girl 1562025 1920

Jo mere du husker, sanser og forbinder dig med din sjæl, des mere vil dens vibration manifestere sig ned igennem dit jeg og din krop i dine daglige gøremål.

Det første trin mod at skabe et varigt forhold til din sjæl er at indse, at du har en! Det er ikke din teoretiske tro, der gælder, når vi taler om at leve med sjælen i hverdagen. Her taler vi om nærkontakt af tredje grad. Verden ville se helt anderledes ud, hvis vi mennesker huskede at tage sjælen med os ind i dagliglivets trængsel og travlhed. Da ville der uafbrudt ske ægte møder mellem ægte mennesker.

At tage sjælen med sig vil sige at tage det indre med sig og derefter lade det, man siger, viser og handler i det ydre, blive gennemtrængt af den, man virkelig er. For det er jo det indre, som afgør, hvem man virkelig er. Eller?

Hvad forhindrer det?

I vores verden er det almindeligt, at mennesker føler, at de ikke kan være sig selv og ikke vise, hvad de tænker, føler, mener, ønsker osv.

Det er denne afstand mellem den indre sjælelige tilstand og det, som vises i det ydre, der forhindrer sjælen i at være med i din hverdag. Et andet navn for det er god gammeldags falskhed eller, som det også kaldes, dobbeltmoral.

Man kan selvfølgelig argumentere for, at den ydre verden er for hård og krævende - med for mange mennesker, som er styret af deres ego - til, at du kan udstille din sårbare sjæl. Men den tanke bider sig selv i halen af to grunde.

Den første er, at hvis du ikke bryder dig om en sjælløs verden, er det dit ansvar at tage din sjæl med dig ind i hverdagen. Den anden fejlslutning er, at ”sjælen er sart og sårbar”. Det er jeget, som er sart og sårbart og bange og usikkert. Sjælen kan klare hvad som helst. Hvordan tror du ellers, den havde haft mod til at rejse herned på jorden som et menneske?

Sandt nok er sjælen åben og fuld af kærlighed og medfølelse, men det gør den ikke sårbar, det gør den uendeligt stærk og kraftfuld. Det er jeget, som er bange for kærlighed og sårbarhed, fordi det frygter ikke at blive elsket/elske nok.

Sjælen har det nemmere, den græder og smiler og danser og elsker og fødes og dør som menneske med samme usvigelige overbevisning om sin egen værdi og hellighed.

Den ydre verdens kraft

Men hvordan kan man så få kontakt til sjælen i hverdagen? Ikke mange af os har fået at vide, at det er det vigtigste i livet. Eller at det at leve spirituelt slet og ret er at tage sjælen med sig i det daglige liv.

Mange prøver at isolere sig for at få lidt tid til sjælen i ensom stilhed. Andre prøver at overkomme alt det materielle og nødvendige arbejde først, så de kan få tid til deres indre senere. Men uheldigvis står der altid nye opgaver i kø. 

Hvis du ønsker at leve et sjælfuldt liv, må du tage sjælen med ind i dine daglige gøremål. Det begynder med erkendelsen af, at du er en sjæl, som har taget en menneskelig identitet. Ikke et jeg, som en gang imellem har kontakt til en åndelig øresnegl.

Hvis du ved, at du har en sjæl, betyder det, at du har en vis anelse om forskellen på dit ego og din sjæl. Det er både sandt og nødvendigt, at egoet en gang imellem må skjules for den ydre verden. Så hvis du klager over, at verden ikke giver dig plads til at være dig selv, er det altid dit ego, som klager!

love 1536226 1920

”Hvad ville din sjæl sige i denne situation?” Lad dine ord komme mere og mere i overensstemmelse med, hvad du faktisk oplever i den indre verden.

At huske sin sjæl er næsten som at huske på og holde fast i sin gamle personlighed og virkelighed, når man rejser i et ukendt land i længere tid. Du ved, at du egentlig stammer fra en anden kultur og til hverdag gør tingene lidt anderledes, men den virkelighed, du er omgivet af 24 timer i døgnet, får din hjemlige verden til at virke lidt fjern og drømmeagtig. 

Det siger lidt om, hvor fantastisk stærk den kraft er, som tryllebinder os til den ydre virkelighed.

Præcis det samme sker med sjælen, når den er på rejse i menneskenes verden. Den vigtigste opgave for enhver spirituelt søgende, er at erindre og bevare sjælens essens og virkelighed, mens han/hun er til stede og bevæger sig igennem denne verdens magnetfelt af her-og-nu-manifestationer. 

Det gør det ekstra spændende, at din sjæl forandrer sig gennem de erfaringer, den får sammen med dit jeg. Ligesom din gamle personlighed vil ændres gennem et længere møde med en ny og anderledes kultur.

Eftersom vi har unikke sjæle og personligheder, bliver vejen til åndelig klarhed forskellig for hver enkelt. Men det gælder for os alle, at åndelig opvågning sker ved, at vi husker stadigt mere af vores sjælelige essens og natur.

Vi kan gøre dette i tilfældige ryk og spring, eller vi kan bruge en plan og en metode. Det følgende er en mulig metode, hvor man bruger sin tænkeevne og dét at være bevidst fokuseret til at søge stadigt dybere ind i arbejdet med at huske og omfavne sin sjæl i hverdagen.

(For de, der er vant til at tænke i energiflow og chakraer, vil der være en sammenhæng mellem energistrømmen fra kronechakraet til rodchakraet og den følgende metode.)

1At være

Første trin er at huske på, at du er en sjæl. Det er det eneste, du behøver at gøre, indtil det bliver en selvfølge. Se hvor stor forskel det gør, når du er så gennemsyret af erkendelsen af, at du er en sjæl, at den altid er med dig.

Jeg mener ikke, at du resten af livet uafbrudt skal gå og tænke på, at du er et spirituelt energivæsen, som kaldes en sjæl. Men mind dig selv om det så ofte, at det bliver en del af din hverdagsbevidsthed.

 

2At se

Andet trin er at se på verden gennem sjælens øjne. Selvfølgelig skal du også bruge dine fysiske øjne, det er jo dem, sjælen har adgang til. Men fordi du er en sjæl (jf. trin 1), kan du også betragte verden som en sjæl.

Spørg dig selv: Hvordan ville sjælen se på dette? Jeget bliver let fanget i tingenes form og fremtræden, men sjælen ser bag om det tilsyneladende og ind til essensen. Når sjælen ser på verden, observerer og overvejer den alt det, der fanger dens opmærksomhed, men den hverken dømmer eller tager afstand fra det.

3At dele

Tredje trin er mere krævende og udfordrende. Nu er du ikke længere bare observatør af dig selv og verden omkring dig. Du skal nu begynde at dele dine oplevelser med andre. Det sker ved, at du sætter ord på dine tanker og oplevelser, indre såvel som ydre, og deler dem med verden. Ha' to tanker i baghovedet, når du taler.

Den første er: Ville sjælen i det hele taget bryde sig om at sige og lytte til disse ord, eller er de meningsløse?

Den anden er: Hvad ville sjælen sige i denne situation?

Lad din stemme komme mere og mere i samklang med din sjæl, så dine ord altid stemmer overens med, hvad du faktisk oplever i den indre verden. På dette trin lærer du (jeget) at skabe i samarbejde med din sjæl. Din sjæl har måske ikke en dagsorden eller noget specielt, den vil opnå, men den bærer på en dyb sandhed - som er dig - som du nu lærer at holde fast i og lade ligge som en undertone i alt, hvad dit jeg siger og hører.

4At rumme

Fjerde trin er at lægge mærke til, at din sjæl ikke lukker noget ude. Den rummer alle oplevelser, skabninger og hændelser. Dit jeg kan stadig have glæde af at betragte visse skabninger og oplevelser som uønskede og irriterende, men når du føler efter med din sjæl, vil du kunne rumme dem, i stedet for at fornægte dem eller skubbe dem væk. Når der først er sket noget, er det meningsløst at fornægte det. Sjælen vil altid opleve det skete som en gave, der giver den nye erfaringer om sig selv.

Et andet ord for kærlighed er åbenhed - ”Hvor der er hjerterum, er der husrum”. Sjælens kærlighed drejer sig ikke om den individualiserede udgave, som jeget har så megen glæde (og indimellem smerte) af. Den drejer sig om åbenhed og det at kunne nære positive følelser i sit indre, over for alt i den ydre verden. Af og til, når du overmandes af jegets fortvivlelse, modstand, aggressioner eller andre af de plagsomme følelsesvarianter, mærk da efter i dit indre, hvad sjælen egentlig føler i denne situation. Du vil blive forbavset - både over, hvor åben du i virkeligheden er, og over, hvor meget ubehag der forsvinder, når du lytter med dit hjerte til sjælens klang. Når du fylder dig selv helt på dette trin, føler du kærlighed på det personlige plan og samtidig som en vedvarende tilstand.

5At handle

Femte trin er afgørende. Nu har du lyttet meget til din sjæls stemme i mange forskellige situationer. Denne evne til at lytte til en større helhed end den impuls, som driver dig i øjeblikket, er nødvendig, hvis du ønsker at handle i samklang med din sjæls vilje. Sagt på en anden måde: Din sjæl har ikke så mange specifikke ønsker. Den vil ikke have det ene eller det andet, men den har en meget stærk følelse af, hvem den er. Denne følelse viser sig som en intension. Det er et dybt ønske, som ikke udspringer af, hvor man vil hen, men af, hvem man er.

Når jeget, som har det, vi kalder vilje, og som kan handle i den ydre verden, lytter til denne undertone af sjælens natur, vil det efterhånden ikke ønske at gøre noget, som strider imod sjælens natur. Du vil tro, at der er lidt snyd med i spillet, men sjælen er som sagt åben. Derfor er den med på legen, uanset hvad jeget finder på. Sjælens eneste betingelse er, at dens natur og essens flyder gennem jeget og kroppen. Men du må altid være tro mod dig selv i dine handlinger. Med dette mener jeg, at du skal være sand både mod dit jeg og din sjæl. Kunsten er ikke at øve vold mod hverken den ene eller den anden, men tværtimod at forstå, hvordan din sjæl kan lede dig mod fuldbyrdelsen af dit jegs ønsker, når du har åbnet dit hjerte for dens natur og sande væsen.

6At glædes

Sjette trin siges at være en af de ypperste erfaringsgaver, man kan modtage gennem sine rejser i denne fysiske verden. Det er følelsen af ren glæde (blis). Når jegets og kroppens lystprincip udfoldes i harmoni med sjælens åbne tilstand af velsignet fryd, bliver der feststemning.

Jeget alene kan føle stor glæde på dette trin, men ekstasen har tendens til at blive kortvarig eller helt udeblive, fordi man er kørt fast i alt det, man begærer, men ikke får. Ved at erfare den dybe fysiske tilstand af glæde og ubetinget evne til nydelse udvider sjælen sit spektrum af oplevelse og erkendelse meget kraftigt.

7Enhed

Syvende trin indeholder oplevelsen af, at din sjæl er fuldstændigt inkarneret i det fysiske. Der er ikke længere nogen afstand mellem din krop, dit jeg og din sjæl. De er blevet til en ny enhed, næsten som et kinderæg eller en hellig treenighed. Nordmænd siger, at ”alle gode ting er tre”, men jeg overlader til dig at vurdere, præcis hvor godt det er, når du kommer dertil. Jeg vil meget gerne høre, hvad du da har at sige.

Jeg har beskrevet dette, som om det er en vej, men i virkeligheden er det en cirkel, hvor du står i centrum. Jo mere du husker, sanser og forbinder dig med din sjæl, des mere vil dens vibration manifestere sig ned igennem dit jeg og din krop. Det er ikke sådan, at det, du søger, ligger bag de syv have, og at du skal klatre over egoets bjerge og ned i dets dale. Du kan blot koncentrere dig om at huske din sjæl, og pludselig har du syvmilestøvler på og suser frem over de syv have, indtil du lander fnuglet i dit drømmeslot.

Kilde

Artiklen er skrevet af Per Henrik Gullfoss er astrolog, forfatter og redaktør på Harmoni, www.magasinetharmoni.no. Henv.: tlf. +47 95 44 37 50, email: gullfoss snabela hebb.no

Du kan finde bøger af Per Henrik Gullfoss på Per Henrik Gullfoss' egen hjemmeside.

Artiklen stammer fra Nyt Aspekt & Guiden januar-marts 2013.

 
 

Måske vil du også finde disse artikler interessante:

Hjælp fra den spirituelle verden, med englekort, orakelkort og tarot

Denne artikel handler om orakelkort - hvilke kortsæt har jeg i oraklet og kan man bevise videnskabeligt, at det ikke er tilfældigt, hvilket kort man trækker.

Læs Hjælp fra den spirituelle verden, med englekort, orakelkort og tarot

girl 1562025 1920 lille

Sjælskontakt i hverdagen

Jo mere du husker, sanser og forbinder dig med din sjæl, des mere vil dens vibration manifestere sig ned igennem dit jeg og din krop i dine daglige gøremål.

Læs Sjælskontakt i hverdagen

intuition lille

10 ting intuitive mennesker gør anderledes

Vores intuition er der altid, uanset om vi er bevidste om den eller ej. Men kan vi høre den indre stemme? Er vi opmærksomme? Eller lever vi et liv, der spærrer vejen til vores intuition? Hvis du vil styrke din intuition, kan du gøre disse ting mere bevidst i dit liv.

Læs 10 ting intuitive mennesker gør anderledes

planet lille

Der sker noget ekstraordinært i verden

De fleste af os har ikke helt indset, at der sker noget ekstraordinært. I denne artikel vil jeg beskrive 8 tegn på den forandring der sker i verden nu.

Læs Der sker noget ekstraordinært i verden

plants 1 lille

6 forskelle mellem religion og spiritualitet

At fortælle folk at du er spirituel - men ikke religiøs - kan blive mødt med forvirring. Og hvis du selv føler du mangler ord, til at forklare forskellen tydeligt, er du ikke ene om den følelse. Her en liste over 6 ting jeg mener adskiller spiritualitet fra religion.

Læs 6 forskelle mellem religion og spiritualitet

buddha lille2

Sådan genkender du en autentisk spirituel lærer

Der er rigtig mange mennesker der tilbyder spirituel og alternativ undervisning og /eller behandling - men kvaliteten er blandet, og det kan være svært at vurdere, hvad der er godt. Her er 14 spørgsmål du kan tænke over, for at blive mere afklaret omkring hvilke kriterier du lægger vægt på, i forhold til god kvalitet.

Læs Sådan genkender du en autentisk spirituel lærer

fantasy lille

Test dine clairvoyante evner

I øvelserne kan du teste dig selv for tre ud af de fire klassiske ESP-evner. Der er syv simple øvelser. I en øvelse kan du prøve, om du ved tankens kraft kan få computeren til at vise et billede, hver gang den vender et kort.

Læs Test dine clairvoyante evner

intuition lille

Styrk din intuition i dagligdagen

Ønsker du en bedre kontakt til dine intuitive evner? Her er en række forslag, til hvordan du kan styrke din intuition i dagligdagen.

Læs Styrk din intuition i dagligdagen

Inkarnerede Engle og stjernemennesker

Har du nogensinde tænkt på, om du er et englemenneske eller et stjernemenneske? Ved du hvad forskellen er? I denne artikel får du de 5 tegn, der indikerer om du er det ene eller det andet.

Læs Inkarnerede engle og stjernemennesker

hereafter

5 film om spirituelle evner

Her er fem film jeg anbefaler. Her er både uhygge, humor og drama - men alle 5 film handler om mennesker med spirituelle evner.

Læs 5 film om spirituelle evner

candle lille

Tanker og følelser påvirker den fysiske verden

Denne artikel beskriver 8 videnskabelige forsøg, der viser hvordan tanker, følelser og bevidsthed, påvirker vores fysiske, materielle verden.

Læs Tanker og følelser påvirker den fysiske verden

lotus lille

5 Forhindringer på den spirituelle vej

I dag har vi fantastiske muligheder for at udvikle os spirituelt - men samtidig er der mange ting der virker distraherende, og som kan lokke os væk fra den spirituelle sti, hvis vi ikke er opmærksomme på dem.

Læs 5 Forhindringer på den spirituelle vej

universe lille

3 faser i udviklingen af den menneskelige ånd

Udviklingen af den menneskelige ånd begynder med egoet eller "mig" og ender i det frie rum af bevidsthed.

Læs 3 faser i udviklingen af den menneskelige ånd

fingerlille

7 effektive metoder der styrker din spirituelle bevidsthed

De store religioner har nogle effektive og gennemprøvede spirituelle redskaber tilfælles, og i dag bliver de underbygget af videnskaben, i at de virker.

Læs 7 effektive metoder der styrker din spirituelle bevidsthed

woman2 lille

12 måder til at få adgang til alternative virkeligheder

Hele vores liv er et kapløb, hvor vi jager efter vores ønsker og uopfyldte drømme. De dybere dimensioner er altid til stede i vores liv, men vi mister kontakten med dem på grund af vores manglende årvågenhed.

Læs 12 måder til at få adgang til alternative virkeligheder

silent lille

Ryd op med Feng Shui

Det er vigtigt at have et hjem som du føler dig godt tilpas i. Har du nemt ved at finde dine ting? Ved du hvad du har, hvor mange og hvor det er? Kan du slappe af i dit hjem? Er dit hjem en tryghedsbase, der giver dig ro og lader din energi op?

Læs Ryd op med Feng Shui

droem4

Klare drømme - kan du styre hvad der sker i dine drømme?

Når du klardrømmer er du bevidst om at du drømmer, og du kan styre hvad du gør i dine drømme. Du kan for eksempel kommunikere med din sjæl, finde løsninger på problemer eller heale dig selv.

Læs Klare drømme - kan du styre hvad der sker i dine drømme?

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved