Jeg trak dette kort

archangel card 39

Spirituel forståelse

Ærkeenglen Raziel: ”Jeg bringer dig esoterisk information og symboler og hjælper dig med at forstå åndelige sandheder.”

Yderligere besked: ”Din åndelige forståelse stiger til et nyt niveau, når du åbner op for nye måder at se på livet. Hav et åbent sind, og giv slip på begrænset tankegang og illusioner. Vær opmærksom på tegn - informationer, der viser sig for dig tre gange eller mere. Læg mærke til geometriske figurer og symboler i din fysiske verden og i dine tanker og drømme. Vid, at din øgede bevidsthed kan ændre dine karrieremuligheder og dine forhold til andre mennesker. Jeg vil guide dig gennem disse forandringer, så dit liv afspejler dine indre oplevelser.”

Arbejde med Ærkeenglen Raziel: Som troldmand og alkymist for ærkeenglenes rige hjælper Raziel os med at forstå ideer, der udfordrer normal logik. Han udvider og udfordrer logisk tænkning på måder, der i sidste ende har helbredende virkninger. Hvis du hungrer efter dyb åndelig forståelse, så bed Raziel om at møde dig i dine drømme. Du kan da lave sjælerejser med ham til klasseværelser, hvor han hjælper dig med at afdække sandheder og hemmeligheder. Når du vågner, er det ikke sikkert at du helt kan huske eller forstå Raziel's lære, men alligevel vil denne viden permanent være indlejret i din underbevidsthed, hvor den guider dig gennem din dag.

Uddrag af ”The Archangel Oracle Cards” af Doreen Virtue, oversat af Annett Ågot. Kortsættet består af 45 kort, med beskeder fra 15 forskellige engle fra forskellige religioner og traditioner.

 

Træk et kort

Spørg oraklet om hvad som helst.

Sid et øjeblik og skab stilhed i dit indre.
Hvad ønsker du allermest at få svar på, lige nu?
Skriv eventuelt dit spørgsmål ned på et stykke papir. 

Når du er klar, trækker du et kort, ved at klikke på kortet her på siden.

Der er i øjeblikket 90 kort at trække af - 10 kort fra The Archangel Oracle Cards af Doreen Virtue, 10 kort fra Medicine Cards af Jamie Sams og David Carson, 10 kort fra tarotkort - Tarot Sjælens spejl af Gerd Ziegler, 10 kort fra Louise Hays kort og sjælshoroskopkort + 40 kort med citater af blandt andet Buddha, Dalai Lama, Mohandas Ghandi, Albert Einstein og Niels Bohr.

Der bliver jævnligt tilført flere kort til siden.


orakel kort

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright 2001-2019 www.annettaagot.dk. All Rights Reserved