ven med din vrede

Enhver form for vrede er dybest set udtryk for, at vi oplever noget, som vi synes er uretfærdigt.

Vrede er en af de 5 negative grundfølelser, som afholder os fra at leve livet fuldt ud - hvis vi ikke ved hvordan den skal tackles. Det er vigtigt at indskyde, at ingen følelser er negative i sig selv - de er alle nødvendige og har et formål.

Vrede findes i forskellige styrker for eksempel: utålmodighed, frustration, fortørnelse, desperation, bitterhed, forbitrelse, arrigskab, og aggressivitet.

På den ene side kan man sige, at vrede er en helt naturlig følelse, der dukker op med større eller mindre mellemrum - den er en del af det at være menneske. På den anden side kan vreden for nogle mennesker være så voldsom, at den er hæmmende eller skadelig for personens liv, omdømme og omgivelser. Især hvis vreden udmønter sig i aggressiv og ubehersket adfærd - fysisk eller psykisk.

Vredens opgave er at hjælpe dig med at sætte og opretholde effektive personlige grænser. På sit mest subtile niveau, hjælper vrede dig med at opretholde gensidig respekt og holde kommunikationen åben i dine forhold til andre mennesker.

Desværre er det de færreste af os der er blevet undervist i de finere følelsesmæssige nuancer, med det resultat, at vi er begrænset til at udtrykke vreden i dens to yderpunkter: enten for voldsomt eller for lidt. Og da de fleste af os aldrig har lært, hvordan man udtrykker sin vrede konstruktivt, uden at overtræde andres grænser og uden at blive urimelig og uretfærdig, bliver vrede ofte udtrykt på meget smertefulde måder.

Vi har alle prøvet at stå over for en eller andens dårligt forvaltede vrede, og vi har alle prøvet at bruge vores egen vrede som en kølle (eller sarkasme som en stilethæl). Vrede har et temmelig forfærdeligt omdømme. Når man ikke ved, hvordan man tackler sin vrede og når man angriber andre med den, kan vrede være et reelt problem. Dog kan man også opleve stor smerte og store problemer i sit liv, hvis man ikke har nok vrede - men hvis du ved, hvordan du tackler din vrede konstruktivt, kan det hjælpe dig til at blive mere autentisk - og bedre til at interagere autentisk og ærefuldt med andre.

Mange mennesker oplever et sus, en varme og en kraft fra deres vrede, og tror derfor fejlagtigt, at de har ret til at angribe andre med den. Andre mennesker har lært at undertrykke deres vrede og gør det bedste for at skjule den.

Men hvis vreden tackles godt, kan vreden faktisk give dig den styrke og løsning du har brug for, til at arbejde dig igennem ekstremt vanskelige situationer.

Vrede opstår kun i forbindelse med ting, mennesker og problemstillinger, du holder meget af. Du bliver ikke vred over ting, der er uvæsentlige! Hvis du er opmærksom på det, der gør dig vred, vil du blive bevidst om de centrale temaer og problemstillinger i dit liv.

Vrede kan hjælpe dig til at blive en fuldt funktionel og fuldt bevidst person, hvis du ved, hvordan du bruger vreden konstruktivt.

Konstruktiv vrede

Vreden har en positiv funktion: Vrede opstår så du kan imødegå modstand mod dit synspunkt, din position, dine personlige grænser, eller dit selvbillede.

Din opgave (og måske udfordring) er at genoprette din følelse af selvværd og dine personlige grænser, uden at overtræde grænserne hos andre.

Din vrede kan også blusse op, når andre menneskers grænser bliver overtrådt eller andre bliver behandlet uretfærdigt, og din opgave kan så være, at stoppe overtrædelsen og genoprette grænserne for alle parter.

Vrede er forbundet med retfærdighed, ikke kun for dig selv, men også for andre. Din vrede kan fremkaldes, når du ser en person bliver frataget sin selvfølelse, deres rettigheder, eller deres stilling. Vrede er en meget social følelse og hvis du kan forstå dens nuancer og finesser, kan det hjælpe dig til at blive en effektiv stemme for social retfærdighed.

vrede

For meget og for lidt

Vrede indeholder en stor portion fokuseret, beskyttende energi, og når du ikke har nok af det, må du kæmpe for at sætte grænser og beskytte dig selv, når du er sammen med andre mennesker. Uden din sunde vrede, kan du miste din vitalitet og din evne til at reagere og svare, på smidige måder.

Men hvis man på den anden side har for meget vrede, kan man være som en vulkan i evigt udbrud. Med for meget vrede, kan du gøre alles liv elendigt, også dit eget.

Vrede, er som en blanding mellem en gæv vagtpost og en gammel vismand. Vrede sætter dine grænser og holder øje med dig, de mennesker der er omkring dig, og dine omgivelser. Hvis andre overskrider dine grænser, kommer vreden på banen, for at genoprette din følelse af styrke og adskilthed.

For meget vrede

Hvis du vælger at udtrykke din vrede på en respektløs måde, over for den der krænker dig, vil du være faretruende ubevogtet - lige som du ville være, hvis dit slots vagtpost forlod sin post og gik ud på krigsstien. Når din vrede bruges som et våben og dit område er efterladt uden en vagtpost, vil din psyke hælde mere vrede i situationen. Du vil ende med at udtrykke denne vrede så voldsomt, at du vil bryde dine grænser (og grænserne for andre) yderligere. Det er sådan vrede eskalerer - problemet kommer ikke fra det der fik vreden til at starte, men fordi man bruger vreden på en ukyndig måde.

For lidt vrede

Når din vrede ikke bliver tilladt sit naturlige flow, vil du have problemer med at fastsætte og opretholde dine grænser, du vil have tendens til at blive ydmyget eller indvikle dig i andre, og din selvopfattelse, vil blive bragt i fare, af din tillid til de lunefulde udtalelser fra omverdenen.

Hvis du har tendens til at undertrykke din vrede, vil du ikke være i stand til at gendanne dine grænser, fordi du ikke vil have den styrke og det fokus som du har brug for, til at beskytte dig selv, og derfor vil yderligere skader uundgåeligt følge efter den indledende fornærmelse. Din vrede eksisterer for at beskytte dig ærefuldt. Hvis du undertrykker den og nægter at svare på en fornærmelse eller krænkelse, er det som om dit slots vagtpost inviterer til angreb og lader folk slippe af sted med hærværk.

Den midterste sti

For meget vrede, og du er til fare for alle. For lidt vrede, og du er truet af alle. Så hemmeligheden ligger i at finde den midterste sti, mellem for meget og for lidt vrede.

Når din sunde vrede flyder frit og på en sund måde, vil du ikke engang lægge mærke til, når vreden opstår - den vil blot hjælpe dig med at opretholde dine grænser, dine inderste overbevisninger og din sunde adskilthed. Fritflydende vrede vil tillade dig at grine deltagende af dig selv og sætte dine grænser blidt - fordi begge handlinger udspringer af den indre styrke og ærefulde selvdefinition, som vrede bringer dig.

Sund vrede sætter dine grænser og hjælper dig med at engagere dig mere effektivt, fordi det giver dig mulighed for at forholde dig autentisk og respektfuldt.

Når du har en god forbindelse til din vrede og har en klar fornemmelse af dine egne grænser, vil du være i stand til at ære grænser og individualitet i andre, og derfor vil dine relationer ikke være baseret på magtkampe, projektioner, eller overinvolvering.

De centrale spørgsmål:

Hvad skal beskyttes? Hvad skal genoprettes?

Både beskyttelse og genopretning kan ske hurtigt, når du stiller disse spørgsmål. Dette giver dig noget umiddelbart og ærefuldt at gøre med din vrede, og med dens hjælp, kan du nemt genskabe dine grænser og gendanne din følelse af selvværd. Disse spørgsmål vil tillade dig at tale og handle fra en styrkeposition, snarere end fra brutalitet eller passivitet - som er der hvor de fleste mennesker har tendens til at bruge deres vrede fra.

Vrede er en normal del af ethvert liv. Når du erkender, at du føler vrede, kan du træffe intelligente beslutninger om, hvad du vil bruge din vrede til. Vrede bringer en masse energi, intensitet, kraft, og fokus. Når du kender vredens formål - og stiller de centrale spørgsmål - vil det hjælpe dig til at kanalisere denne intensive energi ud i sund handling.

En påmindelse

Vrede er en vidunderlig og helt nødvendig følelse, men det er blot en af mange følelser. Vrede har et meget specifikt formål, og den kan ikke gøre arbejdet for de andre følelser. Hvis din vrede er ude af balance, så kan det være nødvendigt med hjælp, for at få balancen tilbage. Enhver følelse kan tage overhånd.

Talrige videnskabelige undersøgelser har vist, at eksploderende vrede ikke virker forløsende, som folk engang troede. I virkeligheden er, råben, kasten med ting, og fysisk langen ud, et anfald der ikke er godt for nogen (medmindre du er i fysisk fare, selvfølgelig!).

Et konstant udtryk for vrede kan være et tegn på depression, især hos mænd. Husk, at du har mere end én følelse, og hvis næsten alt i dit liv fremkalder varierende niveauer af vrede: utålmodighed, irritation, tværhed, raseri, harme, sarkasme og så videre, er det tid til at tale med din læge eller terapeut. Dine venner og din familie vil takke dig!

Kilde

Understanding and befriending anger af Karla McLaren


Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder