Efterårsjævndøgn

Efterårsjævndøgn er omkring d. 23. september. Det er anden gang i løbet af året, hvor dag og nat er lige lange.
Efterårsjævndøgn repræsenterer et vendepunkt. Fra denne dag og fremover vil nætterne være længere end dagene, indtil forårsjævndøgnet kommer, om seks måneders tid.

De næste seks måneder i mørkets energi, kan være en tid med stor rigdom, vækst og indre udforskning.
Hvor forårsjævndøgn er et godt tidspunkt til at lancere nye planer og projekter, der involverer arbejde i den ydre verden, er efterårsjævndøgn et godt tidspunkt til at sætte nye mål, der involverer det indre arbejde og indre udforskning.

 

Forår
Sommer
Efterår
Vinter
Øst Syd Vest Nord
Kl. 6:00 Kl. 12:00 Kl. 18:00 Kl. 24:00
Luft Ild Vand Jord
Fremtid Nuet Fortid Tidløs
Ideer Handlingeroo Udholdende Afslutningoo
Tænke Beslutte Føle Være
Sindet Viljestyrke Følelser Krop
Knopper Blomster Frugter Frø
Barn Ungdom Midaldrendeoo Ældre
Åndedrætoo Varme Væsker Mad

 

Nu er et godt tidspunkt, til at bruge lidt tid, til at sætte nye mål for det 'indre' arbejde. Det er også et godt tidspunkt til at studere og lære – da det også er en indre proces (det giver mening, at det nye skoleår begynder omkring dette tidspunkt).

I følge medicinhjulet bevæger vi os nu fra ildelementet til vandelementet. Dette kan betyde at man løber tør for energi og entusiasme med sine planer. Men det er ildens natur. Den har tendens til at brænde ud, og har brug for at komme videre. Ildmennesker har ofte problemer med at fastholde deres kurs. Ildmennesker har brug for nyt brændstof og for at komme videre, og så bliver målet ofte kasseret.

Hvis vi stadig ønsker at nå vores mål, kan vi på denne tid af året trække på styrken og den ubarmhjertige vedholdenhed hos vand. Tænk på den måde som vand ihærdigt skaber formidable resultater – for eksempel den måde bølgerne gradvist ændrer en kystlinje, den måde en gletsjer skærer gennem en dal, den måde vandets nedfrysning og optøning i sidste ende vil splintre klipper og den måde en flod, altid finder en vej rundt om forhindringer.

Hvis du ønsker at udforske mørket shamanistisk, så vil Muldvarp, Flagermus, Ugle, Natsværmer og Den Sorte Panter været til stor hjælp, sammen med dit eget kraftdyr. Krage og Ravn ved også meget om den skjulte side af tingene, selv om de ikke er aktive natdyr. Du kan arbejde med dem gennem shamanistiske rejser.

De mørke nætter er ikke over os endnu. Efterårsjævndøgnet er kun et vendepunkt. Det betyder at det nu er tid til at gøre sig klar. Det er en tid til at gøre status.
Hvad skal vi give slip på eller løse for at blive klar til vinteren?
Det er en tid til at gøre det godt igen; rede eventuelle uløste tvister ud; til at få tingene i orden; og til at bringe sin økonomi på plads.

Efterårsjævndøgn

Jævndøgn opdeler året i to halvdele. De seks måneder fra forår til efterårs-jævndøgn er en tid, hvor lys og sol-energi er stærkest.
De seks måneder vi nu er på vej ind i, er en tid hvor mørkets og jordens energier er stærkest. Nu begynder vi på en nedstigning ned i mørket.
- Hvis du synes at dette lyder dystert, så er denne artikel lige noget for dig! For denne artikel handler om en anden måde at opfatte mørket, og er skrevet for at hjælpe til, at vi genvinder vores hellige forhold til dette mørke.

Lys og mørke i religion og tro

Siden opståelsen af de patriarkalske, hierarkiske og himmelske religioner, er mørket blevet portrætteret i et negativt lys – og det samme gælder for de ting, som vi forbinder med mørke; som for eksempel jord-energi, underverdenen og det feminine. I kristendommen for eksempel, er Kristus altid forbundet med lyset:

Atter talte Jesus til dem og sagde: "Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys." (Joh 8:12).
Gud er også lys: "Gud er lys, og der er intet mørke i ham." (1. Johs 1: 5)
På samme måde i Det Gamle Testamente: "Du lader min lampe lyse, Herre, min Gud spreder lys i mit mørke." (Salme 18:29)
For blot at nævne nogle få eksempler.

Hinduisme og taoisme har et mere afbalanceret syn, og værdsætter mørket som en del af det store hele. Disse to religioner har tydelige shamanistiske rødder og påvirkninger.

Men de fleste religioner taler om "oplysning". De forherliger lyset, på bekostning af mørket, og denne ide har mange mennesker i de alternative kredse i den "ny tidsalder" taget helhjertet til sig. Man taler om at mennesker er lysbærere, kanaliserer lys, visualiserer lys, og så videre.

Efterårsjævndøgn

Shamanismen har altid favnet og forstået den sande natur af mørket. Shamaner arbejder med mørket. Shamanistiske rejser udføres ofte med bind for øjnene. I mange stammesamfund, bliver shamanistiske ritualer og ceremonier altid udført efter solnedgang, og varer hele natten.

Nogle af de tidligste beviser for praktisering af shamanisme kommer fra hulemalerier, hvor nogle er mere end 35.000 år gamle. Disse malerier befinder sig dybt inde i grotter, hvor man bevidst har malet dem på steder med fuldstændigt og totalt mørke. 

Mørket giver mulighed for at se den virkelighed, der ligger under overfladen

For shamaner, giver mørket - fordi det lukker af for vores syn af den ydre verden - faktisk mulighed for at vi kan 'se' den virkelighed, der ligger under overfladen. Fysikeren David Bohm (som regnes for en af de største fysikere i det 20. århundrede) sagde, at der er to niveauer af virkeligheden.

Den overfladiske virkelighed, som vi lever i det meste af tiden, kalder han "eksplicit" virkelighed (betyder tydelig eller konkret). Bag den eksplicitte virkelighed, siger Bohn, ligger der en dybere virkelighed, som han kalder "implicit' (betyder underforstået), hvor alting er forbundet med hinanden.

Shamaner har vidst dette i titusindvis af år. Toltec-shamanerne i det centrale Mexico for eksempel, kalder det implicitte for det "tonale", og det eksplicitte for det "naguale". Shamaner verden over har lignende begreber; det er et centralt begreb i shamanisme.

Lyset, og synet af den ydre verden, har en tendens til at holde os fokuseret på denne overflade-virkelighed.

Når vi giver slip på lyset og det ydre syn, hjælper det os til at få forbindelse til en dybere, mere implicit, virkelighed.

Efterårsjævndøgn

Potentielt er mørket et sted med stor rigdom og rigelighed. Når vi går ind i mørket, vil det hjælpe os til selvransagelse og eftertænksomhed. Hvis vi arbejder med mørket, bringer det os stilhed i sindet og en åbning af vores andre sanser.
Vi kan åbne op til det, vi ellers ville have overset og ikke bemærket, og vi kan 'se' sandheden under overfladen af tingene.

Alt er nødvendigt i det store hele, og alt har sin plads og sin rolle i verden

Psykologen Carl Jung sagde: "Det er karakteristisk for vestlig teosofi, at fylde det bevidste sind med ideelle forestillinger, og ikke konfrontere skyggen og mørkets verden. Man bliver ikke oplyst ved at forestille sig figurer af lys, men ved at gøre mørket bevidst." ("The Philosophical Tree").

Shamanisme har altid favnet og arbejdet med mørket. Dette betyder ikke, at Shamanisme værdsætter mørket højere end lyset. Faktisk har shamanismen (i modsætning til de vestlige religioner) ikke sådanne opdelinger i sort og hvidt, men i stedet bliver alt betragtet som nødvendigt i det store hele, og alt har sin plads og sin rolle i verden.

Filosoffen Plinius har sagt, at hvert skridt mod lyset, har brug for lige så mange skridt mod mørket; at hver ny gren af et træ, har brug for nye rødder under jorden, for at støtte det.

På et psykologisk niveau, er det at favne mørket, det samme som at favne vores skygge; de dele af os selv, som vi fornægter eller har gemt væk, og som ligger uløste og uintegrerede.

De fleste mennesker tror, at de kan ignorere skyggesiden. Mange religioner og new age overbevisninger støtter op om dette, og tilskynder folk til udelukkende at fokusere på lyset. Men vi kan aldrig være hele mennesker, hvis vi kun fokuserer på noget, og fornægter noget andet. I stedet bliver skyggen bare stærkere, jo mere vi benægter den. I værste fald, vil vi projicere vores egne skyggesider, ud på andre mennesker. Det er derfor, at de himmelske religioner dømmer, fordømmer og forfølger andre.

Mange mennesker føler ubehag ved mørket, da deres egne ukendte problemer, ligger i mørket, og derfor oplever de nedstigningen ned i vintermørket så hårdt, da det bringer dem i tættere kontakt, med deres egne uforløste problemer og følelser.
For at citere Jung igen: "Projektioner ændrer verden, til en kopi af ens egen ukendte sider." (Aion, 1955).

Efterårsjævndøgn

Efterårsjævndøgn kaldes også for den "anden høst" - den første høst er Lammas cirka seks uger før, og den tredje og sidste høst er samtidig med Halloween. Alle tre høsttider er tider til at takke jorden for at holde os i live og give os mad, og især takke planteriget.

Kilde

A Year of Living Shamanically; Part 7: Autumn Equinox – harvest and preparation skrevet af Paul Francis. Paul Francis underviser i shamanisme og terapeutisk-shamanisme i England.


Flere lignende artikler

Sideoversigt | Cookie- og persondatapolitik | Handelsbetingelser | Etik
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved