Jeg trak dette kort

Tarotkort: Yppersteypperstepræsten

Nøgleord: Tyren, spirituel mester, lærer, rådgiver, indviet, indre vejleder, åndelig fader, højeste transformation.ypperstepræsten

Kortet er tilknyttet tegnet Tyren. Den indviedes trone er omslynget af en tyr og flankeret af to elefanter, hvis væsen ligner tyrens, og som også repræsenterer urhukommelsen. I billedets fire hjørner er symbolerne for de fire keruber, alterets vogtere. Tyr, løve, menneske og ørn repræsenterer forskellige planer af tilværelsen. Tyren, symbolet for jord (stjernetegnet Tyren), står for materie og kropslighed. Løven er repræsentant for elementet ild (stjernetegnet Løven) med egenskaberne intuition, viljestyrke og dynamik. Mennesket repræsenterer elementet luft (stjernetegnet Vandmanden), det åndeligt intellektuelle plan. Ørnen udtrykker den højeste transformation og er knyttet til elementet vand (stjernetegnet Skorpionen), området for emotionerne. Ypperstepræsten har forenet alle disse elementer i sig og bragt dem til højeste udfoldelse. Han er den indviede, den fuldendte, den oplyste. Kun en ægte spirituel mester kan påtage sig funktionen som formidler mellem det guddommelige og det menneskelige. I denne betydning er ypperstepræsten virkelig det guddommelige som er blevet til kød (tyr) eller den endelige udfoldelse af mennesket, hvor mennesket er forenet med det guddommelige.

Foran ypperstepræsten står en kvinde, som holder et sværd og et månesegl. Hun repræsenterer Venus, herskerinde over tegnet Tyren. Hun holder symbolerne på emotionalitet og viden, et tegn på at disse er i balance. Ypperstepræsten har forenet de mandlige og de kvindelige dele i sig og udviklet dem til fuldkommenhed.

Foreningen af det mandlige og det kvindelige frembringer barnet Horus, som ses i femstjernen på ypperstepræstens bryst. Barnet er nøgent, ubeskyttet, sårbart, fyldt med åbenhed og tillid over for tilværelsen. Barnets naturlighed er udtryk for ægte visdom. Den spirituelle leders værdige træk forener sig med barnlig uskyld. Enhver, der opholder sig i ypperstepræstens nærhed, gribes af denne kvalitet ved hans væsen. I hans nærvær bør man lade alle forsvarsmekanismer falde, for helt at kunne træde i forbindelse med hans væsen. Scepteret med de tre ringe er et andet udtryk for treenigheden Ypperstepræst, Isis, Horus.

Ypperstepræstens hoved er omgivet af fem hvide hjerteformede rosenblade, udtryk for kærlighed i dens reneste, mest fuldendte form. Det er den kærlighed, som kan se den anden, og som giver ham det, han virkelig har brug for. Dette er måske ikke altid det, som vedkommende selv vil eller ønsker. En sand mester opfylder ikke sine disciples ønsker. Sandheden er en provokation, som kan få os til at vågne op af ubevidsthedens søde, dybe slummer. Kun den, som er befriet for egoisme, kan give sandheden videre på denne måde, på samme måde som Jesus, da han med egen hånd fordrev kræmmerne fra templets forgård.

Transformationens slange øverst på billedet berøres af ni nåle eller nagler. De minder om tornekronen, en henvisning til den smerte og lidelse, som ledsager enhver transformation. Virkelig forvandling sker kun i en holdning af modtagelighed (tyr) og sensibilitet (due), i tillid og hengivelse til den guddommelige kærlighed.

Den mørke baggrund understreger ypperstepræstens funktion som bærer af bevidsthedens lys ind i uvidenhedens mørke.

Henvisning: Søgen efter dit selv fører dig ind i spirituelle områder. Dette kort kan antyde et møde med en spirituel lærer eller mester. Vær åben!

Spørgsmål: Er der nogen visdomslærer eller mester (i fortid eller nutid), du føler dig tiltrukket af?

Forslag: Beskæftig dig med spirituelle mestres lære. Søg i nærheden af en lærer eller mester. Deltag i kurser i personlig udvikling. Vær ærlig, åben og modtagelig, og lyt til det, der rører sig i dit hjerte.

Bekræftelse: Der findes kun en stemme, det er værd at lytte til - mit eget hjertes stemme.

 

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler

 

Træk et kort

Spørg oraklet om hvad som helst.

Sid et øjeblik og skab stilhed i dit indre.
Hvad ønsker du allermest at få svar på, lige nu?
Skriv eventuelt dit spørgsmål ned på et stykke papir. 

Når du er klar, trækker du et kort, ved at klikke på kortet her på siden.

Der er i øjeblikket 90 kort at trække af - 10 kort fra 'Crystal Spirits Oracle' af Colette Baron-Reid, 10 kort fra The Archangel Oracle Cards af Doreen Virtue, 10 kort fra Tarot Sjælens spejl af Gerd Ziegler, 10 kort fra Wisdom of the Oracle deck af Colette Baron-Reid, 10 kort fra Keepers of the Light Oracle Cards af Kyle Gray, 10 kort fra Medicine Cards af Jamie Sams og David Carson og 30 kort med citater af blandt andet Buddha, Dalai Lama, Mohandas Ghandi, Albert Einstein og Niels Bohr - disse kort er skabt af Annett Aagot, og kan pt ikke købes.

Der bliver jævnligt tilført nye kort til siden.


orakel kort

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved