Årshjulet

Uanset om vi er bevidste om det, eller ej, har de skiftende årstider en dyb effekt på os, både mentalt, følelsesmæssigt og spirituelt. Når du bliver bevidst om de forskellige energier, som hver årstid kommer med, kan du bedre forstå hvad du har brug for, for at være i balance, og for at have en stærk og nærende forbindelse til din sjæl og til din omverden.

Alle årstider har deres egen unikke energi. Om vinteren er solen kun fremme få timer om dagen, og uden solens lys, har vi mindre energi både fysisk og psykisk. Alene det at passere vintersolhverv, og vide at dagen er tiltaget med 5 minutter, er for mange mennesker nok, til at deres humør stiger et par grader. Når vi når forårsjævndøgn, og dagene er længere end nætterne, fuglene synger, og alt står i knop, fyldes vi med forårets lette stemning - for nogen er det lige frem en eufori - som har med luftelementets lethed at gøre. På den måde har hvert tidspunkt på året, sin egen stemning, som smitter af på os.

Hvad er årshjulet

Naturens faser bliver spejlet i menneskets forskellige faser i livet, både i nogle store, overordnede temaer, men også i mindre daglige temaer. For eksempel er der et mønster med at stå op, gøre ting i løbet af dagen, gå i seng, og sove. Et større mønster er at så køkkenhaven til, pleje og passe planterne, høste og lade jorden hvile. Som mennesker bevæger vi os konstant gennem de forskellige faser, og vi gør det ofte, i overensstemmelse med solen og naturens egen rytme.

Årshjulet er en oversigt over årstidernes gradvise skiften, og det opdeler året, i naturens forskellige faser, i forhold til cyklussen af fødsel, vækst, død og genfødsel. Disse faser bliver gentaget år efter år, og sådan har det været, lige siden tidernes morgen. Årshjulet er et redskab, der illustrerer hvordan årstidernes processer, er et spejlbillede af menneskets udvikling og dets indre processer.

årshjul

 

Hvordan er årshjulet opbygget

Årshjulet viser solens cyklus gennem året: sommersolhverv, hvor dagen har mest lys, og vintersolhverv hvor vi har årets længste nat. Her imellem har vi de to jævndøgn – forårsjævndøgn og efterårsjævndøgn, hvor nat og dag, er lige lange.

Til hver af de 4 årstider, kan vil tilføje de processer, der er naturligt forbundet med årstiderne. Vi kan for eksempel indsætte en plantes livscyklus. Vi kan også indsætte elementer, der svarer til de 4 årstider. Man kan sammenligne solens døgncyklus, med solens årscyklus, og på den måde sætte nat under vinter, dag under sommer, morgen under forår og aften under efterår. På tilsvarende måde kan vi tilsætte de 4 kompasretninger, 4 dyregrupper og så videre.

Det næste vi kan tilføje på årshjulet, har med menneskets udvikling og proces at gøre - for elementerne og årstidernes skiften, er et spejlbillede af mennesket og dets indre processer.

årshjul

Alt eksisterer mere eller mindre hele året, men årshjulet fortæller hvilke ting og hvilke principper, der dominerer ved de forskellige årstider. For eksempel har vi dagslys hele året, men der er mest af det om sommeren, og mindst af det om vinteren. Det samme med blomster – til alle årstider kan man finde planter der blomstrer, men der er langt flere planter der blomstrer om sommeren, end der er om vinteren.

Derfor er årshjulet ikke kategorisk, det er ikke enten eller, men det viser nogle principper, og det viser hvilke tendenser der dominerer hvornår, og hvornår de forskellige tendenser kulminerer, og har den stærkeste energi.årshjul-bog

Denne artikel er et uddrag af bogen 'Det Shamanistiske Årshjul'. Du finder bogen i butikken her på siden


Flere artikler om årshjulet

Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder