Når man taler om vandmandens tidsalder, og menneskehedens udvikling efter årtusindskiftet (efter år 2000), er en af grundstenene at hele menneskeheden gennemgår et bevidsthedsskift, hvor vores tænke-, handle- og reaktions-mønstre, bevæger sig væk fra at være drevet af frygt, og i stedet bevæger sig hen i mod en bevidsthed, der er drevet af, hvad der føles godt og rigtigt.

Set ud fra et spirituelt synspunkt, hænger det sammen med den globale udvikling af menneskehedens chakrasystem.

Mange systemer bruger idéen om centre, chakraer eller hjul som en del af menneskets energisystem. Antallet af chakraer varierer, alt efter hvilket system det er. Det mest velkendte er det hinduistiske system med 7 chakraer, men der er andre, for eksempel de 11 chakraer i Kabbalaen - og de 9 chakraer i Human Design.

I Vesten er det mest udbredt med ideen om 7 chakraer, og det svarede i tiden før 1781, til det antal af planeter, der var synlige for det blotte øje.

D. 13. marts 1781 opdagede Sir William Herschel planeten Uranus, og det falder sammen med at menneskeheden siden 1781 har udviklet sig fra Saturns cyklus på 28,6 år, til Uranus’ cyklus på 84 år. Samtidig har menneskets energisystem udviklet et chakra mere. Overgangen skete ikke øjeblikkeligt, da sådan noget tager lang tid, men år 1781 var højdepunktet for overgangen.

Det 7-centrede menneske havde i 1781 nået højdepunktet af, hvad der kunne opnås på det mentale plan - det vil sige i forhold til vores udvikling af strategisk, lineær og mental tænkning - via pandechakraet. Menneskehedens potentiale for bevidsthed har siden da udviklet sig ud over denne tanke-centrerede dominans som er forbundet med pandechakraet, selv om de fleste mennesker i dag, stadig lever i en fastlåsthed på dette tidligere udviklingstrin.

Skiftet til at menneskeheden er begyndt at følge Uranus' cyklus, betyder i praksis, at gennemsnitsmennesket er begyndt at leve et længere liv. Under Saturns cyklus (før 1781) var du en fuldt udviklet voksen, når du fyldte 15 år, og du var gammel, når du var ældre end 30. Du var sandsynligvis blevet bedsteforælder inden da, og du startede selv med at få børn lige efter puberteten. Med Uranus’ cyklus er denne tidsramme blevet kraftigt udvidet. I dag er du i virkeligheden stadig en ung kvinde eller mand indtil du fylder 30. Du betragtes ikke som gammel, før i slutningen af tresserne (hvis du gør), og den dato bliver hele tiden skubbet længere og længere frem.

Endnu en planet - Neptun - blev opdaget d. 23. september 1846 af Johann Gottfried Galle, efter at eksistensen af en 'ny' planet var blevet forudsagt gennem matematiske beregninger, af Urbain Joseph Le Verrier og John Couch Adams. Opdagelsen af de 2 'nye' planeter, er forbundet med udviklingen af 2 nye chakraer, i menneskets energisystem.

Selvom vi nu har 9 chakraer, er vi stadig midt i udviklingen fra et 7-centret menneske og til et fuldt udviklet 9-centret menneske. Før hele forandringen er gennemgået, skal vores solar plexus ændres helt, så det bliver til et ‘klart’ bevidstheds center. Det er blevet forudsagt, at det først vil være efter år 2027, at vi fuldt ud forstår at bruge vores 9 chakraer, til deres nye muligheder.

Som menneske har vi i dag miltchakraet, som centrum for vores intuition og overlevelse. Efterhånden som vores solar plexus udvikler sig, vil det blive vores nye kilde til intuition. Det betyder, at vi er på vej væk fra at blive drevet af frygt, til en bevidsthed, der er drevet af kærlighed - en bevidsthed der understøtter os i at gøre, hvad der føles godt og rigtigt. I den nye tid vi kommer ind i, vil det ikke længere være acceptabelt at mennesker sulter, at der er krig, eller at der er lidelse generelt.

Hvad betyder det for mennesket, at der er 9 chakraer i Human Design

Med bevidsthedsskiftet vil vi udvikle os hen imod at leve som mennesker, der oplever at glæde og støtte, er vores alle sammens naturlige tilstand, at vi er dybest set er ét, og at vores tankemønstre er en afgørende del af vores evne til at samarbejde.

Vi står bogstaveligt talt på kanten af en helt ny måde at være menneske på.
Os der lever lige nu, har den vigtige opgave, at sætte skub i udviklingen af de nye muligheder for menneskeheden.

Men for at give vores bidrag til denne overgang, skal vi hver især opfylde vores unikke roller - uden forvrængning og uden at blive hængende i frygt og gamle mønstre. Hvis du forestiller dig, at den kollektive bevidsthed om overflod kan vejes og måles, er menneskehedens grundlæggende tankemønstre om at der er mangel og ikke nok til alle, i dette øjeblik tungest. Men i takt med at flere mennesker begynder at opleve personlig overflod i deres eget liv, des mere vil den kollektive bevidsthed vægte mod det grundlæggende tankemønster, at der i virkeligheden er overflod – at der er nok til alle, hvis bare vi forvalter ressourcerne med konstruktiv visdom. Og jo mere vil vi bevæge os mod en verden, hvor dette bliver til virkelighed for flere og flere mennesker.

Det arbejde du gør for at opdage og udtrykke dit eget individuelle og sande selv, er det vigtigste arbejde, du kan gøre for både dig selv og planeten. Når du elsker dig selv og lever et autentisk liv, vil du på alle planer få et liv der er mere tilfredsstillende, succesfuldt og fredfyldt, og du vil på den måde være med til at bidrage fuldt ud, med at skabe en ny verden med varig fred og overflod for alle.

Hvis du vil vide, hvad Human Design kan fortælle om dig, og hvordan du skaber balance mellem tidens energier, og de energier der er i dit design, kan se udvalget af Human Design analyser her.


Du kan læse mere om Human Design her:

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder