtile sammenhænge, der kan afspejle tilstedeværelsen og aktiviteten af bevidsthed i verden. Vores hypotese er, at der vil være struktur i det, der burde være tilfældige data - en struktur der er forbundet med store globale begivenheder, der optager vores sind og vores hjerter.

Generatorerne er følsomme over for og reagerer på enkeltpersoners intentioner - med andre ord, påvirkes de af bevidsthed. Det er normalt at registrere en orden i højdepunkterne, under begivenheder der har stor opmærksomhed og som vækker store følelser. De største effekter der nogensinde er registreret af det globale bevidstheds projekt, er under store verdensbegivenheder, som for eksempel 9/11.
Andre store registreringer har fundet sted, under valg af præsidenter, ved tsunamier og ved dødsfald af offentlige personer.

Disse resultater åbner for store spørgsmål om bevidsthedens natur, og hvordan den er forbundet til vores fysiske, materielle virkelighed.

# 4. Kvante dobbeltspalte-eksperimentet

Kvante dobbeltspalte-eksperimentet (Consciousness and the double-slit interference pattern) er et godt eksempel på, hvordan bevidsthed og den fysiske, materielle verden er forbundet.
Dette eksperiment er blevet udført flere gange, for at udforske bevidsthedens rolle, i forhold til udformningen af den fysiske virkeligheds natur.

I dette forsøg bruger man et dobbelt-spaltet optisk system, til at teste bevidsthedens rolle, i forhold til sammenbruddet af kvante bølge-funktionen. Det lyder indviklet, men det er let at forstå hvad der menes, når man ser denne korte video:

Iagttageren virker ikke bare forstyrrende, på det der bliver målt, iagttageren skaber resultatet. Vi tvinger elektronen til at tage en bestemt position. Vi producerer selv resultaterne af eksperimentet, alene ved at iagttage det.

En grundlæggende konklusion af den nye fysik erkender, at observatøren skaber virkeligheden. Som observatør er vi personligt involveret i skabelsen af vores egen virkelighed. Konsekvensen af resultatet fra dette forsøg, tvinger fysikere til at indse, at universet er en "mental" konstruktion.

Strømmen af ny viden er på vej væk fra et udgangspunkt i det mekaniske virkelighedsbillede, der har domineret siden cirka år 1550. I stedet bevæger vores billede af virkeligheden sig mod en virkelighed, der er 'ikke-mekanisk. Det vil sige, at universet mere og mere begynder at ligne en stor tanke, end en stor maskine. I denne virkelighed, er menneskets sind og tanker ikke længere en tilfældig observatør af den fysiske verden - i stedet er menneskets sind skaberen og herskeren i den fysiske verden.

Kom over det, og accepter den indiskutable konklusion. Universet er immaterielt, mentalt og spirituelt. Frit efter R. C. Henry, "The Mental Universe" Nature 436: 29,2005

# 5. Clairvoyante eksperimenter i samarbejde mellem CIA og Stanford University

Remote viewing, (kan oversættes til fjernskuen), er en af-art af clairvoyance, hvor en person er i stand til at se skjulte eller fjerne steder ved hjælp af sine clairvoyante evner.

Personen kan beskrive afsides, geografiske steder på en afstand af mange hundrede tusinde kilometer. Dette koncept er blevet bevist, demonstreret og dokumenteret mange gange. I 1995 afklassificerede og godkendte CIA frigivelsen af dokumenter, der fortalte om deres deltagelse i programmet, der varede i mere end 25 år.

For eksempel var Ingo Swann - en af deltagerne i dette forsøg - i stand til at se specifikke ringe omkring Jupiter, før NASA tog billeder af dem, med deres Pioner 10 rumsonde. 

# 6. Psykokinese eksperimenter sponsorerede af den Amerikanske stat

Psykokinese er når man ændrer på ting, ved tankens kraft. Det vil sige at menneskets bevidsthed, går ind og påvirker eller ændrer, på fysiske eller biologiske systemers adfærd eller processer. Psykokinese har flere underkategorier - en af dem er telekinese, det vil sige, at man ved tankens kraft flytter genstande.

I et eksempel på et eksperiment udført på Pentagon, blev almindelige mennesker undervist i, hvordan de selv kunne udføre psykokinese, på forskellige metal-ting, som gafler og skeer. Det gjorde personerne i stand til helt at bøje eller vride deres metal-ting, uden at bruge fysisk kraft overhovedet.

"Bent the spoon" - klip fra filmen The Matrix:

# 7. Teleportation

Teleportation er flytning af en genstand direkte fra ét sted til et andet, uden at genstanden bevæger sig gennem det mellemliggende rum.
Mest kendt er teleportering måske blevet fra tv-serien og filmene Star Trek (1966-), hvor man anvender en "stråle" til teleporteringen; kommandoen "Beam me up" er blevet en fast vending, også uden for Star Trek-fanskaren.

Jeg fandt ud af - sammen med flere kolleger både i og uden for regeringen - at teleportation er videnskabeligt undersøgt og dokumenteret af det amerikanske forsvarsministerium.
- Eric Davis, Ph.D, FBIS

En artikel trykt i Kina i september 1981, i tidsskriftet Ziran Zazhi med titlen "Some Experiments on the Transfer of Objects Performed by Unusual Abilities of the Human Body" beskriver, at ’talentfulde børn' er i stand til at forårsage teleportation af små, fysiske objekter fra ét sted til et andet.
Genstandene omfatter ure, fluer, andre insekter, radio mikro-sendere, lysfølsomt papir og andet. Deltagerne har ikke rørt ved tingene på forhånd. Forsøgene er blevet udført under både blinde og dobbeltblinde forhold, og de involverede forskere kommer fra forskellige gymnasier og sektorer i det amerikanske forsvarsministerium.

En anden undersøgelse er blevet udført af the Aerospace Medicine Engineering Institute i Beijing, i juli 1990 og offentliggjort i den kinesiske avis Somatic Science samme år.
Denne undersøgelse fortæller om adskillige forsøg filmet med højhastigheds videooptagelser, som viser hvordan ting som nødder, tændstikker, søm, piller og andet, bevæger sig gennem forseglede papirkonvolutter, forseglede glasflasker og forseglede plastikbeholdere, uden at disse beholdere bliver brudt.

# 8. Videnskaben om hjertet

Menneskets krop skaber forskellige elektromagnetiske felter, og det største elektromagnetiske felt, skabes af hjertet. Forskere har analyseret dette felt, og resultaterne har vist, at følelsesmæssig information er kodet ind i feltet.
Det vil sige, at når vores følelser ændres, ændrer vi også de oplysninger, der er kodet ind i det elektro-magnetiske felt, der udstråles af hjertet. Dette påvirker de mennesker der er omkring os. Når vi har følelser som medfølelse, kærlighed, taknemmelighed og forståelse, kan man desuden måle, at hjertet  slår med en mere harmonisk rytme, der smitter af på vores omgivelser.

Du kan læse mere om videnskaben om hjertet på Institute of HeartMath

Konklusion

Videnskaben har vist at tanker, følelser og bevidsthed spiller en vigtig rolle, i forhold til vores virkelighed, og i hvilken retning forandringen af vores liv på jorden tager. Alene det at tænke over dette, kan bidrage til at styrke det massive skift i bevidsthed, der sker i vores tid.

Find din indre ro, vær fred, vær kærlighed – at tale, handle og leve dit liv ud fra en sådan tilstand, spiller en meget vigtig rolle, i ændringen af verden i en positiv retning.


Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder