Artikler til inspiration

Her kan du finde inspiration til at leve mere sundt, til at få mere energi, til at udvikle dig spirituelt eller udvikle dig som menneske og meget mere.


Rodchakraet human design

 
Rodchakraet er kilden til den igangsættende kraft. Rodchakraet får os til at engagere os, udvikle os, og det hjælper os igennem livets sværeste udfordringer. 

Sakralchakraet human design

 
Sakralchakraet er kilde til livets kraft. Det giver os udholdenhed, energi og livskraft til os selv, og det kan få alt omkring os, til at blomstre op og trives. 

Miltchakraet human design

 
Kilden til at have det godt, kommer fra miltchakraet. Når vi er i balance med vores miltchakra, er vi fuldt ud til stede i nuet, og føler os rigtig godt tilpas. 

kærlighed human design

 
Vi lever i Vandmandens tid, og det betyder at vi mennesker, er i gang med en global ændring, fra at være drevet af frygt, til at være drevet af kærlighed.

Solar plexus chakraet human design

 
Alt for ofte, lytter vi mere til vores tanker, end til vores følelser. I Human Design er solar plexus et vigtigt chakra, som man bør lytte opmærksomt til. 

identitetschakraet human design

 
Identitetschakraet virker som et kompas, som viser os hvem vi er, hvor vi er og hvad vi bliver guidet til. Det er et center, der giver forbindelse til sjælen. 

hjertechakra human design Hjertechakraet

 
I hjertechakraet ligger grundlaget for selvtillid. Når vi føler selvtillid og selvværd, kan vi bevæge os gennem livet, med en følelse af at være værdsat. 

human design chakraer

 
Når du kender dine åbne chakraer, ved du præcist, på hvilke områder du er åben og sårbar, over for indflydelse fra andre, og hvordan du kan tackle det bedst. 

human design autentisk ikke-selv

 
Det modsatte af det autentiske jeg, kan man kalde for ikke-selvet. Hvis dit ikke-selv får lov, vil det lede dig ad alle mulige afveje, der fører dig længere og længere bort fra din egen livsvej og lykke, og som i sidste ende giver følelsen af tomhed og meningsløshed.

halschakra human design Halschakraet

 
Halschakraet er centrum for forandring og forvandling, og det regulerer også, om vi gør os bemærket i verden - det kan være på den gode eller den dårlige måde. 

pandechakra human design Pandechakraet

 
Pandechakraet er stedet, hvor vi bearbejder fortiden, forholder os til nuet, og forbereder os på fremtiden. Det kan fange os i tanker, der går endeløst i ring. 

kronechakra human design Kronechakraet

 
Gennem kronechakraet modtager vi information fra det kosmiske bevidsthedsfelt. Det danner et pres, der presser på for at vi skal søge efter mening i livet. 

human design indre autoritet

 
Alle har en indre autoritet, som virker som et indre kompas, der fortæller os, om noget er godt for os, eller ej. Vores indre autoritet er en form for bevidsthed, der går udover hvad vi kan nå frem til med vores tanker i hovedet.

human design De 4 aura typer

 
I Human Design findes der 4 aura typer. Når du kender din aura type, vil du få en større forståelse af hvordan du fungerer bedst, og hvordan du påvirker andre. 

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved