The Archangel Oracle Cards

The Archangel Oracle Cards: Spirituel forståelse

Ærkeenglen Raziel: ”Jeg bringer dig esoterisk information og symboler og hjælper dig med at forstå åndelige sandheder.”

Yderligere besked: ”Din åndelige forståelse stiger til et nyt niveau, når du åbner op for nye måder at se på livet. Hav et åbent sind, og giv slip på begrænset tankegang og illusioner. Vær opmærksom på tegn - informationer, der viser sig for dig tre gange eller mere. Læg mærke til geometriske figurer og symboler i din fysiske verden og i dine tanker og drømme. Vid, at din øgede bevidsthed kan ændre dine karrieremuligheder og dine forhold til andre mennesker. Jeg vil guide dig gennem disse forandringer, så dit liv afspejler dine indre oplevelser.”

Arbejde med Ærkeenglen Raziel: Som troldmand og alkymist for ærkeenglenes rige hjælper Raziel os med at forstå ideer, der udfordrer normal logik. Han udvider og udfordrer logisk tænkning på måder, der i sidste ende har helbredende virkninger. Hvis du hungrer efter dyb åndelig forståelse, så bed Raziel om at møde dig i dine drømme. Du kan da lave sjælerejser med ham til klasseværelser, hvor han hjælper dig med at afdække sandheder og hemmeligheder. Når du vågner, er det ikke sikkert at du helt kan huske eller forstå Raziel's lære, men alligevel vil denne viden permanent være indlejret i din underbevidsthed, hvor den guider dig gennem din dag.

Uddrag af ”The Archangel Oracle Cards” af Doreen Virtue, oversat af Annett Ågot. Kortsættet består af 45 kort, med beskeder fra 15 forskellige engle fra forskellige religioner og traditioner. 


Svaret du har fået, er tilfældig valgt af computeren - hvis tilfældigheder findes. Caroline Myss, er en af de personer, der mener at der ikke findes tilfældigheder.
At mennesket har indflydelse på udfaldet fra computeren, er videnskabeligt bevist, og blandt andet filmen 'The Science of Miracles', beskriver fænomenet.
Har du lyst til at få lagt en rigtig kortlæsning, som går dybere i en udfordring som du måske har, så se på kortlæsninger i shoppen


Træk et nyt kort

Spørg oraklet om hvad som helst

træk et kort gratis

Udvalgte artikler

Kurser i kortlæsning

Tag din kortlæsning til et nyt niveau. Lær også hvordan du kan skabe dine egne kortoplæg, ...

Lær at styrke din forbindelse til dine spirituelle guider, gennem brugen af orakelkort. Du vil lære ...

Kursus 1, 2 og 3 i Orakel kort læsning, til en fordelagtig pakke-pris. Med denne pakke får du d...

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder