Human Design og rodchakraet

Nøgleord: Pres, stress, drive, ambitioner, adrenalin og kundalini
Tegn på ubalance: Har altid travlt, i et evigt forsøg på at slippe af med pres og stress

Rodchakraet er det første af ni chakraer i Human Design. Chakraerne repræsenterer forskellige energiniveauer i kroppen og er vigtige for at opretholde mental, fysisk og følelsesmæssig balance. Rodchakraet er placeret i bunden af rygsøjlen og det giver os mennesker en følelse af tryghed og stabilitet.

Rodchakraet giver os også en følelse af at have jordforbindelse, og af at være rodfæstet og grundfæstet. Man kan sige at energien i vores rodcenter holder os på plads og i balance, mellem den fysiske og den spirituelle verden. Rodcentret er vores fundament, for alt der har med den fysiske verden og fysisk tryghed at gøre, og det er gennem det, at vi kan føle os trygt forbundet, med livets fysiske dimension.

Human Design og rodchakraet - rodchakraet er en igangsætter

Rodchakraet er ligesom kronechakraet et prescenter. Mens kronechakraet virker som et pres på at få os til at besvare spørgsmål, presser rodchakraet på, for at få os til at handle, engagere os, udvikle os, tilpasse os, og til at få os igennem livets sværeste udfordringer.

Rodchakraet er forbundet med adrenalinsystemet, som giver os en kraftfuld energi, der er nødvendig for at leve et fysisk liv og udvikle os. Rodchakraet skaber en grundlæggende igangsættende kraft, der giver energi til det pres, der driver de fysiske livsprocesser.

Pres og stress er en del af det at være menneske, og det er meget nyttigt til at skubbe os videre til næste fase, men det er ikke noget, der er beregnet til at være en permanent tilstand - det er beregnet til kun at være en midlertidig tilstand, der kan hjælpe os under spidsbelastninger.

Når vi lever i en sund balance med vores rodcenter, med hverken for meget, og heller ikke for lidt pres, opnår vi en følelse af vitalitet og livskraft, der føles som ren livsglæde.

Hvis dit rodcenter er defineret (brunt i dit diagram)

Hvis dit rodchakra er defineret, vil din energi komme og gå, i en pulserende rytme. Det kan føles som om, at din energi svinger mellem at være ’tændt’ eller ’slukket’. Den energi der kommer ind via rodcentret, virker som brændstof for hele resten af dit energisystem.

En af de største udfordringer for dig er, at du har tendens at undertrykke din energi, fordi du ønsker at tækkes andre - men når din energi ikke får afløb, vil det slide på dit helbred. Når du undertrykker din energi, vil du mangle gennemslagskraft og stabilitet. Du vil mere eller mindre miste din evne til at vurdere den fysiske virkelighed med realistiske øjne, og du kan få en svag kontakt til din egen fysiske krop – som kan vise sig ved kolde fødder eller klodsede bevægelser. Det kan også give en fornemmelse af, at du mangler fast grund under fødderne, eller at du føler dig ‘frit svævende i luften’ eller ‘slet ikke nærværende’.

Hvis dit rodcenter er udefineret (hvidt i dit diagram)

Hvis dit rodchakra er udefineret, vil du være fleksibel i forhold til hvordan du oplever og tackler stress – men du vil også have en tendens til at forstærke den stress som andre mennesker omkring dig har, og du vil ofte mærke den, som om den var din egen stress.

At mærke denne stress kan være ubehageligt, og du har derfor tendens til at komme ind i et mønster, hvor du presser dig selv, til at arbejde hurtigere eller mere, i et forsøg på at komme af med stressen – men det vil ikke være konstruktivt, for det vil i virkeligheden kun resultere i mere stress.

Human Design og rodchakraet

Hvis du kunne tænke dig at læse mere om dit Human Design og rodchakraet, og også om de 8 andre chakraer, kan du downloade den gratis e-bog, 'Introduktion til Human Design'. Hvis du ikke allerede har dit personlige Human Design diagram, får du i bogen et link, hvor du kan hente det gratis.


Du kan læse mere om Human Design her:

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder