archangel card 14

Medfølelse

Ærkeenglen Zadkiel: ”Blødgør dit hjerte med hensyn til denne situation, og alle involverede mennesker, herunder dig selv.”

Yderligere besked: ”Jeg kan hjælpe dig med at tilgive dig selv og andre, eller til medfølende at se alles synspunkt. Du behøver ikke at ændre din holdning eller din adfærd. Det betyder kun at du får mulighed for at nærme dig situationen med et kærligt hjerte, som styrker dig og viser dig kreative løsninger.”

Arbejde med ærkeenglen Zadkiel: Zadkiel's navn betyder ”Guds retfærdighed” og han hjælper os med at slippe det vi ikke har tilgivet, både hos os selv og hos andre. Bed ham om at komme ind i dine drømme og fungere som en skorstensfejer, som renser og fjerner alle følelsesmæssige toksiner fra dit hjerte. Han vil sikre, at alles behov bliver opfyldt, og at følelsesmæssig healing opstår på mirakuløse måder.

 

Uddrag af ”The Archangel Oracle Cards” af Doreen Virtue, oversat af Annett Ågot. Kortsættet består af 45 kort, med beskeder fra 15 forskellige engle fra forskellige religioner og traditioner.

 

archangel card 15

Rådgiver

Ærkeenglen Azrael: ”Du er en naturlig rådgiver, og mange mennesker nyder godt af din vejledning og bekræftelse.”


Yderligere besked: ”Dit livsformål indebærer rådgivning af mennesker på måder, der opløfter, motiverer, trøster, helbreder og inspirerer. Du er en sand åndelig rådgiver, og andre mennesker ser dig som en pålidelig fortrolig. Udvid dit rådgivningsarbejde til det næste niveau, for du er klar til at hjælpe et større antal mennesker. Kontakt mig hvis du ønsker vejledning og støtte. ”


Arbejde med ærkeenglen Azrael: Azraels navn betyder ”Den som Gud hjælper”, og han hjælper dem, der er hjælpere. Han er især interesseret i at hjælpe rådgivere, der arbejder med sørgende eller døende. Bed Azrael om at guide dine ord og handlinger under rådgivningssessioner, og han vil hjælpe dig med at forblive tålmodig og medfølende. Han kan også hjælpe dig med at komme ind i rådgivningsbranchen og lede dig hen imod skolegang, praktik og en vidunderlig rådgivningspraksis.

 

Uddrag af ”The Archangel Oracle Cards” af Doreen Virtue, oversat af Annett Ågot. Kortsættet består af 45 kort, med beskeder fra 15 forskellige engle fra forskellige religioner og traditioner.

archangel card 23

Hej fra himlen

Ærkeenglen Azrael: ”Dine kære i himlen har det fint. Du kan slippe dine bekymringer og modtage deres kærlige velsignelser. ”


Yderligere besked: ”Dine kære er ikke langt væk; i virkeligheden er de ganske nær. I dine rolige øjeblikke kan du mærke deres tilstedeværelse. Når det sker, er der tale om virkelige besøg, og jeg beder dig om at stole på din intuition. Det kan også være du oplever at få besøg i drømme fra dine kære afdøde. Du skal vide, at dine kære er glade, fri for al lidelse, og at de ønsker det samme for dig. Dine kære vil arbejde med dine skytsengle for at hjælpe dig med at føle fred, så hold øje med andre tegn fra himlen. ”


Arbejde med ærkeenglen Azrael: Azrael er kendt som ”Dødens engel”, da hans primære rolle er at hjælpe mennesker med at krydse over til himlen på tidspunktet for deres fysiske død. Langt fra at være en morbid rolle, omgiver Azrael den nyligt krydsede sjæl med et kærligt lys, for at gøre oplevelsen opløftende og trøstende. Azrael hjælper afdøde med at få kontakt med deres levende familiemedlemmer og venner. Du kan bede Azrael om at bringe dig en besked eller om at hjælpe dig med at møde dine kære i himlen i dine drømme.

 

Uddrag af ”The Archangel Oracle Cards” af Doreen Virtue, oversat af Annett Ågot. Kortsættet består af 45 kort, med beskeder fra 15 forskellige engle fra forskellige religioner og traditioner.

archangel card 26

Revurdering af dit liv

Ærkeenglen Jeremiel: ”Tag en vurdering af dit liv og beslut dig for at ændre eller heale noget, der er ude af balance.”


Yderligere besked: ”Det kræver mod at se på dit liv. Men hvis du gør det med medfølelse og en sans for humor, vokser du og lærer fra din vurdering. Jeg hjælper dig med at finde ud af hvor du har været. Vi vil se på, hvad du har lært, og hvordan disse lektioner er et værdifuldt aktiv i dag og i morgen. Vi vil også se på livsmønstre, der ikke tjener dit højeste gode, og vi vil tage skridt til at frigive disse mønstre. ”


Arbejde med Ærkeenglen Jeremiel: Et af Jeremiels formål er at hjælpe nyovergåede sjæle til at se på deres liv igen. Han hjælper også dem, der stadig lever, med at lave revurderinger. Giv dig selv tid til at være alene, og bed Jeremiel om at hjælpe dig med at gennemgå hvor du har været, hvad du har lært, hvilke mønstre du er klar til at frigøre, og hvad du er taknemmelig for i dit liv.

 

Uddrag af ”The Archangel Oracle Cards” af Doreen Virtue, oversat af Annett Ågot. Kortsættet består af 45 kort, med beskeder fra 15 forskellige engle fra forskellige religioner og traditioner.

archangel card 34

Prioriter

Ærkeenglen Metatron: ”Fokuser på dine højeste prioriteter. Jeg hjælper dig med at blive organiseret og motiveret.”


Yderligere besked: ”Hvad er dit kald? Hvad får dit hjerte til at synge? Når du fokuserer på disse ting, vil du øge din følelse af glæde, og det vil være til glæde og gavn for alle. Tag ansvar for din tidsplan, og brug mere tid på projekter og aktiviteter, som har en plads i dit hjerte. Tag valg, der ærer dine prioriteringer og støtte dit livs mission.”


Arbejde med Ærkeenglen Metatron: Metatron er en af to ærkeengle, der engang gik på jorden som mennesker (den anden er Sandalphon). Metatron var profeten og skriftlederen, Enoch, der opsteg, efter sit eksemplariske jordliv. Han fortsætter med at arbejde som skribent og arkivholder i himlen. Han hjælper også mennesker med at udvikle evner til at organisere og arkivere. Når du kalder på Metatron, motiverer han dig til at organisere dine prioriteter.

 

Uddrag af ”The Archangel Oracle Cards” af Doreen Virtue, oversat af Annett Ågot. Kortsættet består af 45 kort, med beskeder fra 15 forskellige engle fra forskellige religioner og traditioner.

archangel card 36

Harmoni i forhold

Ærkeenglen Raguel: ”Vi engle åbner hjerterne for alle involverede. Uenigheder og konflikter løses nu.”

 

Yderligere besked: ”Dine bønner om personlig fred er blevet besvaret, og du bliver rost for din rolle med at forsøge at skabe fred i denne situation. Visualiser at alle involverede (inklusive dig selv) er kooperative og åbne, selvom visse personer normalt ikke er på denne måde. Stol på den indre vejledning, du modtager, og vid at ændringer nogle gange er ubehagelige, men ofte er nødvendige. Bed mig om hjælp i alle de aspekter af dine relationer, der har brug for helbredelse. Vid, at alle relationer i sidste ende modtager velsignelser, udvikling og kærlighed i deres kerne, selvom det kan være svært at se. Hold fokus på denne sandhed så meget som muligt.”

 

Arbejde med Ærkeenglen Raguel: Raguels navn betyder ”Guds ven”, og hans hovedrolle er at skabe harmoni og orden mellem mennesker. Han har beføjelse til at løse tvister og bliver ofte omtalt som ”Ærkeenglen for rimelighed og retfærdighed.” Hvis du befinder dig i en tvist, så bed Raguel om at fungere som forhandler. Han vil komme med en kreativ opløsning, hvor alle vinder.

 

Uddrag af ”The Archangel Oracle Cards” af Doreen Virtue, oversat af Annett Ågot. Kortsættet består af 45 kort, med beskeder fra 15 forskellige engle fra forskellige religioner og traditioner.

archangel card 37

Husk hvem du er

Ærkeenglen Michael: ”Du er et stærkt, kærligt og kreativt barn af Gud. Du er meget elsket.”


Yderligere besked: ”Du er skabt i billedet og lignelsen af din Skaber, så du belyser aspekter af alle disse kvaliteter. Dit indre guddommelige lys er rent og lyst i sandhed, og ingen fejl kan gøre Guds håndværk af sand perfektion ugjort. Vær ikke bange for din styrke, din storhed eller din visdom. Når du lykkes, inspirerer du andre. Når du ændrer dit liv, så det bliver mere tilpasset dine interesser, inspirerer du andre. Vær stærk! Vær storslået! Dette er hvem du er.”


Arbejde med Ærkeenglen Michael: Michaels navn betyder ”Han, som er Gud”, da han udstråler Skaberens fantastiske kvaliteter af kærlighed, styrke og urokkelig tro. Når du kalder på Michael, bliver dine egne lignende kvaliteter udviklet og styrket. Bed Michael om at komme ind i dine drømme og fjerne enhver frygt, der blokerer dig for fuldt ud at nyde og udleve dine åndelige gaver og talenter. Michael arbejder særligt godt sammen med os mens vi sover, da vi da er mere åbne og modtagelige.

 

Uddrag af ”The Archangel Oracle Cards” af Doreen Virtue, oversat af Annett Ågot. Kortsættet består af 45 kort, med beskeder fra 15 forskellige engle fra forskellige religioner og traditioner.

archangel card 39

Spirituel forståelse

Ærkeenglen Raziel: ”Jeg bringer dig esoterisk information og symboler og hjælper dig med at forstå åndelige sandheder.”


Yderligere besked: ”Din åndelige forståelse stiger til et nyt niveau, når du åbner op for nye måder at se på livet. Hav et åbent sind, og giv slip på begrænset tankegang og illusioner. Vær opmærksom på tegn - informationer, der viser sig for dig tre gange eller mere. Læg mærke til geometriske figurer og symboler i din fysiske verden og i dine tanker og drømme. Vid, at din øgede bevidsthed kan ændre dine karrieremuligheder og dine forhold til andre mennesker. Jeg vil guide dig gennem disse forandringer, så dit liv afspejler dine indre oplevelser.”


Arbejde med Ærkeenglen Raziel: Som troldmand og alkymist for ærkeenglenes rige hjælper Raziel os med at forstå ideer, der udfordrer normal logik. Han udvider og udfordrer logisk tænkning på måder, der i sidste ende har helbredende virkninger. Hvis du hungrer efter dyb åndelig forståelse, så bed Raziel om at møde dig i dine drømme. Du kan da lave sjælerejser med ham til klasseværelser, hvor han hjælper dig med at afdække sandheder og hemmeligheder. Når du vågner, er det ikke sikkert at du helt kan huske eller forstå Raziel's lære, men alligevel vil denne viden permanent være indlejret i din underbevidsthed, hvor den guider dig gennem din dag.

 

Uddrag af ”The Archangel Oracle Cards” af Doreen Virtue, oversat af Annett Ågot. Kortsættet består af 45 kort, med beskeder fra 15 forskellige engle fra forskellige religioner og traditioner.

archangel card 42

Undervisning og læring

Ærkeenglen Zadkiel: ”Hav et åbent sind og lær nye ideer. Undervis derefter andre i disse ideer.”


Yderligere besked: ”Du er en spirituel lærer og en ivrig lærer. Læring og undervisning er forbundet i en perfekt cyklus, hvor information kommer til dig, når du har brug for det. Lær andre om emnerne, der vækker dine lidenskaber. Jo mere du lærer, jo mere bliver dine lektioner styrket i dig selv. Vær åben for at dele nye ideer og for at lære om emner, der ikke er i dit umiddelbare interesseområde. Dine elever vil også lære dig mange ting. Stol på dine undervisnings- og læringsevner, da dit sind er et med Guds guddommelige sind. Du er et intelligent og klogt væsen. Vid, at det er trygt for dig i dette liv, at være åbenhjertig og uforbeholden i din undervisning. ”


Arbejde med Ærkeenglen Zadkiel: Zadkiel er den ultimative åndelige professor. Han er tålmodig, venlig og har adgang til al viden. Han er kendt for sin evne til at hjælpe den menneskelige hukommelse. Hvis du har brug for at huske eller genkalde nogle oplysninger, så bed Zadkiel om at hjælpe. Alt, hvad du behøver at vide, vil Zadkiel være glad for at lære dig. Bare stil ham spørgsmål, og han vil være der for at hjælpe. Sommetider bruger Zadkiel den sokratiske læringsmetode, hvilket betyder at han leder dig, så du selv kan lære. At være opmærksom på mønstre i alt hvad du ser, hører og tænker, er den bedste måde at drage fordel af Zadkiel's lære.

 

Uddrag af ”The Archangel Oracle Cards” af Doreen Virtue, oversat af Annett Ågot. Kortsættet består af 45 kort, med beskeder fra 15 forskellige engle fra forskellige religioner og traditioner.

archangel card 41

Tag din styrke tilbage!

Ærkeenglen Raziel: ”Brug din guddommelige styrke og vilje til at manifestere velsignelser i dit liv.”


Yderligere besked: ”Du er en inspiration: en vismand, en troldmand og en dygtig manifestor. Nu er det tid til at opsummere din åndelige styrke og kraft og omsætte din autoritet til handling. Gør kærligt og fast dine intentioner til virkelighed. Sig bønner om dine hensigter, og bed om vejledning og tegn til at forme dine manifestationer, til det højest mulige niveau. ”


Arbejde med Ærkeenglen Raziel: Ærkeenglen Raziels navn betyder ”Guds hemmeligheder”, og denne ærkeengel hjælper dig med at forstå spirituelle ideer og anvende dem på praktiske måder. Kald på Raziel for at hjælpe dig i dit alkymiske arbejde – med at forvandle ideer til guld.

 

Uddrag af ”The Archangel Oracle Cards” af Doreen Virtue, oversat af Annett Ågot. Kortsættet består af 45 kort, med beskeder fra 15 forskellige engle fra forskellige religioner og traditioner.


Træk et kort

Spørg oraklet om hvad som helst.

Sid et øjeblik og skab stilhed i dit indre.
Hvad ønsker du allermest at få svar på, lige nu?
Skriv eventuelt dit spørgsmål ned på et stykke papir. 

Når du er klar, trækker du et kort, ved at klikke på kortet her på siden.

Der er i øjeblikket 90 kort at trække af - 10 kort fra The Archangel Oracle Cards af Doreen Virtue, 10 kort fra Medicine Cards af Jamie Sams og David Carson, 10 kort fra tarotkort - Tarot Sjælens spejl af Gerd Ziegler, 10 kort fra Louise Hays kort og sjælshoroskopkort + 40 kort med citater af blandt andet Buddha, Dalai Lama, Mohandas Ghandi, Albert Einstein og Niels Bohr.

Der bliver jævnligt tilført flere kort til siden.


orakel kort

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright 2001-2019 www.annettaagot.dk. All Rights Reserved