12 hellige nætter

Det er et gammelt rosenkreuzisk juleritual, at benytte de 12 hellige nætter til at åbne sig for spirituel vejledning, gennem sine drømme. Drømmene vil fortælle om hvad der venter en i det kommende år, så man kan forberede sig bedst muligt.

December og januar er årets mørkeste måneder - i tiden omkring solhverv, ser vi mindst til solens lys og varme. Til gengæld er det den tid på året, hvor vi kan få mest inspiration fra engle og andre lysvæsner.

Engle og lysvæsner er altid til stede, men på grund af menneskets frie vilje, griber de kun ind når vi beder om det. Jo mere vi beder om deres hjælp, des mere hjælp vil vi modtage.

De 12 hellige nætter er nætterne mellem den 24. December og den 5. Januar. De hellige nætter kan beskrives som lyskilden, der leder os gennem det kommende år. De er symbolet på de 12 sjælekræfter, som vi kan levendegøre i os selv.

I de 12 hellige nætter, bliver kimen til årets 12 måneder lagt. Derfor er det særlig vigtigt at være bevidst om sine tanker og handlinger i disse dage - de vil have indflydelse ikke kun på vore drømme, men på vores liv og skæbne i hele det kommende år.

De 12 hellige nætter repræsenterer de 12 måneder i det kommende nye år. I disse 12 nætter drømmer man, hvad der vil ske i ens liv, i det kommende år. På den måde vil den første nats drøm, fortælle om januar måneds begivenheder og så fremdeles.

Sådan gør du

Adventstid er forberedelsestid

Hold fast i den gamle tradition med en adventskrans med fire levende lys. De fire adventssøndage er de dage hvor vi siger tak for det år der er gået - over fire søndage siger vi tak for 3 måneder af gangen.

De fire adventssøndage er også en del af forberedelsen til det kommende år, hvor sindet bringes til ro. Og de er en forberedelse til de 12 hellige nætter.

I denne tid er det særlig vigtigt at stræbe mod at tilpasse sig en hver situation, og at kunne hvile i den, uden at miste sig selv. Vær opmærksom på at adskille personer fra det der sker, da smerte og vanskeligheder bliver sendt os som muligheder for at udvikle os.

Om dagen 

Tænd et lys hver dag i perioden med de hellige nætter, og forestil dig at du samtidig tænder et lys i dit hjerte og forbinder dig med englene og mestrene.

Før du ligger dig til at sove

Læg papir og blyant parat ved siden af sengen, så det er klar til næste morgen, eller til hvis du vågner i løbet af natten.

Visualiser at du kan huske dine drømme, når du vågner. Bed om hjælp til at modtage og huske.

Læs sætningen for natten 3 gange, før du lægger dig til at sove.

Når du vågner

Skriv din drøm ned med det samme, når du vågner.

Beskriv den så indgående som muligt, med farver, billeder, følelser og ord.

Hvis du ikke kan huske alle drømmene, så beskriv den følelse eller stemning du vågner op med.

Husk, at drømme er symboler, og tolk dem på den måde der føles rigtig. Først og fremmest gælder det om at blive opmærksom på dine positive muligheder.

Hvert år har et overordnet emne. Det er ikke altid let at tolke meningen af sine drømme, men brug ikke for meget tid på det. Forståelsen kommer altid til den rette tid.

De tolv tanker til de 12 hellige nætter

24.-25. december: Stenbuk–nat

Jeg vier den ånd, der fødes i mig, til tjeneste i kærligheden ånd.
(1. Sakramente: ”Arbejdet adler” – Måtte vort liv gennem arbejdets adel virke sakramentalt.)

25.-26. december: Vandmands-nat

I det kommende år vil jeg hvile i kærlighedens Helligdom. Jeg vil ikke synde mod kærlighedens lov.
(2. Sakramente: ”Dannelsen af folkefællesskab” – Måtte mit liv gennem arbejdet i mit folk virke sakramentalt.)

26.-27.december: Fiske-nat

Lad mig huske, at jeg ikke må fordre, men give kærlighed, - at jeg må ofre mig selv for verden.
(3. Sakramente: ”Betragt arbejdet som en gudstjeneste”) - Måtte vort liv gennem arbejdets lovmæssighed blive gudstjeneste, blive sakramentalt.

27.-28. december: Vædder-nat

Jeg er som en soldat i åndsarbejdernes hær, og som sådan må jeg ikke vige en hårsbred fra min sidemand, for at ikke hele hærens march skal komme i uorden. Derfor bliver jeg ved kammeraternes side.
(4. Sakramente: ”Dannelsen af det nye menneske,” – Måtte mit liv gennem arbejdet på mig selv blive til gavn for hele menneskeheden.)

28.-29. december: Tyrens-nat

Jeg ved, at jeg påtager mig ansvaret for helheden, når jeg bevidst slutter mig til den.
(5. Sakramente: ”Det tusindåriges rige, Kristus-hemmeligheden i blod og jord.” – Måtte dette sakramente gennemgløde mit blod og opflamme mit hjerte.)

29.-30. december: Tvillinge-nat

Så længe, vi er enige, kan intet bringe os til at vakle og falde.
(6. Sakramente: ”De Helliges Samfund.” - Måtte vort liv gennem kærligheden til alle tjene den hellige sandhed, blive delagtig i dens styrke.

30.-31. december: Krebsens nat

- Hvad lyset er for naturen, er kærligheden for menneskehjertet.
(7. Sakramente: ”Ærbødighed for vore forgængere.” – Måtte min personlighed ved at ære det bedste hos mine forgængere udvikle sig kraftfuldt til tjeneste for Helheden.)

31. december – 1. januar: Løve-nat

Uden at beklage mig vil jeg finde mig i at blive styrtet fra den plads, hvor jeg står, hvis jeg skulle vige eller vakle under nogen prøvelse, der rammer mine nærmeste.
(8. Sakramente: ”Lydighedens hemmelighed” – Måtte mit liv gennem erfaringen for Guds allestedsnærværelse og Hans hellige orden virke sakramentalt.)

1.-2. januar: Jomfru-nat

Jeg ved, at kærligheden er uendelig, uagtet jeg selv kun formår at rumme en dråbe af den.
(9. Sakramente: ”Det rene ægteskab.” – Måtte vort liv gennem ærefrygten for naturen virke sakramentalt.)

2.-3. januar: Vægt-nat

Kærligheden har kun én straf for synderen, og det er tilgivelse.
(10. Sakramente: ”Ærbødighed.” - Måtte ærbødigheden for Guds love bevirke som en selvfølge, at vi mødes i enighed om at vise de vildledte godhed og at hjælpe dem til rette.)

3.-4. januar: Skorpion-nat

Jeg giver, fordi mit hjerte er så fuldt, at det ikke kan rumme alt, hvad det indeholder.
(11. Sakramente: ”Offer.” – Måtte mit liv gennem dybden og storheden i dette sindelag blive sakramentalt.)

4.-5. januar: Skytte-nat

Kærligheden er den eneste konge, den eneste hersker og den eneste skaber.
(12. Sakramente: ”Enhed.” – Måtte mit liv gennem den enes allestedsnærværelse virke sakramentalt.)

Kilder:

Sjælens tolv indvielser : Aarets rytme af Harriet Koch, De tolv hellige nætter af Rudolf Steiner. Bog.
'Julens hellige nætter', fra alma-info.com - de nævner selv deres kilde kommer fra Rosenkreuzerne. Dokumentet er desværre ikke længere online.


Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder