Efterårsjævndøgn

Perioden 22.-23. september - 30. oktober | Højtid: Efterårsjævndøgn d. 22.-23. september

Efterårsjævndøgn er den anden af de tre høstfester, og her fejrer vi høsten af æbler, pærer, kartofler og svampe.

Med efterårsjævndøgn kommer et vendepunkt, fra denne dag og fremover vil nætterne være længere end dagene, indtil det igen bliver forårsjævndøgn, om cirka 6 måneder. Man kan sige, at vi bevæger os ind i en årstid med mere mørke.

Forår
Sommer
Efterår
Vinter
Luft Ild Vand Jord
Sind Viljestyrke Følelser Krop
Fremtid Nuet Fortid Tidsløs
Vokse Høste Hvile
Spirer og knopper  Blomster Frugter Frø
Tænke Eksperimentereoo Evaluere Konkludereoo 
Nye ideer Beslutte Føle og mærkeoo Være
Forberede og planlæggeoo Handle Holde ud Afslutte

På denne tid begynder naturen at falde til ro, og det er også for os en tid til at gå ned i tempo. Tiden er også velegnet til at mindes og være taknemmelig for det der er høstet, for de planer der har givet frugt og i det hele taget, for det som vi har. Efterårsjævndøgn er en tid til opsparing, investering, til at høste og til at være taknemmelig.

Hvor forårsjævndøgn er et godt tidspunkt til at lancere nye planer og projekter, der involverer arbejde i den ydre verden, er efterårsjævndøgn et godt tidspunkt til at tænke på at sætte mål, der involverer de indre planer, den indre udforskning og spirituel udvikling.

  • På hvilke områder, vil du gerne være et bedre menneske?
  • Hvad vil du gerne være bedre til? Hvad vil du gerne opnå som menneske?

I dag forbinder de fleste mennesker mørket med noget negativt, farligt og uønsket. En af grundene til, at vi kan føle ubehag ved mørket, er at vores egne ukendte problemer, ligger skjult i mørket, og derfor oplever vi ’nedstigningen’ i vintermørket så hårdt, da det bringer os i tættere kontakt, med vores egne uforløste problemer og følelser.

Mørket har ikke altid været associeret med noget negativt – shamanismen har altid favnet og rummet mørket. Det betyder ikke, at man i shamanisme værdsætter mørket højere end lyset. Det betyder bare, at shamanismen betragter alt hvad der er, som nødvendigt i det store hele. Alt har sin plads og sin rolle i verden. Shamaner arbejder konstruktivt og naturligt med mørket. Shamanistiske rejser udføres ofte med bind for øjnene, eller om natten. I mange stammesamfund, bliver shamanistiske ritualer og ceremonier altid udført efter solnedgang, og varer hele natten.

På et psykologisk plan, kan man sammenligne det at favne mørket, med det at favne sin skyggeside - det vil sige de dele af en selv, som man ellers fornægter eller gemmer væk, og som derfor for lov at ligge uløste og uintegrerede. De fleste mennesker tror, at de kan ignorere deres skyggeside. Mange religioner og new age overbevisninger støtter op om dette, og tilskynder folk til udelukkende at fokusere på lyset. Men vi kan aldrig være hele mennesker, hvis vi kun fokuserer på visse sider og egenskaber, og fornægter nogle andre. Det eneste man opnår hvis man forsøger, er at jo mere man benægter skyggesiden, des stærkere vil den blive. I værste fald, kan vi projicere vores egne skyggesider, ud på andre mennesker.

Denne periode er ideel til at arbejde på at bearbejde traumer og lidelser. Med vandets kraft, kan du erkende dine svagheder og ufuldkommenheder, og transformere dem til styrker.

Jeg ønsker dig et rigtig glædeligt efterårsjævndøgn!

Den næste højtid i det shamanistiske årshjul er halloween, og den kan du læse om her: Halloween - at ære og kontakte vores forfædre


årshjul-bog

Denne artikel er et uddrag af bogen 'Det Shamanistiske Årshjul'. Du finder bogen i butikken her på siden


Flere artikler om årshjulet

Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder