Jeg trak dette kort

Tarotkort: Kejserinden

Nøgleord: Venus, skønhed, kærlighed, moderlighed, kvindelighed, visdom, forbindelse af ånd og materie, af indre og ydre rigdom.kejserinden

Kejserinden symboliserer og behersker det kvindelige i alle dets former. Hendes skikkelse og hendes omgivelser er præget af fuldkommenhed og skønhed. Det gør godt at opholde sig i hendes nærhed og at have del i hendes væsens harmoni. Hendes skønhed er imidlertid ikke begrænset til den ydre fremtoning.

Hendes kvindelighed er fuldstændigt udviklet på alle planer af hendes væsen og forlener hende med en særlig udstråling. Hun er på samme tid elskerinde og moder, herskerinde og seerske. Hendes styrke beror på, at hun forener de højeste og mest fuldkomne spirituelle værdier, som kan opfattes af sanserne, med de laveste materielle kvaliteter.

De væsentligste kendetegn på hendes herredømme er kærlighed i dens givende og modtagende aspekter (hvid og rød), kreativitet og frugtbarhed (grøn), indsigt og visdom (blå). Med sin højre hånd omfatter hun den fallosagtige lotusstængel, som udfolder sine kronblade ud for hendes hjertechakra. Hendes venstre hånd er modtagende åben. Hun forbinder den mandlige avlekrafts kreativitet med kvindelig hengivelse. Først når en kvinde har integreret sine mandlige sider, er hendes fremtoning harmonisk både indadtil og udadtil.

Den rosa-hvide pelikan, som fodrer sine unger med sit eget blod, antyder den betingelsesløse moderkærlighed, som nærer sine børn med hele sin væren. Kejserinden står også for den store moder, moder jord, som føder og opretholder alt levende. Skjoldet med den hvide ørn med to hoveder (svarende til kejserens røde ørn) symboliserer den forvandling, som er et resultat af foreningen af de forskellige aspekter i dit væsen. Måne og jord er forenet og omgivet af et magnetisk kraftfelt. Når de dybe emotionelle områder i det ubevidste (månen) manifesterer sig på synlig måde (jorden), bliver de tilgængelige for bevidstheden (blå flammer til højre og til venstre). Når kræfterne fra dit indre integreres, vil du udstråle helhed og fuldstændighed, som tiltrækker andre mennesker på magnetisk måde, fordi det giver dem en følelse af sikkerhed og beskyttelse at opholde sig i din nærhed. Foreningen af jord og måne ses endnu engang i kejserindens krone. Malteserkorset understreger betydningen af foreningen af spirituelle og materielle kvaliteter.

Hendes ansigt er vendt mod duen. Det betyder, at hun orienterer sig mod fremtiden. I sin visdom har hun vendt sig bort fra spurven, fortiden.

Den åbne hvælving i baggrunden kan ses som en port til himlen. Enhver nok så smuk fremtoningsform peger imidlertid kun mod noget endnu større og smukkere, som ligger skjult i den, eller for at sige det med Hermann Hesses ord: ”Enhver fremtoning på jord er en lignelse, og enhver lignelse er en åben port, hvorigennem sjælen, når den er parat, formår at gå ind i den indre verden, hvor du og jeg dag og nat alle er et. Ethvert menneske kommer til denne åbne port på et eller andet tidspunkt i sit liv, men kun få går gennem porten og opgiver de smukke illusioner til gengæld for den virkelighed, vi aner i det indre.” (Fra Iris)

Henvisning: Den skønhed, som du føler dig tiltrukket af hos andre mennesker, bærer du selv i dig. Du står nu i en proces for udvikling og udfoldelse af din kvindelighed. Der består en mulighed for at bearbejde og afklare uafsluttede moderkonflikter.

Spørgsmål: Findes der i dit liv en smuk, stærk kvinde, som du gerne vil lære af?

Forslag: Visualiser din idealkvinde. Nedskriv hendes vigtigste egenskaber. Forsøg at finde hende i andre mennesker og i dig selv. Omgiv dig med skønhed og overflod.

Bekræftelse: Jeg er fuld of kraft og skønhed.

 

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler

 

Træk et kort

Spørg oraklet om hvad som helst.

Sid et øjeblik og skab stilhed i dit indre.
Hvad ønsker du allermest at få svar på, lige nu?
Skriv eventuelt dit spørgsmål ned på et stykke papir. 

Når du er klar, trækker du et kort, ved at klikke på kortet her på siden.

Der er i øjeblikket 90 kort at trække af - 10 kort fra 'Crystal Spirits Oracle' af Colette Baron-Reid, 10 kort fra The Archangel Oracle Cards af Doreen Virtue, 10 kort fra Tarot Sjælens spejl af Gerd Ziegler, 10 kort fra Wisdom of the Oracle deck af Colette Baron-Reid, 10 kort fra Keepers of the Light Oracle Cards af Kyle Gray, 10 kort fra Medicine Cards af Jamie Sams og David Carson og 30 kort med citater af blandt andet Buddha, Dalai Lama, Mohandas Ghandi, Albert Einstein og Niels Bohr - disse kort er skabt af Annett Aagot, og kan pt ikke købes.

Der bliver jævnligt tilført nye kort til siden.


orakel kort

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved