citater fra Nikola Tesla

Der er mange store videnskabsmænd, men en af de største er helt sikkert Nikola Tesla, der ofte omtales som ”manden, der opfandt det 20. århundrede”. Han er mindre berømt end Albert Einstein eller Thomas Edison, men hans bidrag til menneskeheden er simpelthen uoverskuelige.

Tesla var en stille og beskeden opfinder, et geni, der levede og led for sine opfindelser, og som ikke modtog hovedparten af anerkendelse for sit arbejde. Denne mystiske mand bragte blandt andet disse opfindelser til verden: et system af vekselstrøm (som i dag findes i næsten et hvert hjem på planeten), radar, radio, røntgenstråler, sandsynligvis gratis grænseløs energi og mange flere ting, som vi bruger i dag. Men som årene går får betydningen af Tesla’s opfindelser stadig større betydning.

Her kommer nogle af de mest visdomsfyldte citater, fra en mand der var og altid vil være forud for sin tid:

1. Jeg tror ikke, der er nogen spænding, der kan gå gennem det menneskelige hjerte, som den der mærkes af opfinderen, når han ser en ide fra hjernen udfolde sig til succes... sådanne følelser gør at en mand glemmer mad, søvn, venner, kærlighed, alt.

2. Den dag videnskaben begynder at studere ikke-fysiske fænomener, vil den gøre større fremskridt på ét årti, end i alle de tidligere århundreder af sin eksistens.

3. Vores sanser giver os kun mulighed for at opfatte en ubetydelig del af omverdenen.

4. Hvad én mand kalder Gud, kalder en anden fysikkens love.

5. Instinkt er noget, som overgår viden. Vi har uden tvivl visse finere fibre, der gør os i stand til at modtage sandheder, når logisk deduktion, eller enhver anden forsætlig indsats med hjernen, er nytteløs.

6. Min hjerne er kun en modtager, i universet er der en kerne, fra hvilken vi modtager viden, styrke og inspiration. Jeg har ikke trængt ind i hemmelighederne om denne kerne, men jeg ved at den eksisterer.

7. Selvom vi er frie til at tænke og handle, bliver vi holdt sammen, ligesom stjernerne på himlen, med uadskillelige bånd. Disse bånd kan ikke ses, men vi kan mærke dem.

8. Forskere i dag tænker dybt i stedet for klart. Man skal være ved sine fulde fem for at tænke klart, men man kan tænke dybt, selv om man er sindssyg.

nikola tesla

9. Fred kan kun komme som en naturlig konsekvens af universel oplysning.

10. Kampe mellem individer, såvel som regeringer og nationer, skyldes uvægerligt misforståelser i den bredeste fortolkning af dette begreb. Misforståelser forårsages altid af manglende evne til at værdsætte hinanden synspunkter.

11. Ethvert levende væsen er en motor gearet til universets hjulværk. Selvom det tilsyneladende kun påvirkes af dets umiddelbare omgivelser, strækker området for ydre påvirkning sig til uendelig afstand.

12. Det videnskabelige menneske tager ikke sigte på et øjeblikkeligt resultat. Han forventer ikke, at hans avancerede ideer vil blive beredvilligt modtaget. Hans arbejde er ligesom ens plantageejer - for fremtiden. Hans opgave er at lægge fundamentet for dem, der skal komme efter, og vise vejen. Han lever og arbejder og håber.

13. Jeg er ligeglad med, at de stjal min idé... Jeg er bekymret over, at de ikke har nogen selv.

14. Hele rummet er fyldt med energi. Er denne energi statisk eller kinetisk! Hvis statisk er vores håb forgæves; hvis kinetisk - og det vi ved, den er for visse - så er det et simpelt spørgsmål om tid, før mænd vil lykkes med at knytte deres maskiner til naturens hjulværk.

15. Forskere i dag har erstattet forsøg med matematik, og de vandrer gennem ligning efter ligning, for i sidste ende at opbygge en struktur, som ikke har nogen relation til virkeligheden.

16. Hvis du ønsker at forstå universet, så tænk på energi, frekvenser og vibration.

17. Denne planet, med hele dens rystende uendelighed, er i forhold til elektriske strømme i realiteten ikke mere end en lille metal kugle.

18. I det enogtyvende århundrede, vil robotten tage den plads, som slavearbejde havde i antikke civilisationer.

19. Udbredelsen af civilisationen kan sammenlignes med en brand; først en svag gnist, herefter en flakkende flamme, så en mægtig brand, som stadig vil stige i hastighed og kraft.

20. De sidste 29 dage i måneden er de hårdeste!

21. Vore dyder og vores svagheder er uadskillelige, ligesom energi og stof. Når de bliver adskilt, er mennesket ikke mere.

nikola tesla

22. Penge repræsenterer ikke den værdi, som mennesket har givet dem. Alle mine penge er blevet investeret i eksperimenter, gennem hvilke jeg har gjort nye opdagelser, som gør det muligt for menneskeheden at have et lidt lettere liv.

23. Af alle former for gnidningsmodstand, er den som mest hæmmer menneskelig udvikling uvidenhed – det som Buddha kaldte ’det største onde i verden’.

24. Det er paradoksalt, men alligevel sandt, at sige, at jo mere vi ved, jo mere uvidende bliver vi i absolut forstand, for det er kun gennem oplysning, at vi bliver bevidste om vores begrænsninger. Netop et af de mest tilfredsstillende resultater af intellektuel udvikling, er den kontinuerlige åbning af nye og større perspektiver.

25. Den enkelte er flygtig, racer og nationer kommer og forgår, men mennesket forbliver. Deri ligger den dybere forskel mellem individet og helet.

26. Opfindelser er det vigtigste produkt af menneskets kreative hjerne. Det endelige formål er sindets komplette beherskelse over den materielle verden, udnyttelse af den menneskelige natur til menneskelige behov.

27. Den gradvise udvikling af mennesket er vitalt afhængig af opfindelser.

28. Vær alene, der er hemmeligheden bag opfindelser; vær alene, det er der ideer opstår.

29. Livet er og vil altid være en ligning uden løsning, men den indeholder visse kendte faktorer.

30. Ønsket der guider mig i alt hvad jeg gør, er ønsket om at udnytte naturens kræfter til tjeneste for menneskeheden.

31. Tre mulige løsninger for det store problem med stigende menneskelig energi besvares af de tre ord: mad, fred, arbejde.

32. Vi tørster efter nye sensationer, men bliver snart ligeglade med dem. Gårsdagens vidundere er i dag almindelige hændelser.

33. Lad fremtiden fortælle sandheden, og evaluer et hvert menneske efter hans arbejde og resultater. Nuet er deres; fremtiden, som jeg virkelig har arbejdet for, er min.

34. A-social opførsel er et karaktertræk for intelligens i en verden fuld af bekvemmelighed.

35. Alle mennesker over alt burde have gratis energi kilder. Elektricitet er tilstede overalt i ubegrænsede mængder og kan give energi til hele verdens maskineri uden brug af kul, olie og gas.

36. Jeg har ikke fejlet. Jeg har bare opdaget 10.000 måder, som ikke virker.

nikola tesla

Kilder

31 Outstanding Quotes From Nikola Tesla 
Pinterest: Nikola Tesla quptes


Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder