Human Design og miltchakraet - intuition

Nøgleord: Immunsystem, sundhed, humør, energi, intuition, instinkt, smag, overlevelse. Velvære og basal frygt.

Ikke-selv tema: Holder jeg fast på noget eller nogen, selv om det ikke længere er godt for mig?

Miltchakraet er et af de tre bevidstheds-chakraer - de andre to er solar plexus og sakralchakraet. Miltens bevidsthed er en intuitiv form for bevidsthed. Med den bevidsthed følger en indbygget overlevelsesmekanisme, og en ’velvære’ følelse, der stråler ud indefra.

Miltchakraet giver os en grundlæggende bevidsthed i forhold til overlevelse. Miltchakraet sikrer overlevelse gennem en konstant opmærksomhed over for farer. Når der ikke er tegn på fare, giver det os en grundlæggende velvære følelse.

Hvis dit miltchakra er lukket, har du altid adgang til miltens velvære følelse, og miltens årvågne intuition.

Hvis dit miltchakra er åbent, vil du være sensitiv i forhold til dit helbred og hvordan din krop føles. Du har potentiale for at blive vis i forhold til hvad og hvem der er sund, og hvordan sundhed kan opnås og vedligeholdes.

At have det godt

Kilden til at have det godt, kommer fra miltchakraet. Her har vi egenskaber som at være fuldt ud til stede i nuet, et lyst og let sind, lethed til latter, spontanitet og mod. Den eksistentielle og intuitive bevidsthed - bevidstheden om alt hvad der foregår i nuet - guider os til at navigere sikkert gennem livet, mens den på et fysisk plan, konstant renser giftstoffer og negative vibrationer og minder ud af kroppens system.

Dette chakra reagerer med en øjeblikkelig, instinktiv advarsel om alt der kan true vores velbefindende, som for eksempel mad, steder, mennesker og handlinger. Advarslen kan vise sig som frygt, og frygten for overlevelse resulterer i en konstant årvågenhed.

Når der ikke bliver registreret nogle former for farer, reagerer milten med sin stærke følelse af velvære. Generelt kan man sige, at jo bedre man er i kontakt med sit miltchakra, og jo mere man stoler på dets intuitive beskeder - og reagerer på dem, des mere velvære vil man føle.

Velværet påvirker ikke kun en selv, men stråler ud gennem auraen, og påvirker alle der er omkring os.

Overlevelse

Miltchakraets tema handler om at bruge sine sanser, til at sikre overlevelse. Milten bruger alle sanser som en indre radar, der konstant scanner, registrerer og spontant reagerer på det som det registrerer.

I dette chakra bliver der ikke tænkt og filosoferet - det handler om overlevelse og om at have det godt. Det er her, de røde lamper begynder at blinke, og giver en øjeblikkelig advarsel om, hvad der kunne være farligt ved andre mennesker eller ved en situation.

Lyd, smag og lugt

Vores sanser hjælper os til at afgøre, hvad der er sundt og godt for os, og hvad der ikke er. Vores sanser hjælper os til at tage pålidelige beslutninger. Miltchakraet er direkte forbundet til både syn, hørelse, lugt, smag, følelse og intuition - også kaldet den 6. sans.

Nuet

Miltchakraet fungerer kun i nuet. Når du har en ‘intuitiv fornemmelse’ om noget, er følelsen som regel kortvarig. Den kan komme som et lyn fra en klar himmel, og være væk med det samme igen. Det er derfor, det er så let at overhøre sin intuitive fornemmelse og komme til at gøre noget der er i modstrid med ens intuition - og fortryde det senere!

Frygt

Miltchakraet er et af de tre bevidsthedschakraer, og dermed et af de chakraer, der gør det muligt for os at være bevidste om vores oplevelser i livet. Med bevidsthed følger frygt og bekymring, og frygten i miltchakraet handler overordnet om overlevelse og om at have det godt.

De 7 former for miltfrygt, som hører til miltens 7 porte er: frygten for utilstrækkelighed, frygten for fremtiden, frygten for fortiden, frygten for at tage ansvar, frygten for fejltagelser, frygten for autoriteter og frygten for døden. Hvor stærkt disse former for frygt påvirker dig, afhænger af hvilke porte der er lukkede i dit diagram.

Når man erkender frygten - både dens advarsler og dens begrænsninger - giver det mulighed for at overleve og føle sig godt tilpas med livet i nuet.

Immunsystemet

Biologisk er dette chakra forbundet til immunsystemet; det tackler fremmedlegemer, virus og potentielle sygdomme.

 


Du kan læse mere om Human Design her:

Du kan bestille din personlige Human Design analyse her:

betalingsmuligheder