Wisdom of the oracle

Tarotkort: XVII. Stjernen

Nøgleord: Vandmanden, inspiration, krystallisering, selverkendelse, udstråling, klare visioner, selvtillid, forbindelse til den universelle intelligens.

Kortet Stjernen udtrykker en vidunderlig proces. Kosmisk inspiration af den højeste art modtages og manifesteres på det materielle plan. Kortet er tilknyttet stjernetegnet Vandmanden. Mediet, eller vandbæreren i denne proces, udtrykkes af stjernegudinden Nuith (se også XX. Æonen). Hun er helt åben over for indflydelserne fra det spirituelle plan, og hun giver dem videre til størst mulig gavn for alle. Hun er den kanal, som den guddommelige energi bruger til at manifestere sig på jorden. I hver hånd holder hun et bæger, hvorigennem energiernes spiralhvirvler strømmer. Hendes hår virker som en antenne, der udvider hendes opfattelsesevne; samtidig strømmer det ned til jorden og bringer den kosmiske inspiration med sig.

Hvad der før var en vag fornemmelse, får ved en ny krystalklar vision form og formål. Du får et mere indgående indblik i de ubegrænsede muligheder for din udvikling. Kraften fra de inspirationer, du modtager, giver din sjæl vinger og lader på forunderlig vis det, der virker umuligt, blive til virkelighed.

Den, som ledes af denne viden, har den kvalitet og udstråling, som plejer at virke magnetisk dragende på andre. Ved den åndelige forvandlings kraft er personlighedens masker og det lille "jeg"s begrænsninger blevet betydningsløse. Egenrådighed og angst kan man lade falde, når vandbæreren hengiver sig mere og mere til det nyligt befriede selvs virksomhed.

Den åbne kanal må imidlertid igen og igen underkastes omhyggelig renselse. Blandes det modtagne med egenkærlige tilbøjeligheder, kan disse uhyre kræfter få katastrofale følger. Begejstring bliver til fanatisme, inspiration til illusion. Dine følelser må observeres opmærksomt. Således som vandet fra Nuiths bæger forvandler sig til krystal, således må emotionerne krystalliseres. Det betyder, at de må opfattes klart og entydigt. Dette sker imidlertid ikke ved, at du kontrollerer og undertrykker dem, men ved at du udfolder dem (symboliseret ved rosenblomsterne). Sommerfuglene, symbol på transformation, antyder, hvorledes dit syn på tingene vil forvandles og blive befriet for gamle mønstres begrænsninger. 

Henvisning: Lad din stjerne stige op og forbliv i kontakt med jorden. Hav tillid til din intuition og find veje til at lade andre få del deri. Du vil blive prøvet og genkendt på dine frugter.

Spørgsmål: Er du fuldkommen opfyldt i dit nuværende virkefelt?

Forslag: Undersøg, om du virkelig sætter alt ind på at give dine idealer og dine ideer et synligt udtryk.

Bekræftelse: Min skabende forestillingskraft og min forbindelse med den altomfattende bevidsthed viser mig vej til at realisere mine ideer.

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler  


Svaret du har fået, er tilfældig valgt af computeren - hvis tilfældigheder findes. Caroline Myss, er en af de personer, der mener at der ikke findes tilfældigheder.
At mennesket har indflydelse på udfaldet fra computeren, er videnskabeligt bevist, og blandt andet filmen 'The Science of Miracles', beskriver fænomenet.
Har du lyst til at få lagt en rigtig kortlæsning, som går dybere i en udfordring som du måske har, så se på kortlæsninger i shoppen


Træk et nyt kort

Spørg oraklet om hvad som helst

træk et kort gratis

Udvalgte artikler

Kurser i kortlæsning

Kursus 1, 2 og 3 i Orakel kort læsning, til en fordelagtig pakke-pris. Med denne pakke får du d...

Lær at styrke din forbindelse til dine spirituelle guider, gennem brugen af orakelkort. Du vil lære ...

Vi ser på, hvad man bør være opmærksom på, når man læser kort for venner og bekendte, og hvilke vans...

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder