human design autentisk ikke-selv

En af de vigtigste intentioner med Human Design, er at hjælpe mennesker til at finde og komme i balance med deres sande, autentiske selv. Når vi ikke lever i overensstemmelse med vores autentiske selv, er vi det man i Human Design kalder vores ikke-selv. Hvilke sider vi viser andre når vi lever udfra vores ikke-selv, er noget som kan defineres og beskrives i en Human Design analyse.

I Human Design diagrammet er der 9 geometriske symboler, der svarer til de 9 chakraer. Når et chakra er farvet rødt, gult, grønt eller brunt, er det lukket og når det er farvet hvidt, er det åbent. Det er gennem de åbne chakraer, at vores ikke-selv kommer til udtryk.

Vores åbne chakraer afspejler andre mennesker og vores omverden, de afspejler ikke os selv, eller vores egne behov. Gennem vores åbne chakraer bliver vi let påvirket af vores omgivelser, miljø, samfund og andre menneskers meninger. Men meningen med vores liv er ikke, at vi skal leve et liv dikteret efter ydre påvirkninger. Vi er her for at have vores egen individuelle og personlige livsrejse, men det kan vi kun få, ved at eksperimentere med at være os selv.

Vores lukkede chakraer repræsenterer de egenskaber vi er født med, og de ændres ikke - de repræsenterer ‘hvem vi er’. De fortæller om sider af os som er unikke og genkendelige og som vi udstråler gennem vores aura. Vores naturlige måde at tage beslutninger på, er altid baseret på vores lukkede chakraer.

Det sande, autentiske selv står for sund adfærd, som følge af at leve i overensstemmelse, med vores sande jeg. Med sand-selv adfærd er vores åbne chakraer ikke bare ubevidste autoriteter, men i stedet centre for bevidst visdom og indsigt.

Ikke-selvet afholder dig fra at være autentisk

Diagrammet her viser hvilke temaer ikke-selvet har, i de forskellige chakraer.

Hvis ikke-selvet får lov, vil det lede dig på alle mulige afveje, og uanset hvor spændende det kan virke, er det tidsrøvere, der fører dig længere og længere bort fra din egen livsvej og lykke, og som i sidste ende giver følelsen af tomhed og meningsløshed.

human design autentisk ikke-selv

Hvis du vil vide, hvilke mekanismer i dit design, der forsøger at afholde dig fra at være autentisk, kan du læse mere i den gratis ebog 'Introduktion til Human Design'. Du har brug for fødselsdato, fødselstidspunkt og fødselssted til at udregne dit diagram. 


Du kan læse mere om Human Design her:

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder