udviklingen af den menneskelige ånd

Udviklingen af den menneskelige ånd har tre faser. Denne udvikling begynder med egoet eller "mig" og ender i det frie rum af bevidsthed.

1. fase: Egoet - de ubevidste mønstre i sindet

Egoet er den centrale figur i vores personlige historie. Det er baseret på fortiden og skuer mod fremtiden. Egoet består af tanker, følelser, erindringer (som personen identificerer som "min historie"), faste ubevidste roller og kollektive identifikationer (nationalitet, religion, etc.).

De fleste mennesker identificerer sig helt med disse komponenter i egoet, og for dem eksisterer der ikke noget selv "udenfor" dette.

Vores identifikation med egoet gør os til nogen - til en personlighed. Da alle omkring os betragter egoet som det vigtigste centrum for deres liv, er vi opdraget af vores forældre til at have et stærkt tilhørsforhold til vores ego, som et midtpunkt i vores liv.

I ego-fasen betragter vi andre mennesker, vi sammenligner og måler os med dem. Vi forsøger at justere vores handlinger og gerninger til andres forventninger og meninger. Vi bliver ved med at beskæftige os med fortiden og fremtiden, og vi har aldrig tid nok til at stoppe op og mærke den enorme illusion bag vores liv.

På den anden side, er vores identifikation med egoet, roden til alle vores problemer og elendighed.

2. fase: Årvågenhed – porten til uendelighed

Porten der fører os til de dybere dimensioner af livet er årvågenhed, opstår når vi holder op med at lytte til vores personlige historie og ikke længere lader os styre af den. Den nye årvågenhed gør os i stand til at lære om os selv ud fra en højere bevidsthed, uden at identificere os med vores tanker og følelser.

Det, vi først oplever i denne nye, årvågne tilstand - ud over vores tanker og følelser - er fuldstændigheden af eksistens. I denne tilstand forsvinder al fragmentering fra vores liv, vi anerkender den indre rumlighed i vores eksistens, vores indre glæde og lykke.

Vi føler os hjemme i vores egen hud, og vi indser, at vores årvågne bevidsthed er fri for alle former for tanker og følelser.

Vi kan derefter beslutte, om vi ønsker at fortsætte med at lytte til vores personlige historie, eller vi kan bevæge os videre, mod det rolige grundlag for vores eksistens.

3. fase: Bevidsthed - dit åndelige hjem

Når tankerne forsvinder åbnes der en port for os, i retning af at opleve virkelig sandhed. Sammen med tankerne og egoet, forsvinder selvet også, og sandheden af 'jeg er' skinner klart.

Alt vil være stille og fredeligt i os. Vi er ud over alt godt og ondt, vi er en simpel bevidsthed, der ikke analyserer eller dømmer, men kun overvejer.

Vi er klar over, at den samme overvejende sjæl bor i alle, så forskellene mellem mennesker er kun overfladisk, og inderst inde er vi alle ens.

Den oplevelse af enhed vil bringe os i ekstase over livet og den perfekte glæde ved eksistens.

Gå gennem porten af årvågenhed

Efterlad de ubevidste mønstre i sindet bag dig selv

Og vend (tilbage) til dit spirituelle hjem

Kilde: 3 Stages in the Evolution of the Human Spirit: Ego – Alertness – Consciousness


Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder