mantraer

Mantraer er som medicin for sjælen.

De har en kraftig effekt i forhold til at udrense gamle, forældede tanker og vaner og lade os komme i flow – i balance med universet, i samklang med det spirituelle plan og med Guds plan.

Når vi gentager et ord eller en række ord, for os selv igen og igen, begynder deres vibrationer at klinge i alle vores celler - vi bliver fyldt af disse vibrationer på alle planer, og der sker en kraftig rensning og ændring; fysisk, følelsesmæssigt og mentalt – både på det bevidste og det ubevidste plan.

Fortidens rishier og yogier, som kontaktede sindets dybere lag gennem meditation, kunne høre at alt hvad der er skabt, har sin egen subtile vibration eller lyd.

De gamle vismænd var i stand til at høre de subtile vibrationer, som alt i naturen har - lyden af luft, træer, sommerfugle og fra alt andet der eksisterer.

De erkendte, at disse lyde er en manifestation af det spirituelle, på det fysiske plan.

Disse rishier og yogier identificerede alle de oprindelige vibrationer eller mantraer, der udgør universet og disse blev efter 2000 års mundtlig overlevering, skrevet ned i Vedaerne omkring år 700-500 før Kristi. Veda betyder viden, og vedaerne er de fire tekster, der danner grundlag for den hinduistiske religion.

Det sprog som teksterne er skrevet på kaldes sanskrit, som betyder oprindeligt eller korrekt sprog.

Det er derfor at sanskrit af nogle anses for at være "det perfekte sprog".

Man kan sige, at de ord man hører, svarer til den vibration som det pågældende har. Og når man siger disse ord, skaber man en vibration i universet, som vil virke manifesterende.

Traditionelt gentager man mantraet 108 gange, og for at holde styr på hvor mange gange man gør det, bruger man en bedekæde med 108 perler. Du kan også søge på you tube, og der finde de forskellige mantraer gentaget 108 gange, og gøre det med dem som baggrund. Selv kan jeg bedst lide de vestlige inspilninger. At gentage Gayatri 108 gange tager cirka 1 time.

Mindre kan også gøre det, et kvarter er nok, til at bevise en effekt. Gør du det 15 minutter dagligt, vil du opleve en stor forandring i dit liv.

De 8 mantraer som betyder mest for mig er:

# 1. Om

OM kan ikke oversættes, det er selve lyden af universet, universets sang.

Det er den første, oprindelige vibration, og den repræsenterer fødsel, død og genfødsels processen. Det står for det uendelige, hele verden, sandheden, den ultimative virkelighed, den fineste essens, livets essens, redskabet til den dybeste viden.

At meditere på OM bringer os i harmonisk resonans med universet - det er et videnskabeligt faktum! Når du mediterer på OM, kommer din frekvens til at svinge sammen med universets frekvenser. OM er behageligt til at begynde og afslutte yoga med, eller når du bare har brug for at slappe af og komme hjem til dig selv.fil

OM siges at vibrere ved 432 Hertz, som er den naturlige musikalske vibrationshastighed universet har. I modsætning er frekvensen af den meste musik i dag 440 Hertz.m

# 2. Om mani padme hum

Oversættelse: Æret være juvelen i Lotusblomsten

Dilgo Khyentse Rinpoche: "Mantraet 'Om Mani Padme Hum' er let at sige og alligevel ganske kraftfuldt, fordi det indeholder essensen af hele læringen. Når du siger den første stavelse 'Om', bliver du velsignet med hjælp til at opnå perfektion i at praktisere generøsitet. 'Ma' hjælper til perfektion i at praktisere den rene etik, og 'Ni' hjælper til at opnå perfektion i at praktisere tolerance og tålmodighed. 'Pa', den fjerde stavelse, hjælper med at opnå perfektion i udholdenhed, 'Me' hjælper til at opnå perfektion i at praktisere koncentration, og den sidste, sjette stavelse 'Hum' hjælper til at opnå perfektion i at praktisere af visdom.

På den måde vil recitation af mantraet hjælpe til at opnå perfektion i de seks praksisser fra generøsitet til visdom. Stien gennem disse seks fuldkommenheder er den vej som alle buddhaer gik, i de tre tider. Hvad kan være mere meningsfyldt, end at sige mantraet og opnå de seks fuldkommenheder? "

# 3. Gayatri mantra

Om Bhur Buvaha Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yonaha Prachodayath

Oversættelse:
Vi mediterer til ære for det væsen
Som har skabt dette univers
Må han oplyse vor intellekt.

Af alle hindu mantraer, anses Gayatri mantraet for at være det mest kraftfulde. Både rishierne fra antikken og seere i vores tid er enige i dette:

  • Swami Vivekanand: Gayatri er den fineste juvel blandt alle andre store mantraer.
  • Shri Aurobindo: Der ligger uendelig energi i Gayatri mantraet.
  • Rishi Vishwaamitra: Intet andet mantra fra Vedaerne er så herligt som Gayatri mantraet.
  • Mahatma Gandhi: Gayatri mantraet hjælper en til at overvinde selv de hindringer, som ellers synes uovervindelige.
  • Rishi Bhaaradwaaj: Gayatri hjælper os til at erkende Gud og selvet, og til at komme i himlen og opnå frelse.

# 4. Lokah Samasta Sukhino Bhavantu

Oversættelse: Må alle væsener være lykkelige, og må alle mine tanker, ord og handlinger bidrage til alle væsners lykke.

Med dette mantra dedikerer du dig selv til at leve et liv hvor du ikke skader nogen eller noget, men hvor du bidrager til en bedre verden for alle. Dette mantra fremmer samarbejde, medfølelse og det at leve i harmoni med jorden, planterne, dyrene og andre mennesker. 

Mantraet minder os om, at vores forhold til alle væsener og ting skal være til gensidig fordel, hvis vi selv ønsker lykke og frigørelse fra lidelse. Ingen sand eller varig lykke kan komme fra at forårsage ulykke for andre. Ingen sand eller varigt frihed kan komme fra at fratage andre deres frihed.

Hvis vi virkelig ønsker at alle skal være glade og frie, så er vi nødt til at sætte spørgsmålstegn ved alt det, vi gør - hvordan vi lever, hvordan vi spiser, hvad vi køber, hvordan vi taler, og endda hvordan vi tænker.

# 5. So Hum

Oversættelse: Jeg er det jeg er

Det siges, at når et barn bliver født skriger det 'Koham-Koham', som betyder 'Hvem er jeg?'. Universet svarer øjeblikkeligt tilbage med 'So hum'. Du er den samme, som jeg er. De gamle yogier hørte desuden lyden af indåndingen og udåndingen som so hum.

So hum er bindeleddet mellem menneskets bevidsthed og den guddommelige bevidsthed. Det bryder igennem den begrænsede, personlige bevidsthed og ind i den kosmiske verden.

Dette mantra hjælper dig til ånde dybere og mere regelmæssigt og styrker koncentrationen. Det identificerer en selv med universet, eller den ultimative virkelighed.

Det gør mange i stand til at fornemme en øget strøm af prana eller livsenergi gennem rygraden. Efter nogen tids praksis kan der også opstå lys- og /eller lyd-oplevelser i hovedet.

I Upanishaderne står der, at bevidst gentagelse af so hum i takt med åndedrættet, vil give en hørlig lyd i det indre øre.

Ved indåndingen siges indvendigt So, idet vi forestiller os, at den indstrømmende livskraft trækkes op gennem rygsøjlen og oplader denne og hjernen. Ved udåndingen benyttes Hum, idet vi forestiller os, at vor energi og universets energi smelter sammen. Samtidig ledes denne forstærkede energi ned langs rygsøjlen til sidste led og standser der samtidig med udåndingen. Herefter gentages processen.

# 6. Pavamana Mantra

Om Asato ma sad gamaya
Tamaso ma jyotir gamaya
Mrithyorma amritam gamaya

Oversættelse:
Fra det uvirkelige, led mig til det virkelige
Fra mørket, led mig til lyset
Fra døden, led mig til udødeligheden

(Det virkelige (sat) på sanskrit har flere betydninger, og betyder også sandhed og det absolutte).

Dette mantra oplyser og løfter os totalt. Det bringer os i kontakt med både sad, jyotir og amritam - eksistens, lys og udødelighed. Vi kommer ind i vores rene, oprindelige væren.

Det kan bruges til at overvinde den almene følelse af tunghed, frygt eller meningsløshed, som man nemt kan føle, når man ser nyheder eller tænker dybere over alt det der sker i verden - forurening af hele planeten, mishandling af landbrugsdyr, krig og så videre.

Det er også effektivt, når man når som helst har brug for at blive løftet til et højere, og mere positivt og konstruktivt niveau og få genopfyldt sine energiresurcer.

# 7. The Anusara Invocation /Anusara-invokationen

Om Namah Shivaya Gurave
Satchidananda Murtaye
Nishprapanchaya Shantaya
Niralambaya Tejase

Oversættelse:
Jeg bøjer mig for Shiva, den højeste guddom for transformation, der repræsenterer det sandeste, højeste selv.

Kan også oversættes som: Må det største, der kan eksistere i denne verden, blive skabt i mig selv, i andre, og i verden.

Endnu en oversættelse: Jeg åbner mit hjerte for nådens kraft. der lever i os som godhed, som aldrig er fraværende og som udstråler fred, og som oplyser vejen til transformation.

I bogen 'Spis Bed Elsk' får Elizabeth Gilbert dette mantra af hendes guru, som hun oversætter til: "Jeg ærer guddommeligheden i mig selv."

Det er et meget healende mantra, til alle fysiske og mentale sygdomme. det giver fred i hjertet, og glæde til sjælen.

Det er en kalden på ens eget højere selv, og det er en kalden på Shiva, Guddommen der ødelægger, for at hjælpe til opløsningen af egoet, og sjælens genfødsel i mennesket.

Dette mantra hjælper til at opbygge selvtillid, minder os om, at vi alle er skabt af guddommelig energi, og at vi bør behandle os selv derefter.

# 8. Om Gum Ganapatayei Namah

Oversættelse: Jeg bøjer mig for guddommen med elefanthovedet (Ganesha), der er i stand til at fjerne alle hindringer. Jeg beder om velsignelse og beskyttelse.

I hinduismen er Ganesha kendt som guddommen for visdom og succes og den der fjerner forhindringer. Dette mantra kan bruges når man står over for en stor udfordring i livet og når man rejser.

Mandy Burstein skriver: På en workshop skulle vi tænke på en udfordring, som vi for øjeblikket havde i vores liv, og fastholde det i vores sind. Herefter blev vi i den næste time ført gennem 108 runder af chanting af 'Om Gum Ganapatayei Namah'. Ved afslutningen blev energien i hele rummet fyret op. En fornyet følelse af formål og beslutsomhed blev udløst i os den dag, og den følelse kommer til live i mig igen, hver gang jeg hører dette mantra.

Kilder

Wikipedia:


Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder