åbne eller lukkede chakraer

I Human Design siger man at man kan have åbne eller lukkede chakraer. Hvilke centre der er lukkede, er bestemt ud fra stillingen af planeterne, i det øjeblik som du blev født.
Langt de fleste mennesker har en kombination af lukkede og åbne chakraer. En lille del (under 1%) har et diagram der udelukkende indeholder åbne chakraer. Disse mennesker er den type der kaldes for Reflektorer, og de er i sandhed særligt sensitive.

human design chakraer

Oprah Winfrey, født 29. januar, 1954, kl. 4:30

Et vigtigt aspekt i Oprah's Human Design diagram er hendes åbne halschakra (den hvide firkant under den grønne trekant). Gennem det har hun evnen til at kommunikere på mange forskellige måder, som afspejler hendes aktuelle publikum. Oprah kan "tale på andres vegne", det vil sige virkelig formulere hvad andre mener og hvordan andre har det. Hendes spørgsmål til gæsterne i hendes shows afspejler "vores" spørgsmål, eller det vi er glade for at hun spurgte om, fordi vi lærer så meget af det. Dette kommer fra Oprah's evne til virkelig at kunne forbinde sig med sit publikum. 

Lukkede chakraer

Lukkede chakraer fortæller om sider af dig som er unikke og genkendelige.

Lukkede centre repræsenterer den energi, du konsekvent stråler ud i verden - man kan sige de fortæller om de aspekter af din personlighed, der er til stede hele tiden, uafhængigt af andre faktorer i dit miljø.

Et lukket chakra kan sammenlignes med en sendemast, der konstant sender energier ud i verden, og ud til andre mennesker – energier som andre mennesker opfanger. Det er egenskaber der påvirker andre mennesker, uanset om du og de andre er bevidste om det eller ej. Står du i en kø i supermarkedet, vil de andre mennesker i køen blive påvirket af de energier, som kommer fra dine lukkede chakraer.

Kort sagt kan man sige at lukkede chakraer:

  • Indeholder egenskaber som du kan stole på, til at guide dig gennem livet
  • Repræsenterer de egenskaber du er født med, og de ændres ikke - de repræsenterer ‘hvem du er’
  • Står for egenskaber, som andre mennesker forbinder dig med

De lukkede chakraer i et Human Design diagram, er farvet røde, gule, grønne eller brune.

Hvis du har mange lukkede chakraer i dit diagram, vil du have en stærk kontakt til din indre sandhed, og det er en styrke når du skal navigere gennem livet. På den anden side, vil du have sværere ved at se en sag fra andre menneskers synspunkt, og andre kan se dig som stædig og firkantet, i dine holdninger. Derfor vil det være godt for dig, hvis du en gang i mellem minder dig selv om, at selv om din sandhed er rigtig for dig, kan det være at en anden sandhed, er rigtig for et andet menneske.

Åbne chakraer

De hvide centre i et personligt Human Design diagram, kaldes for åbne centre.

Et åbent chakra kan sammenlignes med en antenne, der modtager energier fra verden og fra andre mennesker. De åbne chakraer er de områder som vi har størst mulighed for at modtage og opsuge energier fra andre menneskers auraer, og ind i vores egen. De åbne chakraer er mere sårbare for ydre påvirkninger og det gør dem til værdifulde læringscentre. I livets skole er de åbne chakraer vores største kilde til undervisning og for visdom.

Da energien i åbne chakraer påvirkes af ydre omstændigheder, er den afhængig af hvor du er og hvem du er sammen med. De åbne chakraer gør dig mindre fast - men mere empatisk, påvirkelig, fleksibel og inkonsekvent.

Gennem de åbne chakraer kan du lære:

  • At skelne mellem hvad der er dig og hvad der er andre
  • At give slip på det, du måske har troet er dig, men som i virkeligheden ikke er dig
  • At tillade de åbne chakraer at give dig alle mulige former for information og muligheder, som du kan reflektere over, i stedet for at opfatte denne information som dine egne sandheder, som du skal leve efter – og som driver dig i alle mulige forskellige retninger på en gang.

Jo flere åbne centre du har i dit diagram, des mere sensitiv vil du være. Du kan lære at tackle energien i dine åbne centre, så du bliver bedre til at tackle din egen sensitivitet.

Når du kender dine åbne chakraer, ved du præcist på hvilke områder du er åben og sårbar over for indflydelse fra andre, hvordan indflydelsen påvirker dig, og hvordan du tackler påvirkningen mest konstruktivt. Når du lærer at arbejde med energien i de åbne chakraer, i stedet for mod, vil du opleve at de er kilder der gør dit liv meget mere overraskende og eventyrligt.

Hvis du har mange åbne chakraer i dit diagram, vil du have en stærk kontakt til andre menneskers tanker og følerser, og andre vil sandsynligvis beskrive dig som empatisk og indfølende, eller som en stor menneskekender. På den anden side, vil du have sværere ved at begribe dine egne indre sandheder, og du har tendens til at lade andre menneskers holdninger, have indflydelse på dine valg i livet. Derfor er det utroligt vigtigt, at du omgiver dig med gode mennesker, som støtter dig i gode retninger.

Har du åbne eller lukkede chakraer?

Hvis du kunne tænke dig at læse mere om dit Human Design og dine åbne og lukkede centre, kan du downloade den gratis e-bog, 'Introduktion til Human Design'. Hvis du ikke allerede har dit personlige Human Design diagram, får du i bogen et link, hvor du kan hente det gratis.


Du kan læse mere om Human Design her:

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder