negative tankemønstre

Sådan præger dine omgivelser dine tankemønstre

Har du tænkt over, at det samfund og den kultur, som du er vokset op i, har programmeret ubevidste, begrænsende tankemønstre ind i dit sind? Din identitet, den du er og dit job i denne verden, er baseret på disse mønstre.

Alt hvad andre har sagt til dig i tidens løb, ligger lagret i din underbevidsthed. Prøv en gang at tænke over hvad dine forældre, søskende, legekammerater, skolekammerater, lærere, chefer, kollegaer, naboer og andre har sagt og præget dig med gennem tiden. For slet ikke at tale om medier, politikere, præster, læger, bøger, reklamer, ugeblade, film, internettet, tv, radio og aviser.

Eksempler på typiske fejlagtige og negative tanker som forældre, lærere og andre kan indkode i børn:

 • Du kan ikke gøre noget som helst rigtigt
 • Du glemmer altid dine ting alle vegne
 • Du hører aldrig efter
 • Hvis du ikke får gode karakterer, vil du ikke blive til noget
 • Hvis du ikke får gode karakterer, vil du aldrig komme til at tjene penge
 • Du er doven
 • Du er kun ude på at skabe problemer
 • Du tænker dig heller aldrig om

Rigtig mange holdninger har du bare taget til dig, uden nogen sinde at stille spørgsmål til dem. Men når du lever ud fra dem, uden at stille spørgsmål, kommer du til at leve dit liv som et får, der blindt udlever andres forventninger og meninger om dig. Men du er ikke sat i verden, for at udleve andres forventninger. Du er sat i verden, for at udleve dine egne gaver og talenter. Du er her for at opleve glæde, tilfredshed, succes, fred og positive overraskelser.

Andre menneskers meninger og holdninger er ikke andet end - meninger og holdninger. Det er ikke den ultimative sandhed. Mange er bare forestillinger eller en ud af mange måder at anskue verden på. Men hvis de ikke er gavnlige for dig, så er det på tide at få dem renset ud af dit tankesystem. Dit tanke og tros-system er grundlaget eller udgangspunktet for dit liv. Derfor kan det være sundt ind i mellem at se på dine trossystemer og revurdere dem. Det er ikke alt, som du er blevet indprentet med, som er negativt, fejlagtigt og destruktivt, men noget af det vil være det, og som voksen kan det være sundt at begynde at rydde op i disse overbevisninger, med et vågent sind.

Værd at vide om negative tankemønstre
 • De negative tankemønstre i dit sind er individuelle for dig, da de afspejler forventningerne fra det særlige miljø, som du er vokset op i. Forventningerne påvirker dig ubevidst - det vil sige uden om din vågne bevidsthed - som automatiske programmer der ligger dybt i sindet.
 • Disse negative tankemønstre, er indprogrammeret på et dybt plan i din underbevidsthed, og de dukker automatisk op når de bliver trigget.
 • Disse mønstre er selvforstærkende, og de skaber arbejde til sindet. Ud fra de grundlæggende fejlagtige overbevisninger, drager sindet nye (fejlagtige) konklusioner. Resultatet er et spindelvæv af fejlagtige tanker, som du identificerer dig med og det er ud fra dem, du lever dit liv.
 • Disse tanker er løbende blevet en del af dit sind, i løbet af hele dit liv, og bestemte situationer, mennesker eller ting, vil virke som udløsere, der genaktiverer programmerne. Hvis du for eksempel taber en mønt, kan det aktivere alle mønstre der handler om "Du kan ikke gøre noget som helst rigtigt", (fordi du tror det er sandt) og derved forstærke troen på, at det er sandt. Det får dig til at reagere automatisk, ud fra dette mønster - du så at sige reagerer i overensstemmelse med mønstret, på trods af at det er fejlagtigt og destruktivt.
Sådan kan du bryde dine negative tankemønstre
 1. Hvis du ønsker at bryde mønstret, er første trin at være opmærksom. Hvad er det i mit liv der ikke fungerer? Hvornår taler min indre stemme fordømmende til mig selv? Og hvad siger den? Når et negativt tankemønster dukker op, så prøv at betragte hvordan tankemønstret fungerer, og hvilke oplevelser der aktiverer det. I første omgang, skal du ikke prøve at bekæmpe det, eller prøve at neutralisere det.
 2. En måde at bryde mønstret, er at betragte processen, med en dyb årvågenhed, og derved opnå ny erkendelse. Kraften ved at betragte det bevirker, at din identifikation med dine indlærte, fejlagtige mønstre reduceres, og derved bevæger du dig tilbage til din oprindelige tilstand af sand eksistens, der er kærlighed, accept og enhed med alt.
 3. Når du ser og erkender, hvordan dine negative tankemønstre arbejder, vil den energiforsyning de lever af, gradvist tørre ud, da den energi, der tidligere leverede disse mønstre, nu skaber dybere dimensioner af årvågenhed i dig. På den måde, vil negative tankemønstre gradvist miste deres kraft og forsvinde. Som et resultat, vil tanker, der før kan have virket kaotiske, blive mere og mere klare og forståelige.
 4. Det vil bevirke, at din vågne bevidsthed og tilstedeværelse, vil begynde at overtage kontrollen af dit sind, og dette vil blive manifesteret i længere og længere perioder med stilhed, fra de fejlagtige mønstre. Det er sådan sindet genvinder sin oprindelige mission. Det vil også medføre, at du vil få lettere ved at få tingene til af fungere og lykkes i dit liv - fordi du nu ikke kæmper mod din underbevidsthed, men sammen med din underbevidsthed.
 5. Du kan forstærke effekten at at bryde negative tankemønstre, ved at udrense dem med affirmationer. Det vil blive gennemgået i en kommende artikel.
Kilde

Inspireret af bogen: '3 stages in the evolution of the human spirit: ego – alertness – consciousness' af Frank M. Wanderer


Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder