ubevidste tankemønstre

Har du tænkt over, at det samfund og den kultur, som vi er vokset op i, programmerer ubevidste, begrænsende tankemønstre ind i vores sind? Vores identitet, den vi er og vores job i denne verden, er baseret på disse mønstre.

Alt hvad andre har sagt til os i tidens løb, ligger lagret i vores underbevidsthed. Prøv en gang at tænke over hvad dine forældre, søskende, legekammerater, skolekammerater, lærere, chefer, kollegaer, naboer og andre har præget dig med gennem tiden. For slet ikke at tale om politikere, præster, læger, bøger, reklamer, ugeblade, film, internettet, tv, radio og aviser.

Eksempler på fejlagtige, destruktive overbevisninger som forældre, lærere og andre kan indkode i børn:

 • Du kan ikke gøre noget som helst rigtigt
 • Du glemmer altid dine ting alle vegne
 • Du hører aldrig efter
 • Hver gang jeg siger noget til dig, gør du lige præcis det modsatte
 • Hvis du ikke får gode karakterer, vil du ikke blive til noget
 • Hvis du ikke får gode karakterer, vil du aldrig komme til at tjene penge
 • Du er doven
 • Du er kun ude på at skabe problemer
 • Du tænker dig heller aldrig om

Rigtig mange holdninger har vi bare taget til os, uden nogen sinde at stille spørgsmål til dem. Men når vi lever ud fra dem, uden at stille spørgsmål, kommer vi til at leve vores liv som et får, der blindt udlever andres forventninger og meninger om os. Men vi er ikke sat i verden, for at udleve andres forventninger. Vi er sat i verden, for at udleve vores gaver og talenter. Vi er her for at opleve glæde, tilfredshed, succes, fred og positive overraskelser.

Andre menneskers meninger og holdninger er ikke andet end - meninger og holdninger. Det er ikke den ultimative sandhed. Mange er bare forestillinger eller en ud af mange måder at anskue verden på. Men hvis de ikke er gavnlige for os, så er det på tide at få dem renset ud af vores trossytem. Vores trossystem er grundlaget eller udgangspunktet for vores liv. Derfor kan det være sundt ind i mellem at se på sine trossystemer og revurdere dem. Det er ikke alt, som vi er blevet indprentet med, som er negativt, fejlagtigt og destruktivt, men noget af det vil ofte være det, og som voksen kan det være sundt at begynde at rydde op i disse overbevisninger, med et årvågent sind.

Hvad behøver vi at vide om disse begrænsende mentale mønstre?

 1. De begrænsende mønstre i dit sind er individuelle, da de afspejler forventningerne til det særlige miljø, hvor du er vokset op. Forventningerne påvirker dig ubevidst - det vil sige uden om din vågne bevidsthed - som automatiske programmer der ligger dybt i sindet.
 2. Disse tankemønstre, er indprogrammeret på et dybt plan i din underbevidsthed, og de dukker automatisk op når de bliver trigget.
 3. Disse mønstre er selvforstærkende, og de skaber arbejde til sindet. Udfra de grundlæggende fejlagtige overbevisninger, drager sindet nye (fejlagtige) konklusioner. Resultatet er et spindelvæv af fejlagtige tanker, som du identificerer dig med og det er ud fra dem, du lever dit liv.
 4. Disse tanker er løbende blevet en del af dit sind, i løbet af hele dit liv, og bestemte situationer, mennesker eller ting, vil virke som udløsere, der genaktiverer programmerne. Hvis du for eksempel taber en mønt, kan det aktivere alle mønstre der handler om "Du kan ikke gøre noget som helst rigtigt", (fordi du tror det er sandt) og derved forstærke troen på, at det er sandt. Det får dig til at reagere automatisk, udfra dette mønster - du så at sige reagerer i overensstemmelse med mønstret, på trods af at det er fejlagtigt og destruktivt.
 5. Hvis du ønsker at bryde mønstret, er første trin at være opmærksom. Hvad er det i mit liv der ikke fungerer? Hvornår taler min indre stemme fordømmende til mig selv? Og hvad siger den? Når et begrænsende tankemønster dukker op, så prøv at betragte hvordan tankemønstret fungerer, og hvilke oplevelser der aktiverer det. I første omgang, skal du ikke prøve at bekæmpe det, eller prøve at neutralisere det.
 6. En måde at bryde mønstret, er at betragte processen, med en dyb årvågenhed, og derved opnå ny erkendelse. Kraften ved at betragte det bevirker, at din identifikation med dine indlærte, fejlagtige mønstre reduceres, og derved bevæger du dig tilbage til din oprindelige tilstand af sand eksistens, der er kærlighed, accept og enhed med alt.
 7. Når du ser og erkender, hvordan dine ubevidste tankemønstre arbejder, vil den energiforsyning de lever af, gradvist tørre ud, da den energi, der tidligere leverede disse mønstre, nu leverer fremkomsten af dybere dimensioner af årvågenhed i dig. På den måde, vil begrænsende mentale mønstre gradvist miste deres magt og forsvinde. Som et resultat, vil tankearbejdet i sindet, der kan have virket kaotisk på dig før, blive mere og mere gennemsigtigt.
 8. Det vil bevirke, at din vågne bevidsthed og tilstedeværelse, vil begynde at overtage kontrollen af dit sind, og dette vil blive manifesteret i længere og længere perioder med stilhed, fra de fejlagtige mønstre. Det er sådan sindet genvinder sin oprindelige mission. Det vil også medføre, at du vil få lettere ved at få tingene til af fungere og lykkes i dit liv - fordi du nu ikke kæmper mod din underbevidsthed, men sammen med din underbevidsthed.
 9. En anden effektiv metode, til at omprogrammere fejlagtige og destruktive tanke- og handlemønstre, er ved at udrense dem med affirmationer. Det vil blive gennemgået i en kommende artikel.
Kilde

Fra bogen: '3 stages in the evolution of the human spirit: ego – alertness – consciousness' af Frank M. Wanderer
Om forfatteren: Frank M. Wanderer Ph.D er professor i psykologi, bevidstheds forsker og forfatter.
9 Things to Know about the Conditioned Mental Patterns


Udvalgte artikler

Nyhedsbrev

Få besked når der sker noget nyt.

betalingsmuligheder