indre autoritet i Human Design

Den indre intelligens, der gør det muligt for os at vide, om en beslutning er rigtig for os eller ej, kaldes i Human Design for den indre autoritet. Den virker som et indre kompas, der fortæller os, om noget er godt for os, eller ej. Vores indre autoritet er en form for bevidsthed, der går udover hvad vi kan nå frem til med vores tanker i hovedet.

Der er forskellige former for indre autoriteter: Nogle af os har følelsesmæssig autoritet, som betyder, at vi er nødt til at ride bølgen af vores følelser af, for at komme til et sted med klarhed. Denne form for autoritet tager tid.

Andre har intuitiv eller instinktiv autoritet og ved med det samme, om noget er rigtigt for dem eller ej. De er nødt til at lytte og være opmærksomme på de subtile beskeder i øjeblikket. Dette er blot to eksempler på de i alt 7 forskellige typer af indre autoritet, der findes i Human Design.

Når vi begynder at lytte til vores indre autoritet, vil vi opleve at vi oftere føler os i et flow med universet, og det vil give os en større grad af tilfredshed, succes, fred og positive overraskelser.

De 5 centre der er forbundet med de 7 former for indre autoritet er solar plexus, sakralcentret, miltcentret, viljecentret og identitetscentret.

De 7 former for indre autoritet, i deres hierarkiske rækkefølge

Det første center i autoritets-hierarkiet som ikke er hvidt, men som er farvet rødt, gult eller brunt i dit diagram, er din indre autoritet. Kronecentret, pandecentret, halscentret og rodcentret er aldrig en indre autoritet.

  1. Solar plexus-autoritet (solar plexus-centret)
  2. Sakral-autoritet (sakralcentret)
  3. Milt-autoritet (miltcentret)
  4. Vilje-autoritet (kærlighedscentret)
  5. Selv-projiceret-autoritet (identitetscentret)
  6. Omgivelser - mentale Projektorer (det rette sted, de rette mennesker)
  7. Måne-autoritet (månen - vent en månecyklus)
indre autoritet hierarki human design 

De farvede centre i dette diagram, er de centre der kan være den indre autoritet. Du kan finde ud af hvilken form for indre autoritet du har, ved at se på hvilke af dine centre i hierarkiet, der er hvide og hvilke der er farvede.

Det første center i autoritets-hierarkiet som ikke er hvidt, men som er farvet rødt, gult eller brunt i dit diagram, er din indre autoritet.

Kronecentret, pandecentret, halscentret og rodcentret er aldrig en indre autoritet.

Hvis du har fået lavet dit diagram hos Jovian Archive, vil der stå, hvilken form for indre autoritet du har.

# 1. Hvis du har Solar plexus-autoritet

Når dit solar plexus er defineret, har du solar plexus autoritet.

Du vil altid være under påvirkninger af et bredt spektrum af følelser der kommer og går i bølger. De svinger mellem høj og lav, oppe og nede, entusiasme og melankoli, glæde og desperation, håb og skuffelse.

Det betyder, at du ikke kan stole på de følelser, som du har i nuet – for dig opstår klarhed først over tid. Det er derfor vigtigt at du har tålmodighed og venter på, at dine følelsesmæssige bølger går gennem deres faser, så du får mulighed for at opleve alle facetter af en sag, inden du tager en beslutning.

2. Hvis du har Sakral-autoritet

Når dit solar plexus er udefineret og dit sakralcenter er defineret har du sakral autoritet.

Sakral autoritet findes kun hos Generatorer og Manifesterende Generatorer. Når du er Generator med sakralautoritet, vil din autoritet være identisk med din strategi.

Det betyder at du tager de bedste beslutninger ved at lytte til din mavefornemmelse - det vil sige ‘lytte til dine sakrallyde’ og have tillid til dem.

3. Hvis du har Milt-autoritet

Når dit miltcenter er defineret og både dit solar plexus center og dit sakralcenter er udefineret, har du miltautoritet.

Når milten reagerer kan det føles som en øjeblikkelig erkendelse af noget eller nogen, og en indre viden om, om noget er sundt for dig eller ej.

Det betyder at du tager de bedste beslutninger på et splitsekund, ved at have tillid til dine instinkter i nuet. Du er designet til at beslutte dig øjeblikkeligt og uden tøven.

De fleste mennesker med et defineret miltcenter lærer at lytte til ‘stemmen’ fra milten, ved omkring 40-årsalderen. Det er på dette tidspunkt, at man har brugt et helt liv på at sige til sig selv: ”Jeg vidste, at jeg ikke skulle have...”.

4. Hvis du har Vilje-autoritet

Når dit viljecenter er defineret og både dit solar plexus, sakralcenter, milt center og rodcenter er udefinerede, så har du vilje autoritet.

Som menneske er du af natur meget direkte og ligetil. Når du er i balance med dig selv, tager dine beslutninger udgangspunkt i dit hjertes ønsker - og udtrykker sig med noget i retning af: ”Det jeg vil, får jeg til at ske”.

Det betyder at du tager de bedste beslutninger, når du lytter til dit hjertes ønsker. Følg kun det, der stammer fra dit hjertes dybtfølte ønsker, så du ikke udmatter dig selv, fordi du forsøger at opfylde alle andre menneskers ønsker, som om det var en pligt.

Vær opmærksom på, at når du træffer en beslutning fra dit hjerte, kan det enten være for det universelle gode eller for et personligt gode. Det optimale er, når der ikke er konflikt mellem disse to muligheder, men når de begge er tilstede samtidig.

5. Hvis du har Selv-projiceret-autoritet

Når dit identitets-centret er defineret, og både dit solar plexus, sakralcenter, milt center, rodcenter og viljecenter er udefinerede, så er selv-projiceret-autoritet din indre autoritet.

Lyt til det du selv siger. Alt hvad du har brug for at vide, kan du få at vide fra dit identitetscenter, som er en kraftfuld stemme der udtrykker din identitet, og som taler for dig, når du har brug for at tage beslutninger.

Det betyder at du tager de bedste beslutninger, når du tuner ind på dit identitetscenter, i midten af brystkassen. Det er her den fysiske fornemmelse, som stammer fra identitetscentret, rammer dig.

Spørg dig selv: ”Vil dette gøre mig glad? Vil dette lade mig udtrykke mit sande jeg? Bevæger jeg mig i den retning, som er rigtig for mig?”

Du kan have en tendens til at føle, at andre ved bedre end dig, hvad der er det bedste for dig - men nøglen for dig er at følge din egen indre viden, selv om den kan virke ulden, tåget eller diffus - og derfor let kan blive tromlet over af andre menneskers meninger og holdninger.

6. Hvis du har Omgivende autoritet - Mentale Projektorer

Når både dit solar plexus, sakralcenter, milt center, hjertecenter, rodcenter og identitets-center er udefinerede, og dit pandecenter, kronecenter og /eller halscenter er lukket, er du en mental projektor.

Med kun 2 eller 3 lukkede /definerede centre i dit diagram, er du meget åben over for andre menneskers indflydelse. Du kan sandsynligvis læse dine omgivelser og andre mennesker, som en åben bog.

Du har en fantastisk evne til at give fænomenal information og vejledning til andre, og det er sandsynligvis svært for dig at forstå, at dine stærke og hurtige tanker, ikke kan bruges til at vejlede dig selv med, eller til at tage beslutninger i dit eget liv.

Dine omgivelser har en stor indflydelse på din egen beslutningsproces, så det er vigtigt, at du er på et sted der føles godt og rigtigt for dig, når du tager beslutninger. Det er også vigtigt, at de mennesker du er sammen med, føles gode, rigtige og støttende for dig.

Hvis du bliver påvirket mennesker, der svækker dig og får dig til at tvivle på dig selv, vil du uundgåeligt tage de forkerte valg, som kan føre dig ad alle mulige forkerte veje i livet.

Men hvis du omgiver dig med mennesker, og lader dig vejlede af mennesker, der giver dig styrke, vil du altid have et tilfredsstillende liv.

7. Hvis du har Måne-autoritet

Hvis alle centre i dit diagram er hvide, er du Reflektor og har derfor Måne autoritet.

Sæt farten ned, og lad ikke dine omgivelser jage med dig. Du har en langsom, bevidst, omhyggelig og undersøgende autoritet og du træffer de bedste beslutninger ved at vente i 28 dage, inden du tager en beslutning.

Med dine 9 åbne centre, bør du ideelt set vente i 28 dage, for at give dig selv mulighed for, fuldt ud at opleve alle dine egne centre, inden du tager en beslutning. Brug tiden til at overveje og vende beslutningen med dine nærmeste.

Du har brug for pålidelige rådgivere og fortrolige som du kan diskutere enhver situation og enhver mulig beslutning med, i dine beslutningsperioder. Når du hører dig selv tale, vil du over tid nå til en indre viden, eller en dyb, indre fornemmelse af hvilken beslutning der er rigtig for dig.

Det kan være nemmere sagt end gjort, og er ikke altid muligt i praksis. Men det er vigtigt at indse, at jo vigtigere beslutninger det drejer sig om, og jo større konsekvenser beslutningerne har, des vigtigere er det at tage den nødvendige tid, til at overveje beslutningen.

Hvis du ikke følger din måne-autoritet, er der store chancer for at du vil blive skuffet og møde modstand i livet.

Måne autoritet kan være en meget vanskelig strategi både at følge og forstå, men hvis det lykkes for dig, og du giver dig selv lov til at gennemløbe hele din egen beslutningscyklus, kan du ende med at blive den klogeste beslutningstager af alle.

Hvis du vil vide mere om din indre autoritet og dit unikke Human Design, og hvad det fortæller om dig, kan du læse mere i den gratis ebog 'Introduktion til Human Design'. Du har brug for fødselsdato, fødselstidspunkt og fødselssted til at udregne dit diagram.  


Du kan læse mere om Human Design her:

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder