Forårsjævndøgn - årshjulet

Perioden 19.-21. marts – 30. april | Højtid: Forårsjævndøgn 19.-21. marts

De gamle keltere kaldte denne højtid for Ostara.

Ved forårsjævndøgn er nat og dag lige lange, og over alt springer nyt liv frem af det, der før virkede så ”dødt”. Solen har fået mere styrke, og så snart vi ser en lille solstråle, så strømmer vi udenfor, og vender ansigtet mod solen. I løbet af april kommer køerne på græs, efter en vinter i stalden, og hvis du holder af kåde køer, der danser og springer, så er det en oplevelse værd.

Forår
Sommer
Efterår
Vinter
Luft Ild Vand Jord
Sind Viljestyrke Følelser Krop
Fremtid Nuet Fortid Tidsløs
Vokse Høste Hvile
Spirer og knopper  Blomster Frugter Frø
Tænke Eksperimentereoo Evaluere Konkludereoo 
Nye ideer Beslutte Føle og mærkeoo Være
Forberede og planlæggeoo Handle Holde ud Afslutte

Ved forårsjævndøgn er luftens element på sit højeste, og luften styrker os til at blive mere idérige, spontane, entusiastiske, kontaktsøgende, synlige og talende. På skyggesiden kan luften præge os til at blive mere letsindige, overfladiske, ustrukturerede, hektiske og måske endda mere hæmningsløse.

Luftens element gør os filosofiske og får os til at tænke over tingene. Nu er det derfor et godt tidspunkt til at drømme, snakke, diskutere og filosofere. Lad den store tænker i dig udfolde sig. Tænk både i opfindsomme retninger og også i praktiske og harmoniske baner. Giv dig tid til at tænke over dine mål og planer, fra så mange synsvinkler som muligt. Se på de mål du satte dig under Kyndelmisse og gør status over, hvordan du gør og hvornår du gør hvad.

Luftens element hjælper os til at se en sag fra flere sider, og den gør os nysgerrige og opfindsomme – og derfor kan du i denne periode hele tiden gøre nye opdagelser. Hvis du derfor har lyst til at ændre eller justere dine mål, gør du det. Kyndelmisse kan være en tid med lav energi og falske begyndelser, og nu ser du måske på dine mål med nye øjne.
Nu er det en god tid til nye begyndelser; til fornyelse; til at fejre nyt liv; til at begynde at plante frø, både bogstavelige og metaforiske; og til at lægge de æg, der blev undfanget på Kyndelmisse.

Hvor Kyndelmisse er en tid til at planlægge - er forårsjævndøgn en tid til genovervejelse, og til at begynde at handle. Nu stiger energien og du har muligvis skiftet perspektiv i forhold til dine mål. Se på dine mål med nye øjne, og tag dem op til revurdering. Det er også tid til at handle – så find dine lister frem, og sæt handling bag dine drømme.

Jeg ønsker dig et rigtig glædeligt forårsjævndøgn!

Den næste højtid i det shamanistiske årshjul er Valborgsdag, og den kan du læse om her: Valborgsdag - mellem forår og sommer


årshjul-bog

Denne artikel er et uddrag af bogen 'Det Shamanistiske Årshjul'. Du finder bogen i butikken her på siden


Flere artikler om årshjulet

Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder