Jeg trak dette kort

Tarotkort: Syv Mønter - Fiasko

Nøgleord: Saturn i Tyren, hæmning, resignation, tøven, uovervindeligt forekommende hindringer, angst for fiasko.
7 mnter

Angsten for fiasko angår forretninger, finansielle anliggender eller områder for krop og sundhed. Man ser sig stillet over for uovervindeligt forekommende hindringer og tror, at man ikke kan springe over disse forhindringer ved første tilløb. Bange anelser tårner sig truende op (de syv blymønter). Du er tilbøjelig til resigneret at trække dig tilbage og at begrænse dine handlinger til snævre, men fortrolige rammer.

Den blåsorte baggrund, som minder om påfuglefjer, antyder, at angst og frygt tilhører det mentale plan og ikke nødvendigvis svarer til den materielle virkelighed. Mellem begge består der imidlertid en betydningsfuld sammenhæng. Negative forventninger er magtfulde tankekræfter, som, når de næres længe nok - bevidst eller ubevidst - virkelig kan fremkalde de frygtede hændelser. Det samme gælder naturligvis også for positive tanker og forventninger.

Dette kort er en henvisning til tilstedeværende angst - bevidst eller ubevidst - som skal tages alvorligt. Denne må du nu erkende, og tydeligt føle og acceptere det. Det er forudsætningen for, at du kan give slip på den og erstatte den med positive idealer. Tanker, som bekræfter livet i dets skønhed og fylde - i forbindelse med en positiv adfærd - skaber de energier, som kan forvandle de ulykker og ubehageligheder, du forventer, til glædelige hændelser.

Henvisning: Du er blokeret af dystre og ængstelige forventninger, hvis indhold og kvalitet du nu bør undersøge.

Spørgsmål: Hvilke områder af dit liv bekymrer dig mest?

Forslag: Skriv en udførlig liste over dine værste forventninger. Tag et nyt stykke papir og forvandl nu hver frygt til dens positive modstykke. Arbejd gentagne gange med disse lister, lav om på dem, om nødvendigt, og træf så bevidst din beslutning. Find en, som kan hjælp dig med dette. Træk et kort til i bevidstheden om, at du kan acceptere og give slip på din angst.

Bekræftelse: Jeg har mod til at tro, at alt hvad der sker i mit liv tjener til mit eget bedste.

 

Uddrag af 'Tarot Sjælens spejl' af Gerd Ziegler 

 

Træk et kort

Spørg oraklet om hvad som helst.

Sid et øjeblik og skab stilhed i dit indre.
Hvad ønsker du allermest at få svar på, lige nu?
Skriv eventuelt dit spørgsmål ned på et stykke papir. 

Når du er klar, trækker du et kort, ved at klikke på kortet her på siden.

Der er i øjeblikket 90 kort at trække af - 10 kort fra 'Crystal Spirits Oracle' af Colette Baron-Reid, 10 kort fra The Archangel Oracle Cards af Doreen Virtue, 10 kort fra Tarot Sjælens spejl af Gerd Ziegler, 10 kort fra Wisdom of the Oracle deck af Colette Baron-Reid, 10 kort fra Keepers of the Light Oracle Cards af Kyle Gray, 10 kort fra Medicine Cards af Jamie Sams og David Carson og 30 kort med citater af blandt andet Buddha, Dalai Lama, Mohandas Ghandi, Albert Einstein og Niels Bohr - disse kort er skabt af Annett Aagot, og kan pt ikke købes.

Der bliver jævnligt tilført nye kort til siden.


orakel kort

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved