fødselstidspunkt 

Hvor nøjagtigt skal mit fødselstidspunkt være, for at få en nøjagtig analyse?

Da fødselstidspunktet er udgangspunktet for en Human Design udregning, og efterfølgende læsning eller analyse, er det selvfølgelig vigtigt at tidspunktet er så præcist som muligt. Hvis du er født i Danmark, vil du med stor sandsynlighed kunne finde frem til dit fødselstidspunkt via denne guide: Sådan finder du tidspunktet for din fødsel. Men der kan dog være ting der spiller ind, som gør at det ikke altid er muligt, at finde frem til det præcise fødselstidspunkt.

Jeg er selv født i 1966, og dengang noterede fødeklinikken minuttallet i fødselstidspunktet som nærmeste kvarter - det vil sige, minuttallet kunne hedde 00, 15, 30 eller 45, men for eksempel ikke 09. Når fødeklinikken har afrundet til nærmeste kvarter, kan der være en unøjagtighed på cirka 7,5 minut. Betyder det noget?

Her kan der ikke svares med et klokkeklart ja eller nej, det vil være forskelligt fra fødsel til fødsel, og fra diagram til diagram. 

Hvilken betydning har det om mit fødselstidspunkt er nøjagtigt - eller ikke er?

Human Design diagrammet beregnes ud fra hvordan 13 forskellige himmellegemer - i daglig tale kaldet planeter - stod på himlen, på tidspunktet for din fødsel, set fra det sted på jorden, hvor du blev født. De 13 forskellige planeter, bevæger sig i ovale baner rundt om jorden, og den tid de er om at bevæge sig igennem hele banen, er forskellig fra planet til planet. Den korteste tid har månen, der bevæger sig gennem en hel bane på gennemsnitlig 29,5 dage. I løbet af denne tid, bevæger månen sig genne de 64 porte, der ligger i en kreds i Human Design diagrammet. Månen er cirka 11 timer i hver port. Hver port er opdelt i 6 undergrupper, der kaldes linjer - og månen er cirka 1 time og 50 minutter i hver af portenes 6 linjer.

Den planet der er længst tid om sin rejse er Pluto, der i gennemsnit er 247,7 år om at bevæge sig hele vejen rundt i diagrammet. Det svarer til hele 235,6 dage, i samme port linje.

fødselstidspunkt human design

Her er port 15 markeret med gult, og nedenunder kan man se opdelingen i de 6 linjer.

Hvornår er tidspunktet præcist nok

For de fleste Human Design læsninger, vil det være tilstrækkeligt at have det nøjagtige fødselstidspunkt på dette niveau, lad os kalde det 'Port og portlinje niveau'. De analyser der ligger i butikken på denne side, har ikke brug for mere nøjagtighed. Det betyder, at hvis du har et fødselstidspunkt, som er upræcist, kan jeg gå ind og kigge på, hvor tæt det ligger på, at en eller flere planeter skifter port - altså bevæger sig ind i en anden port. Hver gang en planet bevæger sig ind i en anden port, vil Human Design diagrammet nemlig ændre udseende, og det kan medføre store eller små forandringer. Det vil betyde, at det er en anden port, der bliver aktiveret, og det kan medføre, at det er andre chakraer / centre der er henholdsvis åbne eller lukkede. Det kan også medføre, at det bliver et diagram med en anden type, en anden strategi, en anden autoritet og at der er et andet antal splits. Så selv om det kun er en enkelt port, der ændrer sig fra at være aktiveret, til at være deaktiveret, kan det resultere i et helt andet diagram, med helt andre egenskaber. 

Det vil sige, at det der afgør om usikkerheden i dit fødselstidspunkt, gør nogen forskel i dit diagram, er hvor tæt det estimerede fødselstidspunkt ligger, på et skæringspunkt for en port eller portlinje. Nogen gange vil det ikke have nogen betydning, selv om usikkerheden er på mere end en time. Andre gange kan det have stor betydning, selv om usikkerheden kun er på et enkelt minut.

Et eksempel på et diagram

Hvis vi igen kigger på mit diagram, som er fra d. 7. november 1966, med et fødselstidspunkt på kl. 09.05, ud fra mine forældres noter - og kl. 09.15 fra Rigsarkivet, så er de planeter der er tættest på at skifte portlinje Månen, der skifter plads præcis kl. 9:05 - det vil sige Månen har samme portlinje, fra tidspunktet 09:05 og indtil kl. 10:40. Den næste planet der skifter port, er Mars, som skifter portlinje kl. 09:58. Så for mit vedkommende, gør det ingen forskel, om mit diagram udregnes ud fra kl. 09:05 eller ud fra kl. 09:15. Faktisk vil diagrammet ikke ændre sig, i perioden mellem kl. 9:05 og ind til kl. 9:58 (på 'port-linje niveau).

Andre Human Design analyser og læsninger, kan have brug for et mere præcist tidspunkt

Der findes andre former for human design analyser og læsninger, der går ned i helt specifikke detaljer, som kan omhandle det der i Human Design kaldes farve, tone og base. For at disse læsninger kan være nøjagtige, er der her brug for et mere nøjagtigt tidspunkt. For hver af de 6 portlinjer, vil der nemlig være et underniveau med 6 farver. Og hver farve vil have endnu et underniveau med 6 toner. Og hver tone vil have endnu et underniveau med 5 baser. Baser er det dybeste niveau i Human Design. Hvis man skal lave en læsning omkring Human Design baser, vil solens base derfor skifte, cirka hvert 8. minut. Her skal fødselstidspunktet derfor være ekstremt nøjagtigt. Disse analyser laver jeg ikke og har heller ikke umiddelbart planer om at gøre det på et senere tidspunkt. 

nøjagtige fødselstidspunkt human design

Her har vi øverst port 15, neden under i det røde område er port 15's linje 1, og neden under i det gule felt, er de 6 undergrupper i farverne. Det grønne felt viser undergrupperne til farver, som kaldes toner og det blå felt viser underfelterne til tonerne, som kaldes base.

Sådan kan du selv tjekke dit diagram

Hvis der er usikkerhed i tidspunktet for din fødsel, og du vil undersøge om det har nogen betydning, kan du selv få udregnet forskellige udgaver af dit diagram, og derefter sammenligne diagrammerne, for at se om der er eventuelle forskelle. Jeg anbefaler generelt Jovian Archive og My Body Graph, fordi disse sider tilhører den oprindelige kilde, for Human Design materialet. 

Hvornår sker øjeblikket for en fødsel?

Lad mig til sidst nævne en anden ting, som der tit er tvivl om - hvornår vi taler om at fødslen sker. Fødselsøjeblikket er - ifølge Human Design - når fosteret forlader livmoderen helt. Det er ikke, når barnet tager sin første vejrtrækning, og heller ikke når navlestrengen bliver klippet. Det handler om præcis det øjeblik, hvor hele barnets krop, er kommet uden for moderens krop.Du kan læse mere om Human Design her:

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder