"Know Thyself" er navnet på en fantastisk film, som du kan se gratis på nettet. Den varer kun 15 minutter, og du kan vælge at se den med danske undertekster.

Klikker du på tandhjulet forneden i filmvinduet, popper der et felt op, hvor du kan vælge at slå danske undertekster til. Filmen ligger på youtube, men du kan også se den her.

Kort fortalt stiller filmen spørgsmålstegn til vor tids newagebevægelse, den spirituelle opvågning og den selvudvikling, som foregår i dag. Jeg mener selv at det er vigtigt at forholde sig kritisk og grundigt vurdere alle de input vi bliver udsat for - det er vigtigt at skærpe vores selvstændige holdninger, gennem kritisk vurdering og brug af sund fornuft. Derfor er det godt, når nogen for en gangs skyld sætter spørgsmålstegn ved det 'positive' der sker, som opfordrer os til at stoppe op og reflektere, og ikke bare følge bevidstløst med, i en kunstig og falsk form for positiv livsbekræftelse. Og det er ikke for at afvise det positive og det spirituelle, men for at indse at også det skal man se og vurdere med visdommens øjne.

Filmen er kort, og indholdet går dybt, og giver grund til eftertænksomhed. Derfor har jeg valgt at gengive hele filmens tekst her, i min udgave af en dansk oversættelse.

Know Thy self

Det menneskelige hjerte råber om hjælp;

Den menneskelige sjæl bønfalder os om udfrielse;

Men vi hører ikke disse kald,

for vi hverken hører eller forstår.

- Khalil Gibran

Vågn op

Med mennesker der præsenterer løsninger alle vegne, uanset om det er fra det politiske cirkus, spirituelle ledere, til de mere progressive bevægelser, der tilbyder bæredygtige løsninger, synes mange mennesker, at have en plan for, hvordan man ’ordner’ verden. Andre siger, at alt er som det skal være. Og det eneste vi skal gøre, er at følge med strømmen, og fokusere på lys og kærlighed. Og så vil alt være godt.

Visionære ideer er gode at have, men håb der alene er baseret på idealer vil knuses til intet, hvis der intet fundament er at bygge det på. Den populære forestilling er at vi skal gøre, handle, eller stemme og det virker som om, at de fleste mennesker bare ønsker, at andre fortæller dem hvad de skal gøre, så de ikke behøver at tænke alt for meget selv.

Spørgsmålet er; hvad er vi virkelig i stand til at udrette, hvis vi ikke engang kender os selv?

Og hvad er menneskeheden?

Ja, vi er alle en - men er vi virkelig den samme inden i, som ser, tænker og føler på samme måde?

Kend dig selv

Hvem kan bedømme hvad der er godt for verden, og hvad der ikke er?

De problemstillinger som verden står over for - ødelæggelse, folkemord, økonomisk nedsmeltning - kan ikke og vil ikke blive løst, før end mennesket konfronterer sig selv og gør det nødvendige arbejde, for at opnå selv-indsigt, hinsides ego dyrkelsen.

Menneskeheden er dybt påvirket gennem kultur, samfund, religion, medier, nationalisme, uddannelse, regering og alle mulige slags illusoriske overbevisninger. Før vi kan tilbyde nogen løsninger, har vi brug for at blive klar over denne indflydelse og gøre det nødvendige arbejde, for oprigtigt at forstå os selv, og vores mekaniske reaktive opførsel, følelsesmæssige afhængigheder og vores tilbøjeligheder til automatisk at afvise information, der er i strid med vores verdensopfattelse.

Ærlig selv-udvikling kræver indsats og mod, da man vil skulle konfrontere den sociale påvirkning og programmering, såvel som de løgne man fortæller sig selv, for at kunne passe ind. Hvis man er oprigtig over for sig selv, vil denne proces uvægerligt lede til en konfrontation af løgnene i verden, og man vil begynde at SE verden mere som den ER, og ikke som man kunne tænke sig den var, eller antager den for at være. Dette resulterer i en stigning i bevidsthed og årvågenhed, en bevægelse fra et subjektivt, til et mere objektivt syn, en given slip på det falske, påvirkede selv og en omfavnen af ens højere selv, baseret på sandhed, viden og hovedsagelig kærlighed, der er en højere tilstand af væren og ikke blot en følelsesmæssig tilstand.

Kend dig selv

Jo mere vi ser os selv og verden objektivt, jo visere bliver vores valg og vores handlinger vil derfor få en mere vedvarende og positiv gennemslagskraft. Dette er et arbejde der skal gøres i det indre og i det ydre, da begge er forbundet. Meget som Neo’s opvågning i filmen ”The Matrix”, er udsigten ikke nødvendigvis rar, når først illusionerne, forhindringerne og programmerne er blevet fjernet. Kun sandheden vil sætte os fri. Når vi kan se, især de utiltrækkende aspekter af vores virkelighed - som så mange mennesker er tilhængere af at ignorere - vil vi have en bedre forståelse af, hvad vi skal gøre.

Opvågning er kun muligt for dem der søger det og vil det,

for dem der er klar til at kæmpe med sig selv og arbejde med sig selv,

i meget lang tid og meget ihærdigt, for at opnå det.

- G. I. Gurdjieff

Nødvendigheden af at kende sig selv, er blevet viderebragt gennem mange vise mænd og gamle lærer rundt omkring i verden, i tusindvis af år. Imidlertid, er dybden af denne lære og det påkrævede arbejde for at opnå den højere tilstand af bevidsthed, blevet forvrænget og udvandet i new age arenaen og gennem nutidens ’bevidstheds bevægelser”. Nogle gange endda med overlæg, for at styre folk væk fra sandheden. Desinformation bliver brugt til at infiltrere, ikke kun politiske partier og progressive bevægelser, men også new age bevægelsen.

"Det næste bliver manipulation af spirituelle værdier og tendenser. Det er ikke tilfældigt, at vi i de seneste få år, har set en ny religiøs tanke.

Føjeligheden og passivitetens religion: at stole på processen; hvad end der sker, er hvad der bør ske; alle er nøjagtig hvor de bør være; du gør ikke modstand; du indvilliger dig; at gøre modstand er at være negativ, er at være frygtsom, er at være ubevidst.

En sikker opskrift til at overbevise de indfødte, til at overlevere kongerigets nøgler, en meget god og meget smart form for manipulation.”

- M. V. Summers

Religion har været brugt til at kontrollere samfundet i evigheder. New age bevægelsen med dens mange forvrængede lærdomme, synes at blive den nye ”globale religion”, der styrer folk ind i tilfredshed og behag, med en over-simplificeret forståelse af ”Vi er alle et” eller ”Det eneste vi har brug for er kærlighed”.

Mange mennesker tror allerede at de er vågne og bevidste, dog drømmer de bare at de er vågne. Faktisk er hvad vi ser i dag i new age bevægelsen, ret lig de medlemmer der følger dogmatiske religioner: blind tro, ønsketænkning, følelsesmæssige projektioner og mangel på kritisk tænkning.

Kend dig selv

Effektiv desinformation indeholder altid en god mængde sandhed, for at lokke den søgende indenfor, men indeholder samtidig nok løgne til at styre personen væk og holde ham /hende i en subjektiv tunnel vision. Det samme kan siges om de mange selvhjælps guruer derude og mange andre, der påstår at kende vejen til lykke og overflod; de er her for at hjælpe dig, med at hjælpe dig selv, med teknikker i hvordan man tiltrækker og manifesterer penge, et tilfredsstillende parforhold, det perfekte job og så videre... alt imens de spinder millioner på menneskers desperation, og deres søgen efter lykke eller bare en udvej.

Mennesket har brug for resultater, rigtige resultater, i sit indre og ydre liv.

Jeg mener ikke de resultater som moderne mennesker stræber efter, i deres forsøg på selvudvikling.

Disse er ikke resultater, men blot en omarrangering af psykisk materiale, en proces som buddhisterne kalder ”samsara” og som vores hellige bibel kalder støv.

- Jacob Needleman

Hvis man ser dybere på en stor del af selvhjælps læren, kan man se at den for det meste appellerer til egoet, med dens indbyggede ønsker og forhindringer. Den promoverer og skubber på, til at følge lysten, uden virkelig at forstå hvor lysten stammer fra, til at begynde med.

På en måde, er det der i dag bliver solgt som spiritualitet og selvhjælp faktisk det modsatte af, hvad de klassiske esoteriske traditioner har ladet gå videre. Det er mere en flugt, endnu en forhindring i at se verden og sig selv, som det virkelig er. Sand selvudvikling er ikke en dans på roser, og handler ikke om at manifestere sine ønsker.

”Målet med et hvert esoterisk arbejde, må være objektivitet, først i vores forståelse af os selv, og så efterhånden som vores filtre og programmer løsnes, af verden.

En sand esoterisk lære vil derfor, ikke kun fokusere på ”kend dig selv”, men vil også give større indsigt om hvordan omverdenen og virkeligheden virkelig er.

Hvis det ene eller det andet af disse aspekter mangler fra læren, så kan du være sikker på, at den er ufuldstændig, og en ufuldstændig lære, selv om det er på grund af lærerens uvidenhed, selvom det er ubevidst, er farlig.”

- Henry See, ”Spirituel Predator: Prem Rawat AKA Maharaji”

Det er ikke for at sige, at alle prominente forfattere og lærere er misvisende med overlæg. De kan selv være blevet narret og sprede desinformation uden at vide det, selv om deres intention er vel ment. De fleste af dem har mere viden omkring marketing og om at sælge sig selv, end de har forståelse af spirituelt arbejde. Det er ikke sort og hvidt, men løgn er blandet med sandhed, så sund dømmekraft er vigtig. Sandheden omkring vores verden og menneskeheden har været undertrykt i tusindvis af år og den vil ikke blive afsløret på et Oprah show i den nærmeste fremtid.

”Mange bliver populære fordi de taler og skriver med en oversimplificeret stil, der koger det komplekse og forstyrrende ned, til nemme opskrifter på hvad spirituel vækst formentlig handler om.

Dusinvis af sådanne new age forfattere kunne samle deres værker i et stort bind, der kunne hedde, ”Hvordan du bliver bevidst om dit væsens dybder, uden at forstyrre rutinen, i din behagelige livsstil.”

- Lew Paz, ”Pushing ultimates: fundamentals of authentic selv-knowledge”

“Man kan ikke komme til bevidsthed uden smerte.

Mennesker vil gøre hvad som helst, uanset hvor absurd, for at undgå at konfrontere deres egen sjæl.

Man bliver ikke oplyst ved at forestille sig former af lys, men ved at gøre mørket bevidst.”

- Carl Gustav Jung

Kend dig selv

Nødvendigheden i at søge sandheden i sig selv og verden og handle på det, skal komme fra en selv. Ingen kan gøre det for en anden og ingen kan presse en anden til at gøre det, før mennesket selv indser de vigtige tider vi lever i.

Fri vilje er ikke rigtig fri, så længe mennesket handler ud fra sin påvirkede personlighed. Mennesker der ikke kender sig selv, vil fortsætte med at leve i et selvskabt fængsel, et fængsel uden tremmer og vægge, hvor de værdsætter deres ledere, som frelsere, som i et globalt Stokholm Syndrom, hvor de tilbeder og forsvarer dem der holder dem fængslet.

De bliver forlængelser af ”The Matrix”, i troen på deres frihed, men de reagerer blot mekanisk på ydre indflydelser og en samlet påvirkning. Ingen forandring kommer til at ske, ved bare at videregive den nyeste konspirations video, tvivlsomme new age belæringer og tvivlrådigt kanaliseret materiale, meditere på lys og kærlighed, stræbe efter bæredygtige løsninger eller at protestere med nogle bannere og slogans.

Jo, noget af det kan sætte gang i og plante kim i bevidstheden, men ultimativt sker forandring kun, når VI forandres og skiller løgne fra sandhed, i vores indre og i den ydre verden.

Kun da vil vi være i stand til at se verden som den er, uden fornægtelsens filtre, ønsketænkning, falske håb, og misforståelser grundet vores korrupte tilstand af væren. For at kunne se sandheden i verden, har vi brug for at se sandheden i os selv og stoppe med at lyve for os selv. Kun da vil vi være i stand til at vide hvad vi skal gøre, og handle på det.

Hvad der vil bringe fred er indre transformation, der vil lede til ydre handling.

Indre transformation er ikke isolation, det er ikke tilbagetrækning fra ydre handling.

Tværtimod, der kan kun være rigtig handling, når der er rigtig tænkning og der er ingen rigtig tænkning, når der ikke er nogen selv-indsigt.

Uden at kende dig selv, vil der ikke være nogen fred.

- Jiddu Krishnamurti

Et ideal er blot en flugt, en undvigelse af hvad der er, en modsigelse af hvad der er. Et ideal forhindrer direkte handling, på hvad der er.

For at have fred, må vi elske; vi må begynde med ikke at leve et ideal liv, men at se tingene som de er og handle på dem, transformere dem. Så længe vi hver især søger psykologisk sikkerhed, bliver den fysiske tryghed vi har brug for; mad, tøj og ly, ødelagt.

Nogle af jer vil nikke med hovedet og sige, ”Jeg er enig”, og derefter gå ud og gøre præcis det samme, som I har gjort de sidste ti eller tyve år. Jeres enighed er blot mundtlig og har ingen større betydning, for verdens ulykker og krige vil ikke stoppe ved din flygtige enighed. De vil kun blive stoppet når du indser faren, når du indser dit ansvar, når du ikke længere overlader det til andre.

Hvis du indser lidelsen, hvis du ser det presserende for omgående handling og ikke udsætter, da vil du transformere dig selv.”

- Jiddu Krisnamurti

I disse tider af transformation, sker der en opvågning, ingen tvivl om det. Imidlertid er vi også i bedragets tidsalder og hvis folk ikke kender sig selv, vil de opfatte virkelighed som illusion og illusion som virkelighed. ”Opvågning” er et udtryk der er brug for at undersøge nøje, da mennesket kan ”vågne op” til endnu blot en form for illusion og drømme at de vågner op, mens de stadig sover.

På den anden side, kan selvudvikling let blive til en narcissistisk aktivitet, hvis man er for optaget af sig selv eller ikke har et netværk, der kan give objektiv feedback og spejle.

De løsninger der i disse tider bliver fremført af forskellige ”Bevidstheds bevægelser” og andre mennesker med gode intentioner, er ikke onde i sig selv, men når man undlader det nødvendige dybere selvarbejde, der er brug for, for i sandheden at ”være forandringen”, vil intet fundamentalt forandre sig, så mange af disse løsninger, bliver bare luftkasteller.

Det er også en forudsætning at søge sandhed i verden, for ens opfattelse har brug for at være klar, for at kunne skille løgne fra sandhed. Ærlig selvudvikling går hånd i hånd med at se på globale problemer, hvilket synes at blive ignoreret af mange selvudråbte ”bevidste mennesker”, der gerne vil have en bedre verden. Uanset om det er 9/11, zionismen, psykopati, djævledyrkelse, ufo fænomenet, og mange andre hemmeligheder fra såvel nutid som fortid. Der er stadig meget vi skal komme overens med, førend nogen form for ”gylden tidsalder” kan manifestere sig.

Undertrykkelse af viden er spillets navn. Der er fælder og blindgyder på stien imod opvågning og der er kræfter der gør deres bedste på at holde menneskeheden i søvnen. Det er ingen tilfældighed, at meget af denne vigtige esoteriske viden, er blevet filtreret fra, og er svært tilgængelig i vore dages spiritualitet, bevidsthed og new age bevægelser. Viden beskytter, uvidenhed er til fare.

Kend dig selv

”Prøv et øjeblik at acceptere ideen om, at du ikke er, hvad du tror du er, at du overvurderer dig selv, faktisk lyver for dig selv. At du altid lyver for dig selv, hvert øjeblik, hele dagen, hele dit liv. At denne løgnagtighed styrer dig i en sådan grad, at du ikke kan kontrollere det mere. Du er løgnens bytte. Du lyver alle vegne. Dine forhold til andre - løgne. Den opdragelse du videregiver, skikkene - løgne. Din moral - løgne. Dine teorier, din måde - løgne. Dit sociale liv, dit familie liv - løgne. Og hvad du tænker om dig selv - også løgne. Men du stopper aldrig dig selv i hvad du gør, eller hvad du siger, fordi du tror på dig selv. Du skal stoppe op indeni og observere. Observere uden forudfattede meninger, for nuværende at acceptere denne ide om løgnen. Og hvis du observerer på denne måde, opmærksom på dig selv, uden selvmedlidenhed, og opgiver alle dine antagne rigdomme, for et øjebliks virkelighed, vil du måske pludselig se noget, som du aldrig før har set i dig selv, før denne dag.

Du vil se at du er forskellig fra, hvad du tror du er. Du vil se, at du er to. En der ikke er, men tager pladsen og spiller den andens rolle. Og en der er, dog så svag, så luftig, at han så snart som han dukker op, forsvinder igen. Han kan ikke tåle løgne. Den mindste løgn får ham til at sygne hen. Han kæmper ikke, han gør ikke modstand, han er slagen på forhånd.

Lær at kigge, indtil du har set forskellen på dine to naturer, indtil du har set løgnene, bedraget i dig selv. Når du har set dine to naturer, den dag, i dig selv, vil sandheden blive født.”

- fra ”The first Initiation” af Jeanne de Salzmann

Klikker du på tandhjulet forneden i filmvinduet, popper der et felt op, hvor du kan vælge at slå danske undertekster til.

I filmen henvises til denne bog:

Lew Paz, ”Pushing ultimates: fundamentals of authentic selv-knowledge”  

I filmen henvises til disse to artikler, som findes på nettet:

Henry See, ”Spirituel Predator: Prem Rawat AKA Maharaji

The first Initiation” af Jeanne de Salzmann

Filmen bruger citater fra disse forfattere:
  • G. I. Gurdjieff
  • Khalil Gibran
  • M. V. Summers
  • Jacob Needleman
  • Carl Gustav Jung
  • Jiddu Krishnamurti

Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder