Bøn påvirker

Bøn virker!
Lyder det utroligt?

Et nyt felt inden for videnskaben arbejder med de første forsøg på, at forstå den spirituelle oplevelse – og hvad der sker i hjernen – når mennesket oplever at det har en forbindelse med det guddommelige. Feltet kaldes for ’neurotheology’. Her har man fundet ud af, at hjernen hos mennesker der beder bøn, er anderledes. Det er især hjerneforskere på universiteter i USA og Canada, der studerer dette felt.

Du kan forme, træne og styrke din hjerne, på samme måde som du træner dine muskler i et fitnesscenter. Uanset om vi bevidst selv træner vores hjerne, eller ej, er den under konstant forandring. Det kaldes for neuroplasticitet.

Jo mere vi fokuserer på noget – uanset om det er matematik, ballet eller bøn – des mere vil det blive præget ind i de neurale forbindelser i vores hjerne, og des mere vil det blive en naturlig del af vores virkelighed.

Når man beder, ser det ud til, at det er pandelapperne og isselapperne der bliver aktiverede. Isselappen er det område der normalt står for sanselig information, og forsøger at give os en følelse af os selv, og orientere os i verden. Når mennesket mister følelsen af sig selv, og føler sig et med omverdenen, sker der en udviskning af grænserne mellem en selv og andre, og det foregår også i dette område.

”Jeg tror på, at vi har forbindelse til det metafysiske” mener McDermott, som har bedt bøn 2 timer om dagen, i 25 år. Han fortsætter: ”Jeg tror det er meningen at vi skal kunne sanse en verden der ligger ud over det, vores 5 sanser fortæller os.” Når McDermott beder, har han oplevet at høre Guds stemme i sit hoved, og at mærke bølger af ånden flyde gennem sin krop.

Bønnens virkning forklaret ud fra en spirituel synsvinkel

Vores fysiske krop og den materielle verden, vi lever i, er fortætninger af usynlige mønstre af energi. Den energi er et udtryk for finere blue prints af tanker - de fineste vibrationer - som styrer alle manifestationer af energi og materie. Hele skabelsen blev skabt af Gud, først i tanke eller idéform. Herefter fik den guddommelige bevidsthed disse tankemønstre til at fortætte, først til lys og energi, og senere til de grovere vibrationer af stof.

Som mennesker, skabt i Guds billede, er vi forskellige fra de lavere former for skabninger: vi har frihed til at bruge den samme kraft i tanke og energi. Gennem de tanker, som vi dagligt tænker og handler ud fra, skaber vi de omstændigheder, som vores liv udfolder sig i.

Sand bøn er baseret på forståelse af denne sandhed, og på anvendelse af de universelle skabelses kræfter: sand bøn tuner sig ind på Guds tankemønstre for sundhed, harmoni og fuldkommenhed - og bruger viljestyrke til at kanalisere energi, til at hjælpe til at materialisere disse mønstre. Bøn er en metode, til at afstemme menneskets bevidsthed og vilje, til Guds bevidsthed og vilje. Gennem bøn, danner vi et kærligt og personligt forhold til Gud.

Ved tålmodig og udholdende bøn, kan vi med Guds kærlighed og hjælp, skabe hvad vi ønsker, og opløse vanskeligheder og sygdom - ikke kun for os selv, men også for andre.

(Uddrag af Paramahansa Yogananda’s bog ’En yogis selvbiografi’.)

Kilder

Prayer May Reshape Your Brain... And Your Reality
The Science of Prayer


Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder