Artikler til inspiration

Her kan du finde inspiration til at leve mere sundt, til at få mere energi, til at udvikle dig spirituelt eller udvikle dig som menneske og meget mere.


skam

 
Skam opstår, når dine grænser bliver brudt indefra - af noget, du har gjort forkert, eller sagt forkert, eller af noget andre har overbevist dig om er forkert.

Skyld og skam

 
Sund skam kan betragtes som en vagtpost, der vender sig indad og holder øje med dig og din adfærd, så du ikke unødigt udfordrer, krænker, eller sårer andre.

frygt

 
Selvom det er vigtigt ikke at lade frygten stoppe dig helt, er det endnu vigtigere at finde måder at arbejde med - og ikke imod - din instinktive frygt.

Skyggearbejde

 
Skyggearbejde er en metode, som du kan bruge, til at blive mere bevidst om dine skjulte evner og talenter, og som kan hjælpe dig til at integrere dem.

projektioner

 
Når vi beundrer - eller tager afstand fra andre mennesker, handler det ofte om projektioner - og hvis man er opmærksom, kan man lære noget om sig selv.

Had

 
Had viser sig, når andre har overskredet dine grænser, men den gør dig også opmærksom på indre problemer, der modarbejder dig og er til fare for dig selv.

sorg

 
De første retningslinjer for at hjælpe et andet menneske i sorg, er ikke at haste ind og forsøge at trække dem ud af sorgen, og ikke at filosofere over døden.

sorg

 
Det er vigtigt at skelne mellem at være fanget i sorg, fordi sorgprocessen endnu ikke er gennemlevet eller at være fanget i sorg, fordi sorgen er fastlåst.

sorg

 
Ved at skabe et alter eller et helligt sted, kan du skabe et fokuspunkt for din sorg og nogle grænser mellem dig og dit tab - uden at blive adskilt fra sorgen.

Sorg

 
Sorg er en kraftfuld følelse, der nemt kan overvælde mennesket - derfor har alle kulturer hellige sorg ritualer, der hjælper til at komme igennem sorgen.

vrede

 
Hvis vrede tackles konstruktivt, kan vrede faktisk give dig den styrke og løsning, du har brug for, til at arbejde dig igennem ekstremt vanskelige situationer.

Sorg

 
Sorg kan vende op og ned på vores liv, og sorg kan udløse et følelsesmæssigt kaos, som gør det næsten umuligt at se nogen fremtid, eller mening med livet.

Apati

 
Apati er mangel på handling, og apati bunder ofte i dårlig samvittighed - tanken om at vi har gjort noget forkert, noget som er frygteligt og utilgiveligt.

frygt

 
Frygt afholder os fra at leve livet fuldt ud. Jo stærkere frygten er, des mere vil den påvirke os. Men man kan lære at blive bedre til at tackle sin frygt.

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved