crocodile

Had signalerer overskridelse af grænser, men den har også en sekundær funktion - den gør dig opmærksom på indre problemer, der modarbejder dig og er til fare for dig.

Had er en af de 5 negative grundfølelser, som afholder os fra at leve livet fuldt ud - hvis vi ikke ved hvordan den skal tackles. Det er vigtigt at indskyde, at ingen følelser er negative i sig selv - de er alle nødvendige og har et formål.

Selvom menneskehedens udtryk for had har forårsaget uforløste lidelser gennem historien, er had faktisk en nødvendig og værdig følelse - men kun hvis man ved, hvordan man bruger den konstruktivt.

Had opstår af meget vigtige grunde, og når dit had opstår, er du nødt til at forstå, hvad der foregår.

Had er ikke blot modvilje, der får dig til at adskille dig fra en anden person. Had er heller ikke angst, hvor du intuitivt mærker en anden persons forkerte eller truende intentioner.

Nej, had er en intens opblussen af afsky og vrede - der betyder, at du har at gøre med grænseoverskridelser og næsten fuldstændigt har mistet din følelse af centrering og balance.

Når du hader, har du ikke bare identificeret en forskel - du har hidset dig selv op til en aggressiv tilstand.

Psykologer har fundet ud af, at når du hader, er det et signal på et alvorligt problem - ikke i verden omkring dig eller i de mennesker (eller idéer), du hader - men i de skyggefulde områder af din egen psyke.

Det er her, behovet for bevidst mådehold kommer ind, for hvis du ved, hvad had siger om dig, kan du bruge dit had, til at lave kraftfulde ændringer i dit liv.

Værdsættelse og afgiftning af dit had

Skygge arbejde er en specifik metode, du kan bruge til at forstå og arbejde med dit had, så det ikke er til hinder for dig eller andre.

Had opstår når der er skygger - ting i dig selv, du ikke kan acceptere, og derfor dæmoniserer i andre. Skyggearbejde hjælper dig til at afgifte og integrere dette materiale, så det ikke længere aktiverer dit hadeprogram.

De centrale spørgsmål: Hvad bliver trigget i min skygge? Hvad skal heales?

Hvis du kan gribe dit had og bruge din fulde opmærksomhed til at betragte det, kan du bruge dets intensitet til at lære forbløffende ting om dig selv, din adfærd og adfærden for dit hadefulde mål.

Had er ikke blot modvilje, som går væk, når du fjerner dig fra folk, der opfører sig forkert - og det er ikke angst, der vil forsvinde, når du kommer væk fra den skræmmende situation.

Nej, had er et fokuseret angreb på et andet menneske (eller gruppe af mennesker, hvis hadet for eksempel er racisme eller homofobi).

Når vi føler det raseri og den afsky, der opstår med hadet, indser vi kun sjældent, at vi faktisk bliver givet den styrke, vi har brug for, til endelig at få gjort vores skyggearbejde. I stedet mener vi, at vores raseri giver os en ret til at udspy vores had og fylde verden med ubehagelighed, vold og fortvivlelse. Det er trist, men det sker hver dag, fordi de færreste mennesker ved, hvordan man arbejder konstruktivt med sine følelser.

Udtryk for had kan fuldstændig ødelægge den, der er genstand for had - og det er en frygtelig skam, for hvis du ikke er opmærksom på dit had, dine øgenavne, og din smålighed, vil du ikke være i stand til at opdage de måder, hvorpå du selv er blevet reduceret. Hvis du ikke kan være i kontakt med dit had, på en bevidst og konstruktiv måde, vil du ikke kunne integrere de undertrykte og tabte dele af dig selv.

Budskabet i had

Når vi virkelig hader nogen, hvorfor bevæger vi os så ikke bare videre og lever vores eget liv? Hvorfor forbliver vi så massivt involveret - med angreb og øgenavne og endeløse anklager? Hvorfor kan vi ikke bare give slip? Hvorfor skal vi oprette grupper og bevægelser for at intensivere vores had? Hvorfor klistrer hadet os som parasitter til objektet for vores had? Had kan blive til en bizar form for besættelse, trang til engagement og overinvolvering.

Had (og vrede), knytter os til det vi ikke bryder os om. Det fastlåser os i en uønsket og ulykkelig situation. Vrede og had er den stærkeste tilknytning der findes. Den er stærkere end kærlighed, og stærkere end blodets bånd.

Når vi udtrykker had, narrer vi os selv til at tro, at vi er helt adskilt fra målet for vores had - at vi på ingen måde er som dem, at vi er stærkere, sandere, bedre og mere retfærdige. Hvis dette var tilfældet, ville vi have passende grænser og evnen til at behandle folk med respekt. Men det gør vi ikke.

Vrede, had og foragt opstår ikke når vi føler os stærke og hele. Nej, det opstår, når vores selvopfattelse og stabilitet er hærget af intense, indre problemer. 

Hvis vi kan kanalisere hadet konstruktivt, i stedet for at lade det gå ud over andre, kan vi øjeblikkeligt rekonstruere vores grænser, bevidst fokusere på os selv og udføre fantastisk skyggearbejde - hvor vi genopretter og healer os selv. 

Hvis vi nægter at tage ansvar for vores skyggesider, vil vi i stedet finde andre mennesker, som vi projicerer vores skyggesider over på, i form af had.

Problemet er, at når vi projicerer vores had over på andre, er vi ikke i stand til at fokusere på det vigtige, til at beskytte os selv, gendanne vores grænser, identificere det, der vakte vores had, og behandle andre med respekt.

Når vi bruger vores had til at projicere vores skyggemateriale over på andre, mister vi vores integritet, vores empati og vores sociale intelligens.

Hvis du kan lære at fange dig selv, før du vender dit had udad, vil du være i stand til at integrere din skyggeside. Du er alle ting - og integreringsprocessen er en proces til at huske hele dit selv og bringe bevidst fred til alle dine følelser, til alle dine tendenser, og til alle dine evner. Når had opstår, er det et signal fra en vågen, indre del af dig: Her er de ting, jeg ikke kan erkende endnu. Her er et punkt hvor jeg fuldstændig har mistet en del af mig selv.

Kilde

Embracing your hatred and saving the world af Karla McLaren

 
 

Flere artikler om had:

krokodille lille

Had - brug det konstruktivt

Had viser at du har at gøre med grænseoverskridelser og næsten fuldstændigt har mistet din følelse af centrering og balance.

Læs Had - brug det konstruktivt

tiger lille

Kærlighed, had og projektioner

Når vi beundrer andre mennesker, projicerer vi ofte vores bedste sider over på dem - vi lader dem besidde vores talent,vores skønhed og vores lys.

Læs Kærlighed, had og projektioner

skygge lille

Skyggearbejde - bliv mere hel

Sådan bliver du bevidst om dine skjulte evner og talenter, så du kan integrere dem og blive mere hel.

Læs Skyggearbejde - bliv mere hel

Artikler om de 5 negative grundfølelser:

lightning lille

# 1. Bliv ven med din vrede

Enhver form for vrede er dybest set udtryk for, at vi forholder os til noget, vi finder uretfærdigt. Men hvordan udtrykker man sin vrede konstruktivt, uden selv at blive uretfærdig?

Læs Bliv ven med din vrede

krokodille lille

# 2. Had - brug det konstruktivt

Had viser at du har at gøre med grænseoverskridelser og næsten fuldstændigt har mistet din følelse af centrering og balance.

Læs Had - brug det konstruktivt

rafting lille

# 3. Når frygt står i vejen

Frygt afholder os fra at leve livet fuldt ud. Jo stærkere frygten er, des mere vil den påvirke os. Men man kan lære at blive bedre til at tackle sin frygt.

Læs Når frygt står i vejen

# 4. Sorg tager tid

Sorg kommer når vi føler en kærlighed som vi ikke kan give videre. Vi sørger over at have mistet, over ikke at skulle opleve det mistede igen. Alle mennesker bliver udsat for sorger i løbet at deres liv.

Læs Sorg tager tid

ice lille

# 5. Apati og hvordan den overvindes

Apati bunder ofte i skyld og skam, som er tanken om at vi har gjort noget forkert, noget som er frygteligt og utilgiveligt. Læs hvordan du giver slip på din skyldfølelse og kommer videre.

Læs Apati og hvordan den overvindes

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright 2001-2019 www.annettaagot.dk. All Rights Reserved