Tarotkort: De Elskende

Nøgleord: Tvillingerne, kærlighed, tiltrækning, tilnærmelse, forbindelse, forening af modsætninger gennem kærlighed, det at blive bevidst gennem et forhold.de elskende

Kortet viser kejserindens og kejserens vielse. Ceremonien udføres af eremitten, en af guden Merkurs former. Han er helt gemt i sit gevandt for at symbolisere, at alle tings urgrund ligger hinsides det håndgribelige og det, der kan fattes med intellektet.

De elskende er udtryk for to modsætninger, som længes efter og tiltrækkes af hinanden. Denne dualitet, som afspejler sig i ethvert aspekt af tilværelsen, opleves eksistentielt i kærlighedsforholdet mellem mand og kvinde. Ethvert forsøg på tilnærmelse, forening og forbindelse er udtryk for den lidenskabelige trang til at genetablere denne tabte énhed. Ethvert individ, enhver mand og enhver kvinde, rummer imidlertid dualiteten af mand og kvinde i sig. De kommer til udtryk i forskellige, ofte modstridende, personlighedstræk.

Psykologer har for længst erkendt, at hver af parterne i et forhold afspejler den andens sjælelige tilstand. Ofte afspejler din partner dine egne uudviklede eller uudlevede sider. Det, du savner hos dig selv, søger du hos den anden. Dette er vores chance for at gøre nogle helt afgørende erfaringer i vores bevidstgørelsesproces. Denne lektie kan ikke fattes teoretisk - ved intellektuel granskning eller svælgen i følelser. Den kræver umiddelbar eksistentiel erfaring. Den kræver, at du åbner dig for alle dimensioner af lykken, ekstasen og den gensidige berigelse, men også for den smerte, kamp og ødelæggelse, der er nødvendig for vækst.

Et forhold, der er levende og livskraftigt, lader de involverede parter erfare alle dualiteter, alle modsætningsforhold. Til kærlighed hører jalousi, til harmoni hører ufred, til forening adskillelse, til spændingen ved at lære hinanden at kende hører den nøgterne fornemmelse af at blive fremmede for hinanden.

Hvis der er et formål med at gå i denne ”livets skole”, må det være, at vi skal blive hele, fuldstændige individer. Kun hvis du kan genfinde din egen enhed og indre harmoni, vil du nærme dig det store mål, din totale selvudfoldelse. Den lyksalighed, vi alle fortvivlet prøver at finde uden for os selv, kan kun findes og udvikles i vort indre.

Enhver uro, som forstyrrer os, enhver utilfredshed, som blot medfører endnu større utilfredshed, bringer os blot længere bort fra vor søgen efter sand fred og indre ro. Dette er grunden til, at åndelige mestre altid henviser til, at et intelligent menneske hurtigt når til den indsigt, at intet forhold kan være virkeligt tilfredsstillende: kærligheden fører til endnu større indsigt og forståelse, men vi kan ikke blot være den kærlighed.

Men tilbage til kortets symbolik. Alle symboler er fremstillet parvis, parate til at møde deres modsætninger. Gennem brylluppets forening sker forvandlingen, repræsenteret ved det bevingede orfiske æg med slangen. Børnene holder i deres hænder symbolerne på de forskellige planer, som berøres af transformationen: kroppen (køllen), intellektet (spyddet), emotionerne (bægeret) og spiritualiteten (blomsterne). Lanserne i baggrunden illustrerer konflikten mellem begrænsning og frihed, binding og uafhængighed, bestanddele af ethvert forhold.

Tre yderligere symboler fra zodiakken ses: løve, ørn, skytte. Den røde løve repræsenterer det mandlige princip i naturen og peger på den kreativitet, som kan vokse ud af forbindelsen. Den hvide ørn repræsenterer skorpionen i dens transformerede tilstand. Den afspejler den kvindelige komponent, hengivelsen til ens egne emotionelle dybder. Cupido som skytte viser behovet for direkte, ærlig udveksling. 

Henvisning: Når dette kort trækkes, kan det pege på et vidunderligt og ophidsende kærlighedsforhold. Bestående forhold bliver gjort dybere, eller man skilles. Nye veje til personlig vækst og integration af dine egne modstridende principper melder sig, idet du vender dig mod og indgår i et vekselvirkningsforhold med en partner eller en gruppe.

Spørgsmål: Hvad søger du hos det menneske, som du elsker? Hvad udgør for dig et fuldkomment kærlighedsforhold?

Forslag: Spil tarot med din partner. Benyt kortene til at erfare mere om jeres forhold. (Se hvordan i kapitlet ”Oplæg og tydning”)

Bekræftelse: Jeg er nu parat til at møde den partner, som jeg altid har længtes efter at møde.

 

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler 

 

healing

Healing

Til dig der ønsker en blid - men effektiv - behandling, som giver mere energi og hjælper dig til at skabe forandringer i dit liv.

Human design analyse

Human Design

En ny form for astrologi, som er mere end astrologi. Få et dybere kendskab til hvem du er, og hvilke strategier der virker bedst for dig, når du skal tackle livets udfordringer.

Kortlæsning

Orakel kort læsning

En Orakel kort læsning kan give afklaring, i forhold til dig selv og din livssituation, eller hvis du oplever forskellige former for tvivl i dit liv.

Da jeg læste min Human Design analyse havde jeg mange ah-ha-oplevelser, hvor jeg pludselig fik en større forståelse af hvem jeg er, og hvordan jeg fungerer bedst. Analysen har givet mig svaret på mange spørgsmål, som jeg havde brug for at få svar på, men som jeg aldrig har kunnet formulere.

Efter min mening er Human Design det bedste selvudviklingsværktøj, jeg nogensinde har prøvet, og jeg har prøvet mange! HD adskiller sig fra de andre, fordi det har lært mig hvilke egenskaber jeg er født med, og hvordan jeg var før samfundet og min forældre begyndte at forme mig, til det de følte, jeg skulle være.

- Marianne

Sidste nyt

  • Det kinesiske horoskop: Sådan bliver 2021 - Oksens år

    År 2021 er Oksens år, og ifølge det kinesiske horoskop er dette år for dem, der elsker at arbejde. Så længe du er ihærdig, vil du blive klækkeligt belønnet.

Træk et kort

Her kan du helt gratis, trække et orakelkort.
Hvilket råd har kortene til dig her og nu?


træk et kort gratis

Denne side indeholder informationer beregnet til at forbedre dit velbefindende og din økonomi. Informationerne er ment som et supplement til rådgivning  fra professionelle fagfolk, og bør ikke bruges som en erstatning for lægelig behandling eller anden professionel rådgivning. Kontakt altid egen læge ved sygdom eller smerte.

Denne side indeholder links til hjemmesider, der drives af tredjemænd. Disse links er kun givet som information, og jeg påtager mig intet ansvar for indholdet på tredjemands hjemmesider.

Denne side bruger cookies. Du kan læse mere om cookies her.

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved