rafting

Frygt er en af de 5 negative grundfølelser, som afholder os fra at leve livet fuldt ud - hvis vi ikke ved hvordan den skal tackles.

Det er vigtigt at indskyde, at ingen følelser er negative i sig selv - de er alle nødvendige og har et formål.

Frygt findes i forskellige styrker; fra beklemmelse, nervøsitet, anspændelse og angst til frygt. Jo stærkere frygten er, des mere vil den påvirke os.

Almindelige overbevisninger der grunder i frygt
 • Jeg er bange for at mislykkes.
 • Jeg er bange for at jeg vil blive afvist.
 • Jeg er bange for at miste

Modgiften mod frygt er selvtillid

Selvtillid betyder at have tillid til sig selv, tillid til at man kan. Selvtillid er troen på, at du kan noget. Selvtillid er en sammensætning af både handling og kunnen. Selvtillid giver ofte resultater der både kan ses og måles.

Selvtillid opbygger du ved at handle og gøre noget.

Du kan styrke din selvtillid ved at overvinde frygt, men uden at være dumdristig.

Når vi føler os bange, er vi ikke selvsikre. Frygt kapper vores evne til at tænke klart og konstruktivt. Når vi føler frygt, føler vi os som regel også pressede.

Selvtillid kommer ved at mærke vores frygt, for hvad det end er, vi ønsker at gøre, og at gøre det alligevel. Hver gang vi gør noget, som vi har været bange for at gøre, uanset hvor lille en ting det handler om, opbygger vi vores selvtillid.

Brug et øjeblik på at tænke på disse spørgsmål

 • Hvad er du bange for at gøre lige nu?
 • Hvad ville du gøre, hvis du var sikker på, at det ville lykkes?
 • Hvad ville du gøre, hvis du ikke følte nogen form for frygt?

Beslut dig for, at frygt ikke længere skal være det, der bremser dig. Føl din frygt, men gør det alligevel. Det er ikke vigtigt, om det lykkes for dig. Det eneste der betyder noget, er at du overvinder din frygt og forsøger at gøre det, så godt som muligt.

Alt for ofte kritiserer vi os selv, når vi ikke lykkes. En af grundstenene til selvtillid, er ikke at dømme sig selv. Se i stedet for på det du gjorde, og respekter dig selv, for at have været modig nok til at forsøge. Det er det, der virkelig tæller! En masse af de ting, vi gør, lykkes ikke. Og hvad så? Hellere fejle i forsøget end slet ikke at have prøvet.

rafting2

Når frygt holder dig tilbage - Spørg dig selv
 • Hvad har jeg brug for at vide/høre/tro på, for at jeg kan føle mig tryg?
 • Hvad kan jeg selv gøre for at opfylde mit behov for tryghed?
 • Hvad vil jeg vælge at gøre?
 • Hvornår og hvordan?

Grundstrategi til at overvinde frygt

 • Forbered dig, indsaml information og øv dig i det du skal.
 • Brug dit kropssprog: ret ryggen og understreg dine intentioner med store armbevægelser.
 • Træk vejret dybt, helt ned i maven. Forestil dig at for hver indånding, indånder du kraft og styrke.
 • Træk vejret ind gennem næsen, mens du tæller til 7, hold vejret, mens du tæller til 7, og pust ud gennem munden, mens du tæller til 7. Hold vejret mens du tæller til 7. Dette er en runde. Gentag i alt 7 runder, og du vil mærke hvordan dit stressniveau falder markant hver gang, du udfører øvelsen.
 
 

Flere artikler om frygt:

rafting lille

Når frygt står i vejen

Frygt afholder os fra at leve livet fuldt ud. Jo stærkere frygten er, des mere vil den påvirke os. Men man kan lære at blive bedre til at tackle sin frygt.

Læs Når frygt står i vejen

paragliding lille

Kan frygt være positivt?

Frygt opstår for at gøre dig opmærksom på forandring, nyheder, eller mulige farer.Frygt eren beskyttende mekanisme, der ved at du ikke er tilstrækkeligt forberedt, på det næste, der kommer.

Læs Kan frygt være positivt?

klatre lille

Bliv ven med din frygt

Selvom det er vigtigt ikke at lade frygten stoppe dig helt, er det endnu vigtigere at finde måder at arbejde med - og ikke imod - den instinktive klarhed som din frygt bringer til dig.

Læs Bliv ven med din frygt

Artikler om de 5 negative grundfølelser:

lightning lille

# 1. Bliv ven med din vrede

Enhver form for vrede er dybest set udtryk for, at vi forholder os til noget, vi finder uretfærdigt. Men hvordan udtrykker man sin vrede konstruktivt, uden selv at blive uretfærdig?

Læs Bliv ven med din vrede

krokodille lille

# 2. Had - brug det konstruktivt

Had viser at du har at gøre med grænseoverskridelser og næsten fuldstændigt har mistet din følelse af centrering og balance.

Læs Had - brug det konstruktivt

rafting lille

# 3. Når frygt står i vejen

Frygt afholder os fra at leve livet fuldt ud. Jo stærkere frygten er, des mere vil den påvirke os. Men man kan lære at blive bedre til at tackle sin frygt.

Læs Når frygt står i vejen

# 4. Sorg tager tid

Sorg kommer når vi føler en kærlighed som vi ikke kan give videre. Vi sørger over at have mistet, over ikke at skulle opleve det mistede igen. Alle mennesker bliver udsat for sorger i løbet at deres liv.

Læs Sorg tager tid

ice lille

# 5. Apati og hvordan den overvindes

Apati bunder ofte i skyld og skam, som er tanken om at vi har gjort noget forkert, noget som er frygteligt og utilgiveligt. Læs hvordan du giver slip på din skyldfølelse og kommer videre.

Læs Apati og hvordan den overvindes

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved