Tarotkort: Sværdenes Prins

Nøgleord: Luftens luft, intuition, kreativ tænkning, skæren igennem alle forviklinger, befrielse fra sværdenes prinsbegrænsende forestillinger, klar opfattelse.

 

Sværdenes prins er iført en stram, vævet, grøn rustning. Han er en mester i den kreative omgang med tanker, ideer og planer. Forudsætningen for skabende tankeprocesser er ubegrænset frihed. Kreativ tænkning kan ikke acceptere nogen begrænsninger. Derfor svinger prinsen armen så langt tilbage som muligt for med sværdet at overskære forbindelserne til de tre figurer, som trækker i hans venstre, seglbærende, hånd af al deres magt. Disse figurer er symbol på begrænsende ideer eller følelser, eller på begrænsende forhold, som kan hindre vognen i at bevæge sig i den ønskede retning.

Krystallen i vognen har form af en dobbelt pyramide og viser den krystalliserede opfattelsesevne. Tiden er gunstig til at give nye ideer form og skikkelse.

Ofte er det gamle snæversynede trossætninger og overbevisninger, som lader bestemte problemer forekomme os uovervindelige. Mange af disse trossystemer havde på et eller andet tidspunkt, f.eks. i den tidlige barndom, en vis gyldighed. Følelser og forestillinger som ”Jeg er svag og afhængig” eller ”Hvis jeg hævder mig selv, bliver jeg straffet” eller ”Jeg må yde noget særligt for at blive anerkendt” stammer fra gamle erfaringer, som har mistet deres aktualitet i nutiden. Så længe vi ikke gennemskuer og opløser dette, vil vi igen og igen skabe og opsøge situationer, som bekræfter vore indskrænkende overbevisninger, og som forekommer os som uafvendelige realiteter.

Virkeligheden er en smule anderledes. Vi falder ikke tilfældigt ind i bestemte situationer, men skaber dem selv på grundlag af vore tros- og tankemønstre. Lad os undersøge de områder af vort liv, som vi er utilfredse med. Begrænsende forhold og livssituationer er der for at gøre os opmærksom på grundlæggende forkerte åndelige holdninger. Har vi gennemskuet dem, kan vi adskille os fra dem.

 

Henvisning: Frigør dig fra alt, hvad der begrænser din åndelige frihed, men sørg for, at du udtrykker dine ideer og planer således, at andre kan forstå dem. Accepter beskedent deres dom. Dine tanker er måske langt forud for din tid, men du kan tilpasse dem og gøre din vision brugbar i nutiden uden af give afkald på noget.

Spørgsmål: Hvilke trossætninger, følelser, forhold eller programmerede forestillinger lader du dig begrænse af?

Forslag: Arbejd med kreativ visualisering. Læs Visualisering og Livet i lyset af Shakti Gawain.

Bekræftelse: Der er ingen grænser for mine kreative muligheder.

 

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler

Tarotkort: Død

Nøgleord: Skorpion, død og opstandelse, nedbrydning og tilblivelse, transformation, skorpion, slange, ørn, befrielse fra gamle bindinger, ydre forandringer. død

Kortet Død betyder i reglen ikke fysisk død. Det henviser for det meste til gennemgribende ydre forandringer. 

Gamle forhold trænger sig på og kræver at blive opløst. Denne proces kan være forbundet med smertelige erfaringer. Og dog, når du trækker dette kort, viser det, at du er parat dertil. At give slip vil, trods det pinefulde deri, gøre dig fri. Døden viser to ansigter: det ene tilintetgør og bryder ned, det andet befrier dig fra gamle bånd, der er blevet for snærende og livs-forstyrrende. Hvilket af disse to aspekter, der er fremherskende, afhænger af din indstilling. Ethvert ønske om at holde fast ved og klamre sig til gamle bindinger vil gøre deres død endnu mere smertefuld. Hermann Hesse skriver: ”At lade sig falde - havde man gjort det én gang - havde man én gang givet afkald på enhver støtte og enhver fast grund under sig, hørte man fuldt og helt kun på vejlederen i sit eget hjerte, da var alt vundet, da var alt godt. Ingen angst mere - ingen fare mere.” (Klein und Wagner) 

 

Henvisning: Du er nu parat til at foretage de nødvendige forandringer i dit liv. Accepter den smerte, som tabet af det gamle bringer med sig. 

Spørgsmål: Hvilke forældede forhold eller situationer holder du endnu fast ved? 

Bekræftelse: Jeg siger nu: Ja til mig selv. 

 

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler

Tarotkort: Stokkenes Prins

Nøgleord: Ildens luft, intensitet, blomstrende kærlighed, intuitiv kreativitet, ud af mørket ind i lyset.stokkenes prins

 

Prinsen sidder med udbredte arme på sin flammende vogn, som bevæger sig fremad med betydelig hastighed. Nogle mørke pletter i baggrunden henviser til det mørke, som han nu lader bag sig. Vognstyrerens holdning udtrykker bestemthed, åbenhed og frihed. Han er nøgen, hvilket betyder, at han ikke behøver at skjule eller at beskytte sig. I sin højre hånd holder han føniks-staven, symbol på magt og energi. Som en pioner erobrer han nye områder i sit liv (benene holdes i form af et firtal). Hans hjerte åbner sig, og han ser verden med nye øjne.

Prinsen symboliserer beherskelsen af intuitiv kreativitet (den grønne farve i flammerne). Alle sanser sættes ind på kreative formål. Han har fuld tillid til sin intuition og overrasker andre med sine originale løsninger og ideer. Intet kan bremse eller begrænse hans kreative aktivitet. Den flammende ild i vognen holder ham i bevægelse.

Ved sin hengivelse til kærlighed (lotusblomsten på hans hjerte) hæver han sig ud over sig selv. Vinger af føniksfjer løfter ham op og lader ham betragte verden fra et ophøjet perspektiv.

Stokkenes prins er et fascinerende udtryk for ungdommelig, boblende energi og livsglæde. Hans tanker er dristige og fyldt med kreativ kraft (den bevingede løve foroven). Hans tillid til sin egen opfattelsesevne gør ham fri og tillader ham at bevæge sig hinsides tidligere begrænsninger i tanke og handling.

Han er fuldt ud parat til at møde livets prøvelser og udfordringer, men hans vigtigste erfaring er, at hans stærke vilje kun kan nå sit mål, når den er i harmoni med helhedens vilje.

 

Henvisning: Du har alt, hvad du har brug for. Lad dig ikke begrænse! Lad dig ikke bremse! Livet er parat til at modtage dig. Hav tillid til dine ubegrænsede skabende muligheder!

Spørgsmål: Hvilke udfordringer viser sig i dit liv nu?

Forslag: Bred dine arme ud og ånd dybt ind i hjertet!

Bekræftelse: Jeg elsker livet, og livet elsker mig.

 

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler

Tarotkort: Mønternes Prinsesse

Nøgleord: Jordens jord, svangerskab, fødsel, fornyelse, balance.mønternes prinsesse

 

Mønternes prinsesses hvælvede underliv tyder på, at hun er svanger. Det er det tredje kort for moderskab i denne tarot (jfr. Kejserinden og Bægrenes dronning). I bredere forstand kan hun opfattes som moder til en ny identitet, idé eller anskuelse.

I venstre hånd holder hun en mønt, hvis midte udgøres af det kinesiske tegn for fuldkommen ligevægt (yin/yang). Ud af denne balance blomstrer rosen, der tilhører den store frugtbarhedsmoder, Isis. Den harmoniske forbindelse mellem vore mandlige og kvindelige dele bevirker ny tilblivelse og harmonisk udfoldelse af alle områder i vort liv.

Stokken i hendes højre hånd går ud over den øverste billedkant og op i himlen. Den bærer en krystal, som udsender lys. Krystallen, eller diamanten, repræsenterer tilblivelsen af den højeste form for lys. Denne lysbærer er opstået i jorden. Nu er den i stand til at give sit lys tilbage.

På hovedet bærer prinsessen vædderhorn, som kendetegner fremstødet ind i det nye. Hendes hår er foroven samlet i tykke fletninger, som derefter falder løst ned. Fletningen symboliserer sammenknytningen af tre væsener, f.eks. fader, moder, barn, hvilket også betyder binding og forpligtelse. Men denne sammenknytning må ikke blive et mål i sig selv. Efter den nødvendige tid med binding, må de tre, som håret på billedet, igen kunne bevæge sig frit og uden begrænsninger.

Prinsessens trone befinder sig i en lund med hellige træer ved foden af et helligt bjerg. Jorden, hvori træerne har rødder, gløder med åndens gule lys, som bringes fra himlen til jorden gennem staven. Træerne repræsenterer åndens forening med materien. Gennem fødslen af det nye bringes lyset til jorden. Den kosmiske energi bliver synlig i menneskenes liv og gerninger, og den gennemtrænger alt med sin guddommelige kvalitet. Skabelsen, som finder sted i mørke og stilhed, vil dukke frem og udbrede det guddommelige, lyset, og atter dele det med den moder, som først fødte det.

 

Henvisning: Noget nyt er på vej ind i dit liv. Vær parat!

Spørgsmål: Hvad må du gøre for at være forberedt på noget nyt, der kommer ind i dit liv?

Forslag: Mediter en stund på billedet af prinsessen. Ånd blidt og lad dine øjne hvile på yin/yang-tegnet. Luk så øjnene og føl kvaliteten af noget nyt, som nu kommer ind i dit liv.

Bekræftelse: Jeg er nu parat til den nye skønhed i mit liv.

 

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler

Tarotkort: Eneboeren

Nøgleord: Jomfruen, at finde sit eget lys, at gå indad, fuldendelse, frugtbarhed, høsttid, at hvile i sit eget midtpunkt, vis vejleder.eneboeren

 

I sin søgen efter oplysning har eneboeren begivet sig ind i sit eget indre og har der fundet lyset. Han er så opfyldt af rigdommen i sin indre verden, at den ydre verden forekommer farveløs og betydningsløs. Når du hviler i dig selv, er du kommet hjem. Der er ingen grund til at jage efter det ydre og forgængeliges bedrageriske skin.

Rejsen indad har imidlertid også sine møjsommelige og besværlige aspekter. Du behøver mod og selvtillid for at indlade dig på denne rejse, for før du når frem til det efterstræbte lys, føres du gennem de øjensynligt farefulde områder af din egen skygge. På kortet er dette repræsenteret ved den giftige slangestok og helvedeshunden Kerberos med de tre hoveder. To af hovederne vender fremefter, et bagud. En del af dens opmærksomhed er rettet mod fortiden, for at den kan sikre sig, at alle vigtige detaljer er bragt til afslutning. Alt uafsluttet må bringes i orden, før de tilgængelige energier kan anvendes fuldstændigt på det nye. Integrationen af vore dyriske bestanddele er også en forudsætning for, at der kan fremstå et helt, fuldstændigt væsen.

Den indre klarheds forvandlende lys opfylder lidt efter lidt alle planer i hans tilværelse. Aksene modnes, og frugterne af hans hengivelse til sit indre selv åbenbarer sig. Kornet kan høstes og deles med andre. Den, som har fundet sin egen virkelighed, kan dele forvandlingens oplevelse med andre søgende.

Eneboeren agtes kun lidet af sine medmennesker og forstås sjældent. Han er et individ, som ikke svømmer med strømmen, og som ikke stiller sig tilfreds med den brede masses overfladiske anskuelser. Han indgår kun i forhold, der indebærer en forening på et dybere plan. Er dette ikke tilfældet, foretrækker han at forblive alene.

Eneboerens kort opfordrer dig til at gøre dig fortrolig med din egen indre visdom og til at søge sammen med mennesker, som kan være dig til støtte på den fælles vej. Målet for denne vej er, at du skal finde din indre stemme og lære at til lytte den, at du skal opdage din indre vejleder og blive fortrolig med din indre healer.

 

Henvisning: Accepter din ensomhed! Lad være med at bekymre dig om folk, som ikke forstår dig, og som ikke ønsker, at du skiller dig ud fra mængden. Slut dig til en vis vejleder, hvis du møder en.

Spørgsmål: Har du uafsluttede situationer eller forhold?

Forslag: Lav en liste over alle situationer, som du nu gerne vil løse eller bringe til en form for afslutning. Den, som indlader sig på en søgen efter det indre lys, må ikke være tynget af uafsluttede konflikter. Gammel gæld må være betalt.

Bekræftelse: Jeg nyder at være alene. Jeg kan holde op med at være alene, når som helst jeg vil.

 

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler

Tarotkort: Syv Sværd - Ørkesløshed

Nøgleord: Måne i Vandmanden, modløshed, forsagthed, vankelmodighed, eksistensangst, negative forventninger.syv sværd

 

Klarhedens store sværd angribes og såres af seks små sværd. Det mister således sin slagkraft og sin evne til at sætte sig igennem. De små sværd, som hvert er forsynet med et planetsymbol, er de pessimistiske tanker, som forhindrer den klare succes. Bevidst og ubevidst (sol og måne ved enderne af det centrale sværd) har byttet position. Det ubevidstes dystre forventninger formørker den klare indsigt. En dump angst behersker mennesket, skønt alt i virkeligheden står godt til.

Indflydelsen fra de seks små sværd, som gør modløs, kan beskrives som følger:

 

Neptun: Alt synes indhyllet i et slør: Jeg ved simpelt hen ikke, hvad jeg virkeligt vil.

Venus: Det er bare for godt til at være sandt.

Mars: Jeg mangler kraften. Jeg har ikke tid. Jeg er allerede for gammel.

Jupiter: Det er for meget af det gode på én gang. Jeg ville aldrig kunne klare så megen fremgang.

Merkur: Det kan jeg jo alligevel ikke rigtigt formidle.

Saturn: Det er alt for besværligt for mig, og det varer alt for længe.

 

Disse bogstavelig talt ødelæggende tanker må nu ikke få mere næring. Virkeligheden ser anderledes ud, og snart vil du kunne le ad din egen tvivl.

Henvisning: Din frygt har intet med virkeligheden at gøre. Vågn op og indse, hvad der virkelig foregår!

Spørgsmål: På hvilke livsområder gør du dig selv mindre ved dine egne begrænsede forestillinger. Hvorledes lyder dine begrænsende trossystemer?

Forslag: Træk et nyt kort for spørgsmålet: Hvorledes vil mit liv se ud, når jeg giver slip på al min tvivl.

Bekræftelse: Jeg råder over alle evner og midler til at opnå det, som jeg af hjertet ønsker mig.

 

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler

Tarotkort: De Elskende

Nøgleord: Tvillingerne, kærlighed, tiltrækning, tilnærmelse, forbindelse, forening af modsætninger gennem kærlighed, det at blive bevidst gennem et forhold.de elskende

 

Kortet viser kejserindens og kejserens vielse. Ceremonien udføres af eremitten, en af guden Merkurs former. Han er helt gemt i sit gevandt for at symbolisere, at alle tings urgrund ligger hinsides det håndgribelige og det, der kan fattes med intellektet.

De elskende er udtryk for to modsætninger, som længes efter og tiltrækkes af hinanden. Denne dualitet, som afspejler sig i ethvert aspekt af tilværelsen, opleves eksistentielt i kærlighedsforholdet mellem mand og kvinde. Ethvert forsøg på tilnærmelse, forening og forbindelse er udtryk for den lidenskabelige trang til at genetablere denne tabte énhed. Ethvert individ, enhver mand og enhver kvinde, rummer imidlertid dualiteten af mand og kvinde i sig. De kommer til udtryk i forskellige, ofte modstridende, personlighedstræk.

Psykologer har for længst erkendt, at hver af parterne i et forhold afspejler den andens sjælelige tilstand. Ofte afspejler din partner dine egne uudviklede eller uudlevede sider. Det, du savner hos dig selv, søger du hos den anden. Dette er vores chance for at gøre nogle helt afgørende erfaringer i vores bevidstgørelsesproces. Denne lektie kan ikke fattes teoretisk - ved intellektuel granskning eller svælgen i følelser. Den kræver umiddelbar eksistentiel erfaring. Den kræver, at du åbner dig for alle dimensioner af lykken, ekstasen og den gensidige berigelse, men også for den smerte, kamp og ødelæggelse, der er nødvendig for vækst.

Et forhold, der er levende og livskraftigt, lader de involverede parter erfare alle dualiteter, alle modsætningsforhold. Til kærlighed hører jalousi, til harmoni hører ufred, til forening adskillelse, til spændingen ved at lære hinanden at kende hører den nøgterne fornemmelse af at blive fremmede for hinanden.

Hvis der er et formål med at gå i denne ”livets skole”, må det være, at vi skal blive hele, fuldstændige individer. Kun hvis du kan genfinde din egen enhed og indre harmoni, vil du nærme dig det store mål, din totale selvudfoldelse. Den lyksalighed, vi alle fortvivlet prøver at finde uden for os selv, kan kun findes og udvikles i vort indre.

Enhver uro, som forstyrrer os, enhver utilfredshed, som blot medfører endnu større utilfredshed, bringer os blot længere bort fra vor søgen efter sand fred og indre ro. Dette er grunden til, at åndelige mestre altid henviser til, at et intelligent menneske hurtigt når til den indsigt, at intet forhold kan være virkeligt tilfredsstillende: kærligheden fører til endnu større indsigt og forståelse, men vi kan ikke blot være den kærlighed.

Men tilbage til kortets symbolik. Alle symboler er fremstillet parvis, parate til at møde deres modsætninger. Gennem brylluppets forening sker forvandlingen, repræsenteret ved det bevingede orfiske æg med slangen. Børnene holder i deres hænder symbolerne på de forskellige planer, som berøres af transformationen: kroppen (køllen), intellektet (spyddet), emotionerne (bægeret) og spiritualiteten (blomsterne). Lanserne i baggrunden illustrerer konflikten mellem begrænsning og frihed, binding og uafhængighed, bestanddele af ethvert forhold.

Tre yderligere symboler fra zodiakken ses: løve, ørn, skytte. Den røde løve repræsenterer det mandlige princip i naturen og peger på den kreativitet, som kan vokse ud af forbindelsen. Den hvide ørn repræsenterer skorpionen i dens transformerede tilstand. Den afspejler den kvindelige komponent, hengivelsen til ens egne emotionelle dybder. Cupido som skytte viser behovet for direkte, ærlig udveksling.

 

Henvisning: Når dette kort trækkes, kan det pege på et vidunderligt og ophidsende kærlighedsforhold. Bestående forhold bliver gjort dybere, eller man skilles. Nye veje til personlig vækst og integration af dine egne modstridende principper melder sig, idet du vender dig mod og indgår i et vekselvirkningsforhold med en partner eller en gruppe.

Spørgsmål: Hvad søger du hos det menneske, som du elsker? Hvad udgør for dig et fuldkomment kærlighedsforhold?

Forslag: Spil tarot med din partner. Benyt kortene til at erfare mere om jeres forhold. (Se hvordan i kapitlet ”Oplæg og tydning”)

Bekræftelse: Jeg er nu parat til at møde den partner, som jeg altid har længtes efter at møde.

 

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler 

 

Tarotkort: Yppersteypperstepræsten

Nøgleord: Tyren, spirituel mester, lærer, rådgiver, indviet, indre vejleder, åndelig fader, højeste transformation.ypperstepræsten

 

Kortet er tilknyttet tegnet Tyren. Den indviedes trone er omslynget af en tyr og flankeret af to elefanter, hvis væsen ligner tyrens, og som også repræsenterer urhukommelsen. I billedets fire hjørner er symbolerne for de fire keruber, alterets vogtere. Tyr, løve, menneske og ørn repræsenterer forskellige planer af tilværelsen. Tyren, symbolet for jord (stjernetegnet Tyren), står for materie og kropslighed. Løven er repræsentant for elementet ild (stjernetegnet Løven) med egenskaberne intuition, viljestyrke og dynamik. Mennesket repræsenterer elementet luft (stjernetegnet Vandmanden), det åndeligt intellektuelle plan. Ørnen udtrykker den højeste transformation og er knyttet til elementet vand (stjernetegnet Skorpionen), området for emotionerne. Ypperstepræsten har forenet alle disse elementer i sig og bragt dem til højeste udfoldelse. Han er den indviede, den fuldendte, den oplyste. Kun en ægte spirituel mester kan påtage sig funktionen som formidler mellem det guddommelige og det menneskelige. I denne betydning er ypperstepræsten virkelig det guddommelige som er blevet til kød (tyr) eller den endelige udfoldelse af mennesket, hvor mennesket er forenet med det guddommelige.

Foran ypperstepræsten står en kvinde, som holder et sværd og et månesegl. Hun repræsenterer Venus, herskerinde over tegnet Tyren. Hun holder symbolerne på emotionalitet og viden, et tegn på at disse er i balance. Ypperstepræsten har forenet de mandlige og de kvindelige dele i sig og udviklet dem til fuldkommenhed.

Foreningen af det mandlige og det kvindelige frembringer barnet Horus, som ses i femstjernen på ypperstepræstens bryst. Barnet er nøgent, ubeskyttet, sårbart, fyldt med åbenhed og tillid over for tilværelsen. Barnets naturlighed er udtryk for ægte visdom. Den spirituelle leders værdige træk forener sig med barnlig uskyld. Enhver, der opholder sig i ypperstepræstens nærhed, gribes af denne kvalitet ved hans væsen. I hans nærvær bør man lade alle forsvarsmekanismer falde, for helt at kunne træde i forbindelse med hans væsen. Scepteret med de tre ringe er et andet udtryk for treenigheden Ypperstepræst, Isis, Horus.

Ypperstepræstens hoved er omgivet af fem hvide hjerteformede rosenblade, udtryk for kærlighed i dens reneste, mest fuldendte form. Det er den kærlighed, som kan se den anden, og som giver ham det, han virkelig har brug for. Dette er måske ikke altid det, som vedkommende selv vil eller ønsker. En sand mester opfylder ikke sine disciples ønsker. Sandheden er en provokation, som kan få os til at vågne op af ubevidsthedens søde, dybe slummer. Kun den, som er befriet for egoisme, kan give sandheden videre på denne måde, på samme måde som Jesus, da han med egen hånd fordrev kræmmerne fra templets forgård.

Transformationens slange øverst på billedet berøres af ni nåle eller nagler. De minder om tornekronen, en henvisning til den smerte og lidelse, som ledsager enhver transformation. Virkelig forvandling sker kun i en holdning af modtagelighed (tyr) og sensibilitet (due), i tillid og hengivelse til den guddommelige kærlighed.

Den mørke baggrund understreger ypperstepræstens funktion som bærer af bevidsthedens lys ind i uvidenhedens mørke.

 

Henvisning: Søgen efter dit selv fører dig ind i spirituelle områder. Dette kort kan antyde et møde med en spirituel lærer eller mester. Vær åben!

Spørgsmål: Er der nogen visdomslærer eller mester (i fortid eller nutid), du føler dig tiltrukket af?

Forslag: Beskæftig dig med spirituelle mestres lære. Søg i nærheden af en lærer eller mester. Deltag i kurser i personlig udvikling. Vær ærlig, åben og modtagelig, og lyt til det, der rører sig i dit hjerte.

Bekræftelse: Der findes kun en stemme, det er værd at lytte til - mit eget hjertes stemme.

 

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler

Tarotkort: Kejserinden

Nøgleord: Venus, skønhed, kærlighed, moderlighed, kvindelighed, visdom, forbindelse af ånd og materie, af indre og ydre rigdom.kejserinden

 

Kejserinden symboliserer og behersker det kvindelige i alle dets former. Hendes skikkelse og hendes omgivelser er præget af fuldkommenhed og skønhed. Det gør godt at opholde sig i hendes nærhed og at have del i hendes væsens harmoni. Hendes skønhed er imidlertid ikke begrænset til den ydre fremtoning.

Hendes kvindelighed er fuldstændigt udviklet på alle planer af hendes væsen og forlener hende med en særlig udstråling. Hun er på samme tid elskerinde og moder, herskerinde og seerske. Hendes styrke beror på, at hun forener de højeste og mest fuldkomne spirituelle værdier, som kan opfattes af sanserne, med de laveste materielle kvaliteter.

De væsentligste kendetegn på hendes herredømme er kærlighed i dens givende og modtagende aspekter (hvid og rød), kreativitet og frugtbarhed (grøn), indsigt og visdom (blå). Med sin højre hånd omfatter hun den fallosagtige lotusstængel, som udfolder sine kronblade ud for hendes hjertechakra. Hendes venstre hånd er modtagende åben. Hun forbinder den mandlige avlekrafts kreativitet med kvindelig hengivelse. Først når en kvinde har integreret sine mandlige sider, er hendes fremtoning harmonisk både indadtil og udadtil.

Den rosa-hvide pelikan, som fodrer sine unger med sit eget blod, antyder den betingelsesløse moderkærlighed, som nærer sine børn med hele sin væren. Kejserinden står også for den store moder, moder jord, som føder og opretholder alt levende. Skjoldet med den hvide ørn med to hoveder (svarende til kejserens røde ørn) symboliserer den forvandling, som er et resultat af foreningen af de forskellige aspekter i dit væsen. Måne og jord er forenet og omgivet af et magnetisk kraftfelt. Når de dybe emotionelle områder i det ubevidste (månen) manifesterer sig på synlig måde (jorden), bliver de tilgængelige for bevidstheden (blå flammer til højre og til venstre). Når kræfterne fra dit indre integreres, vil du udstråle helhed og fuldstændighed, som tiltrækker andre mennesker på magnetisk måde, fordi det giver dem en følelse af sikkerhed og beskyttelse at opholde sig i din nærhed. Foreningen af jord og måne ses endnu engang i kejserindens krone. Malteserkorset understreger betydningen af foreningen af spirituelle og materielle kvaliteter.

Hendes ansigt er vendt mod duen. Det betyder, at hun orienterer sig mod fremtiden. I sin visdom har hun vendt sig bort fra spurven, fortiden.

Den åbne hvælving i baggrunden kan ses som en port til himlen. Enhver nok så smuk fremtoningsform peger imidlertid kun mod noget endnu større og smukkere, som ligger skjult i den, eller for at sige det med Hermann Hesses ord: ”Enhver fremtoning på jord er en lignelse, og enhver lignelse er en åben port, hvorigennem sjælen, når den er parat, formår at gå ind i den indre verden, hvor du og jeg dag og nat alle er et. Ethvert menneske kommer til denne åbne port på et eller andet tidspunkt i sit liv, men kun få går gennem porten og opgiver de smukke illusioner til gengæld for den virkelighed, vi aner i det indre.” (Fra Iris)

 

Henvisning: Den skønhed, som du føler dig tiltrukket af hos andre mennesker, bærer du selv i dig. Du står nu i en proces for udvikling og udfoldelse af din kvindelighed. Der består en mulighed for at bearbejde og afklare uafsluttede moderkonflikter.

Spørgsmål: Findes der i dit liv en smuk, stærk kvinde, som du gerne vil lære af?

Forslag: Visualiser din idealkvinde. Nedskriv hendes vigtigste egenskaber. Forsøg at finde hende i andre mennesker og i dig selv. Omgiv dig med skønhed og overflod.

Bekræftelse: Jeg er fuld of kraft og skønhed.

 

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler

Tarotkort: Æonen /Dommen

Nøgleord: Høj bedømmelses- og vurderingsevne, åbenhed over for kritik, kritisk selvransagelse.æonen

 

Horus’ øje er i stand til at opfatte en totalitet. Han kan se, hvad der er kommet ud af harmoni. Hans klare indsigt tjener som grundlag for kritisk dømmekraft, baseret på en dybtgående opfattelsesevne, der kan videregives på en måde, som motiverer og inspirerer snarere end at fordømme. Domme, som udspringer af ægte indsigt, er konstruktive og fri for påståelighed.

Kortet Æonen henviser til nødvendigheden af en afbalanceret bedømmelse af en situation. Det kan være nødvendigt med en lang og tung arbejdsproces, før du når til denne dom.

Helhedsforståelse kan ikke nås alene gennem en analytisk forstand. Krop, ånd og sjæl (de tre skikkelser forneden) bliver draget med ind i bedømmelsesprocessen, hvorunder du instinktivt vil bevæge dig frem mod det, som bidrager til din selvudfoldelse, og trække dig tilbage fra det, som ikke bidrager.

Visdommens gud, Ohyros, fremstillet som bevinget slange (foroven i billedet), er symbol for de vældige tankekræfter, som er tilgængelige for det sind, der reflekterer virkeligheden direkte, befriet for fordommenes og de forudfattede meningers tyngende ballast. Dommen udspringer af umiddelbar personlig erfaring. Det er livet selv og ikke længere den begrænsede individuelle bevidsthed, der i sidste instans bliver dommens ophav.

 

Henvisning: Du opfordres til at forlade dit frøperspektiv og til at betragte og bedømme tingene fra et højere stade. Når du erkender større tidsspand (æoner) og andre sammenhænge (hvilket du mere og mere er rede til), så vil du være tilbøjelig til at opfatte tingene, sådan som de er, til at se uden at vurdere.

Spørgsmål: Hvilke metoder vil du bruge til at opnå dybere indsigt og større visdom?

Bekræftelse: Gud er det ukendte, mysteriet. Jo mere jeg ved, at jeg ikke ved, jo nærmere er jeg det guddommelige.

 

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler


Træk et kort

Spørg oraklet om hvad som helst.

Sid et øjeblik og skab stilhed i dit indre.
Hvad ønsker du allermest at få svar på, lige nu?
Skriv eventuelt dit spørgsmål ned på et stykke papir. 

Når du er klar, trækker du et kort, ved at klikke på kortet her på siden.

Der er i øjeblikket 90 kort at trække af - 10 kort fra The Archangel Oracle Cards af Doreen Virtue, 10 kort fra Medicine Cards af Jamie Sams og David Carson, 10 kort fra tarotkort - Tarot Sjælens spejl af Gerd Ziegler, 10 kort fra Louise Hays kort og sjælshoroskopkort + 40 kort med citater af blandt andet Buddha, Dalai Lama, Mohandas Ghandi, Albert Einstein og Niels Bohr.

Der bliver jævnligt tilført flere kort til siden.


orakel kort

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright 2001-2019 www.annettaagot.dk. All Rights Reserved